Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Om du precis har köpt eller skaffat en Microsoft 365-prenumeration eller en version av Office som inte är en prenumeration som exempelvis Office 2019, kan du behöva göra några saker innan du installerar eller aktiverar Office-apparna.

Välj alternativ nedan:

Lös in en produktnyckel och installera apparna

Om du precis har köpt Office och har ett fysiskt paket måste du först lösa in produktnyckeln som finns i förpackningen.

Om du har köpt Office via en återförsäljare online kan du ha fått produktnyckeln via e-post eller så finns den nedskriven på kvittot.

Lös in den här nyckeln genom att gå till setup.office.com och logga in med ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt.

Du behöver bara göra detta en gång.

Mer information

Visar placeringen av produktnyckeln på produktlådan och på produktnyckelkortet.

Visar knapparna för att logga in eller skapa ett nytt konto.

Aktivera Office

Visar sidan ”Konfigurera Office genom att logga in” som kan visas efter att du installerat Office

Om du redan har löst in en produktnyckel och Office har installerats är nästa steg att starta en Office-app och följa anvisningarna för att aktivera.

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×