Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan konfigurera e-post med Exchange ActiveSync i Windows Mobile 6.5. När du har konfigurerat ett Exchange-konto på din enhet kommer du att kunna komma åt och synkronisera din e-post, din kalender och dina kontakter. Om du bara vill använda e-post kan du konfigurera e-post med POP eller IMAP på Windows Mobile 6.5.

Så här konfigurerar du e-post med Exchange ActiveSync i Windows Mobile 6.5

 1. Tryck på Starta > Meddelanden > Konfigurera e-post.

 2. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på Nästa.

 3. Kontrollera att kryssrutan Försök att hämta e-postinställningar automatiskt från Internet är markerad och tryck sedan på Nästa.

 4. Din mobil kommer att försöka hämta inställningarna automatiskt från Internet. Om det misslyckas trycker du på Nästa. Annars går du vidare till steg 8.

 5. Under Din e-postleverantör väljer du Exchange Server och trycker sedan två gånger på Nästa.

 6. Skriv in din e-postadress (till exempel namn@exempel.com) och tryck sedan på Nästa.

  Skriv in din e-postadress (till exempel namn@exempel.com) och tryck på Nästa.

 7. Tryck i rutan Server, ange ditt servernamn och tryck sedan på Nästa. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du outlook.office365.com som ditt servernamn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta ActiveSync-servernamnet längre fram i artikeln.

  Tryck i rutan Server och ange servernamnet, tryck sedan på Nästa. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du partner.outlook.cn som ditt servernamn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta ActiveSync-servernamnet längre fram i artikeln.

 8. Ange användarnamn och lösenord och tryck på Nästa. Användarnamnet är din fullständiga e-postadress.

 9. Markera kryssrutorna för de sorters objekt du vill att din enhet ska visa och tryck därefter på Slutför.

 10. Tryck på OK om Exchange ActiveSync ber dig att acceptera principer på din mobil. Med principer kan du konfigurera ett lösenord på din mobil och använda en fjärrensning för att radera all information från din mobil om den försvinner eller blir stulen.

Behöver du hjälp?

Om ditt e-postprogram inte kan hitta ditt Exchange ActiveSync-servernamn automatiskt kan du behöva leta upp det.

 • Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du outlook.office365.com som Exchange ActiveSync-servernamn.

 • Om du är ansluten till en Exchange-e-postlåda och inte använder Microsoft 365, eller om du inte är säker på om du använder Microsoft 365 kan du leta upp ditt Exchange ActiveSync-servernamn via de här anvisningarna.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook på webben.

 2. Om du ansluter till en Exchange-postlåda, men inte använder Microsoft 365 finns ditt Exchange ActiveSync-servernamn i webbläsarens adressfält när du är inloggad i Outlook på webben – men utan inledningen https:// och utan efterföljande /owa. Exempel: Om du använder adressen https://mail.contoso.com/owa för att komma åt Outlook på webben, är ditt Exchange ActiveSync-servernamn mail.contoso.com.

 3. Om du inte kan ansluta till din postlåda med informationen som angetts tidigare i det här avsnittet kan du försöka använda servernamnvärdet som du kan se i Outlook Web App-alternativet.

  1. Gå till verktygsfältet i Outlook Web App och klicka på Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

   Obs!: Det här värdet används för att konfigurera ett POP3-konto, men du kan också använda det för att ta reda på ditt Exchange ActiveSync-servernamn.

  2. Under POP-inställning står det ett värde i avsnittet Servernamn.

   Om Servernamn-värdet är outlook.office365.com är ditt konto ett Microsoft 365arbets- eller skolkonto och du kan använda outlook.office365.com som Exchange-servernamn.

   Om värdet för Servernamn inte är outlook.office365.com kan du försöka använda servernamnet som visas på sidan med alternativ. Om servernamnet t.ex. är mail.contoso.com kan du prova med att använda mail.contoso.com som Exchange-servernamn.

Om ditt e-postprogram inte kan hitta ditt Exchange ActiveSync-servernamn automatiskt kan du behöva leta upp det.

Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn. Exchange ActiveSync-servernamnet partner.outlook.cn går att använda om du använder den senaste versionen av Microsoft 365.

Om du inte använder Microsoft 365 eller om du inte är säker på att du använder den senaste versionen av Microsoft 365 letar du upp ditt Exchange ActiveSync-servernamn genom att följa de här anvisningarna. Följ de här anvisningarna om du vill få reda på namnet på Exchange ActiveSync-servern.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App.

