Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Android-appar för e-post kan se annorlunda ut på olika enheter och anvisningarna kanske inte exakt motsvarar alternativen som visas. Använd de här stegen som vägledning eller läs tillverkarens dokumentation för just din enhet.

Outlook för Android

För att du ska kunna hantera e-post och kalender på ett enkelt sätt rekommenderar vi att du skapar e-post i Outlook för Android mobilappen.

Använder du AOL Mail? I så fall finns ingen information på den här sidan. Var god kontakta AOL-supporten om du behöver hjälp. Den här sidan och inställningarna som är tillgängliga på den här sidan gäller Outlook.com Microsoft 365 för företag användarna.

Välj din inbyggda e-postapp i Android:

Innan du börjar bör du uppdatera Gmail-appen till den senaste versionen.

 1. Öppna Google Play Store-appen på telefonen eller surfplattan.

 2. Skriv "Gmail" i sökfältet och välj sedan Uppdatera.

  Obs!: Om det inte går att välja uppdateringsalternativet har du redan den senaste versionen.

Steg 1
Bild av grå linje
Öppna Gmail-appen.

Tryck på menyikonen i det övre vänstra hörnet > Inställningar > Lägg till konto > Exchange och Microsoft 365.

Viktigt!: Välj INTE Outlook, Hotmail och Live om du bara vill synkronisera endast e-post och inte kalender/kontakter.

Välj Exchange

Steg 2
Bild av grå linje
Ange din fullständiga e-postadress och tryck på Nästa.

Ange ditt lösenord och tryck på Nästa.

Lägg till din e-postadress Ange lösenord

Steg 3
Bild av grå linje
Följ anvisningarna för din kontotyp:

 • Outlook.com-användare: hoppa över det här steget

 • Exchange eller andra konton: du måste fråga din IT-administratör eller e-post leverantör om serverinställningarna och konfigurera kontot manuellt.

 • Microsoft 365 arbete eller skola: du kan se skärmen Omdirigeringsförfrågan. Tryck OK.

  Om du ser en omdirigeringsförfrågan trycker du på OK.

  Ändra servern till outlook.office365.com på fönstret Inkommande serverinställningar.

Steg 4
Bild av grå linje
Följ de uppmaningar som visas om säkerhet eller enhetsbehörigheter, synkroniseringsinställningar med mera.

Klicka på OK på eventuella uppmaningar du får.

Om du har ett Microsoft 365 arbets- eller skolkonto kan du också uppmanas att bekräfta Fjärrsäkerhet och godkänna ytterligare säkerhetsåtgärder. I det här fallet väljer du OK eller Aktivera.

Steg 5
Bild av grå linje
Gå till inkorgen som du har ställt in. Om du ser ett e-postmeddelande där det står att en åtgärd krävs för att synkronisera e-post öppnar du det och trycker på Använd en annan e-postapp.

Om du inte ser det här meddelandet och e-postmeddelanden synkroniseras kan du hoppa över det här steget.

Klicka på länken för att aktivera synkronisering

Steg 6
Bild av grå linje
Dra ned Android-meddelandefältet genom att svepa nedåt från skärmens överkant.

Öppna meddelandefältet

Om du ser ett meddelande om att det inte går att synkronisera kalender och kontakter trycker du på det. Tryck sedan på Tillåt så är du färdig!

Obs!: Om du inte ser något meddelande om synkroniseringsfel kontrollerar du att kalendern och kontakterna synkroniseras.

Om du inte kan lägga till ditt e-postkonto i Gmail-appen provar du stegen för manuell konfiguration nedan:

Öppna Gmail-appen. Gå till Inställningar > Lägg till konto > Annat.

Välj Annan

Ange din fullständiga e-postadress och tryck på Manuell konfiguration > Exchange.

Välj Manuell installation Välj Exchange

Ange ditt lösenord och tryck på Nästa.

Ange följande (om tillgängligt) för serverinställningar:

Inställningar för server för inkommande e-post

 • Domän\Användarnamn
  Kontrollera att din fullständiga e-postadress visas. Till exempel yourname@outlook.com.

 • Lösenord
  Använd lösenordet som du använder för att komma åt din e-post.

 • Server

  • Ange eas.outlook.com om du har ett e-postkonto som slutar med @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com eller @live.com, Detta gäller även andra konton som finns på Outlook.com.

  • Använd outlook.office365.com för arbets- eller skolkonton som finns på Microsoft 365 för företag.

  Obs!: Om du konfigurerar ett Exchange-baserat konto och inte vet namnet på Exchange-servern, kontaktar du administratören.

 • Port
  Använd 443 eller 993.

 • Säkerhetstyp
  Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad och tryck sedan på Nästa.

Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

 • SMTP-server

  • Använd smtp-mail.outlook.com om du använder ett Outlook.com-konto.

  • Använd smtp.office365.com om du har ett Microsoft 365 för företag konto.

  • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

 • Säkerhetstyp
  Välj TLS.

