Serverinställningar du behöver från din e-postleverantör

De flesta e-postprogram som Outlook kan automatiskt konfigurera e-postserverinställningarna. Klicka på någon av länkarna nedan om du behöver serverinställningar eller hjälp med att hitta dina serverinställningar:

Serverinställningar för e-postkonton i Outlook.com eller Microsoft 365 för företag

Hitta serverinställningar för Exchange ActiveSync-postlådan

Gmail, Yahoo och andra vanliga e-postserverinställningar

POP- och IMAP-e-postinställningar för Outlook

Vilka serverinställningar behöver jag få från min e-postleverantör?

Relaterade länkar och mer hjälp

Serverinställningarna för Outlook.com eller Microsoft 365 för företag-E-postkonton

Om du ombeds ange serverinställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto i Outlook.com (till exempel hotmail.com, live.com, msn.com o.s.v.) ska du använda de här inställningarna. Om du använder ett Microsoft 365 för företag-konto hittar du inställningarna för POP- och IMAP-konton här.

Serverinställningar för Outlook.com

 • Använd eas.outlook.com för inställningar för inkommande server.

  Obs!: För Outlook.com IMAP- eller POP-konton använder du imap-mail.outlook.com för IMAP och pop-mail.outlook.com för POP.

 • Använd smtp-mail.outlook.com för inställningar för utgående SMTP-server.

 • Inkommande port 993 för IMAP eller 995 för POP.

 • Utgående port 587.

Serverinställningar för Microsoft 365 för företag

 • Använd outlook.office365.com för inställningar för inkommande server.

 • Använd smtp.office365.com för inställningar för utgående SMTP-server.

 • Inkommande port 993 för IMAP eller 995 för POP.

 • Utgående port 587.

Hitta serverinställningar för Exchange-postlådan

Om du är ansluten till en Exchange-postlåda och inte använder Microsoft 365-e-post, eller om du inte är säker på om du använder Microsoft 365, så letar du upp inställningarna så här:

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook Web App.

 2. I verktygsfältet i Outlook Web App väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

 3. Servernamnet för POP3, IMAP4 och SMTP och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan POP- och IMAP-inställningar.

Vanliga e-postserverinställningar

Många populära e-postleverantörer som Gmail, Yahoo! och andra publicerar serverinställningar online där du enkelt hittar dem med en sökning. Om du inte kan hitta inställningarna för din e-postleverantör online måste du kontakta dem direkt.

Vanliga e-postserverinställningar inkluderar:

Vilka serverinställningar behöver jag få från min e-postleverantör?

Som hjälp för att du ska kunna få den information du behöver har vi sammanställt ett praktiskt diagram med de e-postserverinställningar du ska fråga efter. Dessutom kommer du troligtvis att behöva konfigurera ditt e-postkonto som ett IMAP- eller POP-konto. Vad är POP och IMAP? Kontakta din leverantör om du inte vet vilket du ska använda.

Obs!: När du använder ett IMAP- eller POP-konto är det bara e-postmeddelandena som synkroniseras med din enhet. Alla kalendrar och kontakter kopplade till det kontot lagras endast lokalt på datorn.

Följ de här anvisningarna för att få dina e-postinställningar:

 1. Skriv ut den här sidan och ha den nära till hands.

 2. Ring din e-postleverantör och fråga dem om inställningarna i diagrammet nedan.

 3. Skriv sedan ned motsvarande e-postserverinställningar i den tomma kolumnen.

 4. Gå sedan tillbaka till e-postprogrammet och ange informationen för att slutföra e-postkonfigurationen.

Obs!: Det kan hända att du bara behöver några av inställningarna i den här listan. Fråga din e-postleverantör om vad du behöver för komma åt e-post på din mobila enhet.

Allmänna e-postinställningar

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

E-postadress

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

Lösenord

Lösenordet som är kopplat till ditt e-postkonto.

--------

Visningsnamn

Namnet som du vill att e-postmottagarna ska se.

Jens Persson

Beskrivning

Lägg till en beskrivning av ditt e-postkonto.

Privat konto, arbetskonto o.s.v.

Inställningar för server för inkommande e-post

De här inställningarna är till för att skicka e-post till din e-postleverantörs e-postserver.

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

Host Name

Namnet på din server för inkommande e-post.

outlook.office365.com

Användarnamn

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

Port

Det portnummer som servern för inkommande e-post använder.

De flesta använder 143 eller 993 för IMAP och 110 eller 995 för POP.

Server eller domän

Det här är din e-postleverantör.

dinleverantör.com, gmail.com o.s.v.

SSL?

Krypteras din e-post med hjälp av SSL?

(SSL är som standard aktiverat i Outlook-mobilappen)

SSL aktiverat

Inställningar för utgående e-postserver (SMTP)

De här inställningarna är till för att skicka e-post till din e-postleverantörs e-postserver.

Inställning

Beskrivning

Skriv din inställning här

Exempel

SMTP-värdnamn

Namn på server för utgående e-post Oftast smtp.dinleverantör.com

smtp.office365.com

SMTP-användarnamn

E-postadressen som du vill konfigurera.

dittnamn@contoso.com

SMTP-lösenord

Lösenordet som är kopplat till ditt e-postkonto.

--------

SSL?

Krypteras din e-post med hjälp av SSL?

(SSL är som standard aktiverat i Outlook-mobilappen)

SSL aktiverat

Har du fortfarande problem? Vi lyssnar.

 • Om du använder en e-postleverantör, till exempel Gmail, Yahoo, osv. Kontakta leverantören för hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto.

  Se Felsöka e-postkonfiguration på mobil Outlook-mobilappar eller kontrollera serverstatusen för Outlook.com.

 • Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Microsoft 365 för företag eller Exchange-baserade konton ska du prata med din Microsoft 365-administratör eller teknisk support.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×