 2. Gå till verktygsfältet i Outlook Web App och klicka på Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

  Obs!: Även om du inte konfigurerar ett POP3-konto så använder du det här värdet för att ta reda på ditt Exchange ActiveSync-servernamn.

 3. Under POP-inställning står det ett värde i avsnittet Servernamn.

 4. Om Servernamn visar partner.outlook.cn använder ditt arbets- eller skolkonto den senaste versionen av Microsoft 365 och du kan använda partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn.

 5. Om värdet för Servernamn är i formatet podxxxxx.partners.outlook.com ditt arbets- eller skolkonto-konto ännu inte ännu den senaste versionen av Microsoft 365 och du kan använda m.partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn.

 6. Om Servernamn-värdet innehåller organisationens namn, till exempel pop.contoso.cn, finns ditt Exchange ActiveSync-servernamn i webbläsarens adressfält när du är inloggad i Outlook på webben – men utan inledningen https:// och utan efterföljande /owa. Exempel: Om du använder adressen https://mail.contoso.cn/owa för att komma åt Outlook på webben, är ditt Exchange ActiveSync-servernamn mail.contoso.cn.

 1. Tryck på Starta > Meddelanden > Konfigurera e-post.

 2. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på Nästa.

 3. Avmarkera rutan Försök att hämta e-postinställningar automatiskt från Internet och tryck sedan på Nästa.

 4. Välj Internet e-postsom Din e-postleverantör och tryck sedan på Nästa.

 5. Skriv in ditt namn (till exempel Patrik Svensson) och, alternativt, ändra namnet i Visningsnamn för konto och tryck därefter på Nästa.

 6. Ange Server för inkommande e-post. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är IMAP- eller POP-servernamnet outlook.office365.com. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta POP- eller IMAP-servernamnet längre fram i artikeln.

  Ange Server för inkommande e-post. Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är IMAP- eller POP-servernamnet partner.outlook.cn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta POP- eller IMAP-servernamnet längre fram i artikeln.

 7. Välj Kontotyp (antingen POP3 eller IMAP4) och tryck sedan på Nästa.

 8. Skriv in ditt användarnamn (till exempel namn@exempel.com) och tryck sedan på Nästa. Ditt lösenord borde redan vara ifyllt från steg 2.

  Skriv in ditt användarnamn (till exempel namn@exempel.com) och tryck sedan på Nästa. Ditt lösenord borde redan vara ifyllt från steg 2.

 9. Ange namnet på den utgående e-postservern (SMTP). Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är SMTP-servernamnet smtp.office365.com. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta POP- eller IMAP-servernamnet längre fram i artikeln.

  Ange namnet på den utgående e-postservern (SMTP). Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är SMTP-servernamnet smtp.office365.cn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta POP- eller IMAP-servernamnet längre fram i artikeln.

 10. Markera rutan Den utgående servern kräver autentisering och kontrollera att rutan Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post är markerad.

 11. Välj hur ofta du vill att din mobil ska söka efter nya meddelanden. Om du aldrig vill att din mobil ska söka efter nya meddelanden väljer du Manuellt.

 12. Tryck på Slutför.

Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är IMAP- och POP-servernamnet outlook.office365.com och servernamnet för SMTP är smtp.office365.com.

Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post är IMAP- och POP-servernamnet partner.outlook.cn och servernamnet för SMTP är smtp.office365.cn. De inställningarna går att använda om du använder den senaste versionen av Microsoft 365.

Om du är ansluten till en Exchange-postlåda och inte använder Microsoft 365, eller om du inte är säker på om du använder Microsoft 365, letar du upp inställningarna så här.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook på webben.

  Logga in på ditt konto med Outlook Web App.

 2. I verktygsfältet i Outlook på webben klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar> Alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP eller IMAP.

 3. Namnen på POP3-, IMAP4- och SMTP-servrarna och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan Inställningar för åtkomst via POP och IMAP, under POP-inställning eller IMAP-inställning respektive SMTP-inställning.

Behöver jag veta något mer?

 • Om ditt e-postkonto är av en typ som kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in på Outlook Web App. Om du inte registrerar kontot via Outlook Web App kommer du inte att kunna ansluta till det via mobilen. När du har loggat in på ditt konto loggar du ut igen. Försök sedan ansluta med mobiltelefonen.

 • Om du blir ombedd att skapa en lösenordskod och inte gör det kommer du inte att kunna skicka och ta emot e-post.

 • Om du inte accepterar policyn som skickas till din mobiltelefon kommer du inte att ha åtkomst till information på mobiltelefonen.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×