 • Portnummer
  Ange 587. Tryck på Nästa.

Följ de uppmaningar som visas, inklusive säkerhetsbehörigheter. Du kan också uppmanas att ange synkroniseringsinställningar och ett visningsnamn.

Obs!: Om du använderMicrosoft 365 för företag uppmanas du även att ange ytterligare säkerhetskontroller. I så fall väljer du Aktivera.

Gå nu till Inkorgen. Om du ser ett meddelande som säger att en åtgärd krävs gör du så här:

Obs!: Om du inte ser ett sådant meddelande och alla e-postmeddelanden synkroniseras behöver du inte följa de här anvisningarna.

 • Tryck på e-postmeddelandet för att öppna det.

 • Tryck på länken Använd en annan e-postapp så att du aktiverar synkronisering med Gmail-appen.

Klicka på länken för att aktivera synkronisering

Försöker du synkronisera kalender och kontakter?

Det kan behövas ytterligare åtgärder för att synkronisera kalendern och kontakterna, beroende på vilken version av Android du har:

 • Dra ned Android-meddelandefältet genom att svepa nedåt från överkanten på enhetens skärm.

 • Om du ser ett meddelande där det står ungefär "det går inte att synkronisera kalendern och kontakterna" trycker du på det.

  Obs!: Om du inte ser något meddelande om synkroniseringsfel bör kalendern och kontakterna synkroniseras.

Öppna meddelandefältet

Gmail kommer att begära åtkomst. Tryck på Tillåt och följ anvisningarna så är du färdig!

Obs!: Det kan ta några minuter innan e-post, kalender, kontakter och uppgifter har synkroniserats. Om enheten inte kan ansluta till ditt e-postkonto kontrollerar du att e-postadress och lösenord är rättstavade.

Tillåt kontakter Tillåt kalender

Du kan konfigurera ditt e-postkonto manuellt med IMAP eller POP i stället för Exchange ActiveSync. Det innebär att endast din e-post synkroniseras till din telefon, inte kalender eller kontakter. Vad är POP och IMAP?

 1. Öppna Gmail-appen. Gå till Inställningar > Lägg till konto > Annat.

 2. Ange din fullständiga e-postadress, som namn@hotmail.com, och tryck sedan på Manuell konfiguration.

 3. Välj Privat (IMAP) eller Privat (POP3).

 4. Ange ditt lösenord och tryck på Nästa.

  Viktigt!: Om du får ett meddelande om säkerhetsfel stänger du Gmail-appen och går sedan igenom stegen igen.

 5. Om du uppmanas att ange inställningar använder du följande för de tillgängliga alternativen:

  Inställningar för server för inkommande e-post

  • Domän\Användarnamn
   Kontrollera att din fullständiga e-postadress visas. Till exempel yourname@outlook.com.

  • Lösenord
   Använd samma lösenord som du använder för din e-post.

  • Server

   • Använd imap-mail.outlook.com för Outlook.com-IMAP-konton.

   • Använd pop-mail.outlook.com för Outlook.com-POP-konton.

   • Använd outlook.office365.com för arbets- eller skolkonton på Microsoft 365 för företag.

   • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

  • Port

   • Använd 993 för IMAP.

   • Använd 995 för POP.

  • Säkerhetstyp
   Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad. Tryck sedan på Nästa.

  Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

  • SMTP-server

   • Använd smtp-mail.outlook.com om du använder ett Outlook.com-konto.

   • Använd smtp.office365.com om du har ettMicrosoft 365 för företag konto.

   • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

  • Säkerhetstyp
   Välj TLS.

  • Portnummer
   Ange 587. Tryck på Nästa.

 6. Följ de uppmaningar som visas, inklusive de som gäller säkerhetsbehörigheter och inställning av visningsnamn.

 7. Nu är du redo att använda e-post i Android Gmail-appen!


Bild av grå linje Öppna Samsungs e-postapp och tryck på Lägg till konto om det är första gången.

Du kan också öppna Inställningar i appen > Lägg till konto.

Inställningar > Lägg till konto


Bild av grå linje Ange din e-postadress och ditt lösenord. Tryck på Logga in.

Obs!: Om e-postprogrammet identifierar din leverantör kan du omdirigeras till en annan inloggningsskärm.

E-postadress och lösenord


Bild av grå linje Om du uppmanas att välja kontotyp väljer du Microsoft-Exchange ActiveSync att synkronisera kontakter och kalendrar.

Välj Microsoft Exchange ActiveSync


Bild av grå linje Tryck på Ja eller OK för att bekräfta inställningar och behörigheter. Vad som visas kan variera beroende på vilken typ av konto du konfigurerar.

Tryck på Ja för att godkänna behörigheter

Bild av grå linje Om du har aktiverat tvåstegsverifieringverifierar du din identitet med metoden du valt.

Det kan ta några minuter innan e-post, kalender, kontakter och uppgifter har synkroniserats.


