Innehållsförteckning
×

Om du har ett Arbets- eller skolkonto för Microsoft 365-konto som använder Microsoft 365 för företag eller Exchange-baserade konton kan du lösa problemen genom att prata med din Microsoft 365-administratör eller teknisk support.

Kontakta Microsoft Support när det gäller Outlook.com-konton som @hotmail.com, @live.com osv. 

Ta bort telefonkopplingar

Om du förlorat telefonen eller försöker återställa synkroniseringskopplingarna kan du ta bort dem från kontot. Det här innebär inte någon rensning av enheten.

Här finns mer information om hur du tar bort telefonkopplingar genom att använda Outlook på webben: Korrigera e-postsynkroniseringsproblem eller ta bort en enhet från din postlåda i Outlook på webben.

Jag kan inte installera Outlook-programmet

Du behöver följande för att installera Outlook-mobilappen:

 • En mobil enhet som uppfyller minimikraven för appen.

 • Tillräckligt med lagringsutrymme på enheten för storleken på appen.

 • En trådlös nätverksanslutning eller dataanslutning så att du kan ladda ned appar.

Outlook-appen kraschar

Om Outlook-mobilappen kraschar när du öppnar den rensar du webbläsarens cache på enheten. Ta sedan bort appen och installera den igen.

Jag hittar inte en funktion som jag behöver i Outlook

Om du har en funktion som du vill begära kan du skicka feedback till oss för att hjälpa oss att prioritera nya funktioner i framtida uppdateringar. Mer information finns i Hur gör jag för att ge feedback om Microsoft Office.

Outlook.com- eller Arbets- eller skolkonto för Microsoft 365-kontot synkroniserar inte längre

Om ditt Outlook.com- eller Arbets- eller skolkonto för Microsoft 365-konto synkroniserades med din mobila enhet tidigare men inte gör det längre kan du läsa Åtgärda synkroniseringsproblem för Outlook.com-e-post. Du lär dig hur du tar bort synkroniseringskopplingen, och därefter lägger du till ditt konto igen.

Här kan du också kontrollera serverstatusen för Outlook.com vid avbrott. Om e-posten fungerar på datorn och det inte finns några avbrott kanske problemet finns i e-postappen.

Det går inte att synkronisera kalender och kontakter efter konfigurationen

Om du konfigurerar din e-post som ett IMAP- eller POP-konto kan dina kalendrar och kontakter inte synkroniseras. Du måste lägga till dem som ett Exchange ActiveSync-konto. Kontrollera också att e-postappen har rätt behörigheter för att komma åt din kalender och kontakter.

Läs Det går inte att synkronisera kalender och kontakter med min telefon eller surfplatta om du har problem med synkroniseringen när du konfigurerar ditt e-postkonto för första gången

Om e-postkontot fungerar bra på en dator kanske problemet finns i e-postappen och du måste då kontakta deras support. Om du till exempel har problem med att lägga till ett Outlook.com-konto för e-post i e-postprogrammet i iOS, kontaktar du Apple Support. Vi rekommenderar att du laddar ned och installera Outlook-mobilappen för enkel hantering av kalender och e-post.

Jag kan inte logga in i programmet

 • Kontrollera ditt e-postkonto och lösenord och försök sedan ange informationen igen.

 • Kontrollera att ditt e-postkonto hanteras. Du kan lägga till konton från Microsoft 365, Exchange Online, Exchange Server (2007 SP2, 2010, 2013), Outlook.com (inklusive Hotmail, Live och MSN), Gmail, iCloud och Yahoo! Mail.

  Om du är osäker på vilken typ av e-postkonto du har kontrollerar du detta med företagets supportteam, e-postleverantör eller Internetleverantör (ISP).

 • Om du inte kan logga in på ett konto som du redan har lagt till tar du bort kontot och lägger sedan till det igen.

  Så här tar du bort ett konto och lägger till det igen:

  1. Gå till Inställningar och välj sedan det konto du vill ta bort.

  2. Välj Ta bort konto.

  3. Välj Från enhet (tar bort kontot, men behåller data) eller Från enhets- och fjärrdata (tar bort kontot och all information relaterad till det kontot).

  4. Lägg till kontot igen.

Hjälp om tvåstegsverifiering

Läs om tvåstegsverifiering:

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×