Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till video- och ljudfiler i dina presentationer. Du kan även spela in en ljudfil direkt från PowerPoint. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till video- eller ljudfiler i PowerPoint-presentationen, men inte med en skärmläsare? Se Infoga en video från YouTube eller en annan webbplats eller Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från nätverket

Du kan lägga till en onlinevideo från videodelningsgemenskaper som YouTube eller från en inbäddningskod för videoklipp.

Lägga till en onlinevideo

 1. I bildinnehållsområdet där du vill infoga en video trycker du på Alt+N, sedan på Z, M och V. Du hör: "Onlinevideo."

 2. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Sök" följt av communityn eller tjänstens namn.

 4. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur. Videoväljaren öppnas med fokus på den första videon.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör videon du vill lägga till och tryck sedan på Retur.

Lägg till en video från en inbäddningskod

 1. I bildinnehållsområdet där du vill infoga en video trycker du på Alt+N, sedan på Z, M och V. Du hör: "Onlinevideo."

 2. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Klistra in inbäddningskod här."

 4. Klistra in inbäddningskoden och tryck på Retur.

Lägg till en video från din enhet

Du kan lägga till en video från datorn i presentationen.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt+N och sedan Z, M och V. Du hör: "Onlinevideo."

 3. Tryck på P. Du hör: "Video på min dator."

 4. Tryck på RETUR. Windows-dialogrutan Infoga video öppnas med fokus på mappen Dokument. Du hör: ”Filnamn, redigerbar, redigera”.

 5. Gå till videofilen som du vill lägga till eller skriv sökvägen till filen och tryck sedan på blanksteg för att markera filen.

 6. Tryck på Alt + S för att infoga videon.

 7. Om det behövs kan du ändra videoformatalternativen genom att markera videon och trycka på Alt+J, P. Du hör: "Fliken Format." Tryck på Tabb för att navigera genom undermenyalternativen.

 8. Om det behövs kan du ändra videouppspelningsalternativen genom att markera videon och trycka på Alt+J, N. Du hör: "Fliken Uppspelning".

Lägg till en ljudfil från din enhet

Du kan lägga till ljudfiler från din enhet i en presentation.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Öppna dialogrutan Infoga ljud genom att trycka på Alt+N och sedan på Z, M och O. Du hör: "Filnamn, redigerbar, redigera".

 3. Navigera till den ljudfil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen. Tryck på blanksteg för att markera filen.

 4. Tryck på Retur för att infoga filen.

 5. Om det behövs kan du ändra ljudfilformatalternativen genom att markera filen och trycka på Alt+J, P. Du hör "Fliken Format". Tryck på Tabb för att navigera genom undermenyalternativen.

 6. Om det behövs går du till alternativen för ljuduppspelning genom att markera filen och trycka på Alt+J, N. Du hör "Fliken Uppspelning".

Spela in en ljudfil i PowerPoint

Du kan snabbt och enkelt spela in en ljudfil direkt i PowerPoint.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Tryck på Alt+N, Z, M, sedan O och R. Du hör: "Fönstret Spela in ljud, namn, redigering".

 3. Ange ett namn för ljudinspelningen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Spela in, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Knappen OK”. Inspelningen startas.

 5. Spela in ljud och tryck på Retur när du är klar. Inspelningen avbryts och ljudfilen infogas i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att infoga ljud och video i presentationer.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till video- eller ljudfiler i PowerPoint-presentationen, men inte med en skärmläsare? Se Infoga en video från YouTube eller en annan webbplats eller Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till en video från din enhet eller ditt nätverk

Piffa upp presentationen genom att lägga till en videofil.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Infoga, markerad".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Videomeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. I videomenyn trycker du på piltangenterna tills du hör "Film från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

 5. Du bläddrar efter en videofil genom att trycka på Tabb tills du hör den video du vill infoga i bilden.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Lägga till en ljudfil

Lägg till en ljudfil från en filplats eller spela snabbt in en direkt i PowerPoint.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ljudmeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. På ljudmenyn trycker du på piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Gör något av följande:

  • Du bläddrar efter en ljudfil i en mapp genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Ljud från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

   Tryck på Tabb-tangenten tills du hör namnet på ljudfilen du vill infoga i bilden. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Infoga" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Vill du spela in en ljudfil direkt går du till ljudmenyn och trycker på nedpilen tills du hör "Spela in ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "<Inspelningens standardnamn>, namn."

   Skriv namnet på inspelningen. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Inspelningsknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på inspelningsknappen". Inspelningen startas.

   Spela in en ljudfil. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Stoppknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på stoppknappen". Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till videofiler i dina presentationer och göra dem mer intressanta.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i Pekguiden för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägg till en video från din enhet

Piffa upp presentationen genom att lägga till en videofil. Du kan använda en video som du har spelat in med enhetens kamera eller ladda ned en video från webben. Som standard sparas videoklipp i Foton.

När du använder videor, bilder, ClipArt eller andra filer från Internet är det viktigt att respektera upphovsrätten. Funktionen Filtrera bilder efter licenstyp i Bing kan hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

 1. Gå till bildinnehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Visa menyfliksområdet, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Infoga video, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Videodatabasen på enheten öppnas.

  Om du hör "PowerPoint vill få åtkomst till dina videor" sveper du åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Videor" följt av antalet videoklipp i mappen. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hittar den video du vill använda. VoiceOver läser upp varaktigheten och datumet för varje video.

 7. Dubbeltryck på skärmen för att välja videon. Svep sedan åt höger tills du hör: "Välj, knapp."

 8. Infoga videon genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till presentationen med videon markerad.

Lägga till en video från kamera

 1. Gå till bildinnehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Visa menyfliksområdet, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Infoga bild från kameran, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Kamera öppnas.

  Om du hör "PowerPoint vill få åtkomst till kameran" sveper du åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: "Kameraläge, foto." Om du vill ändra läget till video sveper du nedåt med ett finger. Du hör: "Video."

  Om du hör "PowerPoint vill få åtkomst till mikrofonen" sveper du åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Om du vill börja spela in videon sveper du åt höger tills du hör: "Spela in video, knapp". Peka kameran i rätt riktning och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill stoppa inspelningen dubbeltrycker du på skärmen. Om du har flyttat fokus från knappen Spela in video sveper du åt höger tills du hör "Stoppa inspelning av video, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. Infoga videon genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Använd video, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till presentationen med videon markerad.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till videofiler i dina presentationer. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till video- eller ljudfiler i PowerPoint-presentationen, men inte med en skärmläsare? Se Infoga en video från YouTube eller en annan webbplats eller Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 • När du använder bilder, ClipArt eller andra filer från Internet är det viktigt att respektera upphovsrätten. Funktionen Filtrera bilder efter licenstyp kan hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

Lägga till en video från Internet

 1. I webbläsaren går du till videon som du vill lägga till och kopierar webbadressen till videon från adressfältet.

 2. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill lägga till onlinevideon.

 3. Tryck på Alt + Windows-tangenten, N, V, O. Du hör: "Onlinevideo." Fokus flyttas till textfältet för video-URL:en.

 4. Klistra in video-URL:en i textfältet och tryck på Retur. Videon infogas i presentationen.

 5. Om du vill spela upp videon i presentationen trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, C. Bildspelet börjar från den aktuella bilden med videon. Tryck på Tabb tills du hör "Spela upp-knapp" och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×