Bild av grå linje Om du ser ett e-postmeddelande där det står att en åtgärdkrävs för att synkroniseraöppnar du det och trycker på Använd en annan e-postapp i stället. Om du inte ser det här meddelandet hoppar du över steget.

Öppna e-postmeddelandet där det står ”åtgärd krävs” Klicka på länken för att aktivera synkronisering

Om du fortfarande inte kan konfigurera e-posten provar du anvisningarna i Manuell installation av Samsungs e-postapp nedan:

Öppna Samsungs e-postapp. Gå till Inställningar > Lägg till konto.

Ange din fullständiga e-postadress och ditt lösenord. Tryck på Manuell konfiguration.

Välj Manuell installation

Välj Microsoft Exchange ActiveSync.

Välj Microsoft Exchange ActiveSync

Ange följande (om tillgängligt) för serverinställningar:

Inställningar för server för inkommande e-post

 • Domän\Användarnamn
  Kontrollera att din fullständiga e-postadress visas. Till exempel yourname@outlook.com.

 • Lösenord
  Använd lösenordet som du använder för att komma åt din e-post.

 • Exchange Server

  • Ange eas.outlook.com om du har ett e-postkonto som slutar med @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com eller @live.com, Detta gäller även andra konton som finns på Outlook.com.

  • Använd outlook.office365.com för arbets- eller skolkonton som finns på Microsoft 365 för företag.

  Obs!: Om du konfigurerar ett Exchange-baserat konto och inte vet namnet på Exchange-servern, kontaktar du administratören.

 • Port
  Använd 443 eller 993.

 • Säkerhetstyp
  Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad och tryck sedan på Nästa.

Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

 • SMTP-server

  • Använd smtp-mail.outlook.com om du använder ett Outlook.com-konto.

  • Använd smtp.office365.com om du har ett Microsoft 365 för företag konto.

  • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

 • Säkerhetstyp
  Välj TLS.

 • Portnummer
  Ange 587. Tryck på Nästa.

Följ de uppmaningar som visas, inklusive säkerhetsbehörigheter. Du kan också uppmanas att ange synkroniseringsinställningar och ett visningsnamn.

Om du använder Microsoft 365 för företag uppmanas du även att ange ytterligare säkerhetskontroller. I så fall väljer du Aktivera.

Du kan konfigurera ditt e-postkonto manuellt med IMAP i stället för Exchange ActiveSync. Det innebär att endast din e-post synkroniseras till din telefon, inte kalender eller kontakter. Vad är POP och IMAP?

 1. Öppna Samsungs e-postapp.

 2. Gå till Inställningar > Lägg till konto.

 3. Ange din fullständiga e-postadress och ditt lösenord. Tryck på Manuell konfiguration.

 4. Välj IMAP-konto eller POP3-konto om du bara vill synkronisera din e-post.

 5. Om du uppmanas att ange inställningar använder du följande för de tillgängliga alternativen:

  Inställningar för server för inkommande e-post

  • Domän\Användarnamn
   Kontrollera att din fullständiga e-postadress visas. Till exempel yourname@outlook.com.

  • Lösenord
   Använd samma lösenord som du använder för din e-post.

  • Server

   • Använd imap-mail.outlook.com för Outlook.com-IMAP-konton.

   • Använd pop-mail.outlook.com för Outlook.com-POP-konton.

   • Använd outlook.office365.com för arbets- eller skolkonton på Microsoft 365 för företag.

   • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

  • Port

   • Använd 993 för IMAP.

   • Använd 995 för POP.

  • Säkerhetstyp
   Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad. Tryck sedan på Nästa.

  Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

  • SMTP-server

   • Använd smtp-mail.outlook.com om du använder ett Outlook.com-konto.

   • Använd smtp.office365.com om du har ett Microsoft 365 för företag konto.

   • Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratören för Exchange-konton.

  • Säkerhetstyp
   Välj TLS.

  • Portnummer
   Ange 587. Tryck på Nästa.

 6. Följ de uppmaningar som visas, inklusive de som gäller säkerhetsbehörigheter och inställning av visningsnamn.

 7. Nu är du redo att använda e-post i Samsungs e-postapp!

Behöver du hjälp? Vi hjälper dig.

Den här artikeln uppdaterades senast den 13 augusti 2018 tack vare feedback från våra användare. Om du fortfarande behöver hjälp med att konfigurera e-post på din Android-enhet kan du ställa din fråga till oss. Ge detaljerad information i kommentarsrutan nedan så att vi kan hantera frågan i framtiden.

 • Kontakta Microsoft Support angående e- Microsoft 365 eller Outlook.com.

 • Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Microsoft 365 för företag eller Exchange-baserade konton ska du prata med din Microsoft 365-administratör eller teknisk support.

See även

Synkronisera kalender och kontakter med min telefon eller surfplatta

Felsöka e-postkonfiguration på mobil

Konfigurera Office-appar och e-post på Android

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×