หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สิ่งสำคัญ: ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณใช้รหัสผ่านแอปได้ ถ้าคุณไม่เห็นรหัสผ่านแอปเป็นตัวเลือก รหัสผ่านจะไม่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ

เมื่อใช้รหัสผ่านแอป สิ่งสําคัญคือต้องทราบ:

 • รหัสผ่านแอปถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และควรสร้างและใส่หนึ่งครั้งต่อแอป

 • มีการจํากัดรหัสผ่านสูงสุด 40 รหัสต่อผู้ใช้หนึ่งคน ถ้าคุณพยายามสร้างรหัสผ่านใหม่หลังจากถึงขีดจํากัดนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลบรหัสผ่านที่มีอยู่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้สร้างรหัสผ่านใหม่

Office 2013 ไคลเอ็นต์ (Outlook) สนับสนุนโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องใหม่ และสามารถใช้กับการตรวจสอบสองขั้นตอน การสนับสนุนนี้หมายความว่า หลังจากเปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนแล้ว คุณจะไม่ต้องใช้รหัสผ่านแอปOffice 2013 อีกต่อไป For more info, see the How modern authentication works for Office 2013 and Office 2016 client apps article.

สร้างรหัสผ่านแอปใหม่

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสองปัจจัยแรกของคุณ คุณจะได้รับรหัสผ่านแอปเดียว ถ้าคุณต้องการมากกว่าหนึ่งคุณจะต้องสร้างด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างรหัสผ่านแอปจากหลายพื้นที่ ได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการตรวจสอบสองปัจจัยในองค์กรของคุณ For more information about registering to use two-factor verification with your work or school account,see Overview for two-factor verification and your work or school account and its related articles.

จะสร้างและลบรหัสผ่านแอปของคุณที่ไหน

 • คุณสามารถสร้างและลบรหัสผ่านแอปโดยยึดตามวิธีที่คุณใช้การตรวจสอบสองปัจจัย:

 • องค์กรของคุณใช้การตรวจสอบสองชั้นและหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ถ้าคุณใช้งานบัญชีที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียนของคุณ (เช่น alain@contoso.com) ด้วยการตรวจสอบสองปัจจัยในองค์กรของคุณ คุณสามารถจัดการรหัสผ่านแอปของคุณจากหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ดูคําแนะนําโดยละเอียดที่ "สร้างและลบรหัสผ่านแอปโดยใช้หน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม" ในบทความนี้

 • องค์กรของคุณใช้การตรวจสอบสองชั้นและOffice 365หลัก ถ้าคุณใช้งานบัญชีที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียนของคุณ (เช่น alain@contoso.com), การตรวจสอบสองปัจจัย และแอป Microsoft 365 ในองค์กรของคุณ คุณสามารถจัดการรหัสผ่านแอปของคุณจากหน้าพอร์ทัลOffice 365 ดูคําแนะนําโดยละเอียดที่ "สร้างและลบรหัสผ่านแอปโดยใช้Office 365เฉพาะ" ในบทความนี้

 • คุณใช้การตรวจสอบสองปัจจัยกับบัญชี Microsoft ส่วนบุคคล ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคล (เช่น บัญชี alain@outlook.com) ด้วยการตรวจสอบสองปัจจัย คุณสามารถจัดการรหัสผ่านแอปของคุณจากหน้าพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ดูคําแนะนําโดยละเอียดที่ "การใช้รหัสผ่านแอปกับแอปที่ไม่สนับสนุนการตรวจสอบสองขั้นตอน" ในบทความนี้

สร้างและลบรหัสผ่านแอป

คุณสามารถสร้างและลบรหัสผ่านแอปจากหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ของบัญชีที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียนของที่โรงเรียน

 1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม แล้วเลือกรหัสผ่านแอป

  หน้ารหัสผ่านแอปที่เน้นแท็บรหัสผ่านแอปไว้

 2. เลือกสร้าง พิมพ์ชื่อของแอปที่ต้องใช้รหัสผ่านแอปแล้วเลือกถัดไป

  สร้างหน้ารหัสผ่านแอปที่มีชื่อของแอปที่ต้องใช้รหัสผ่าน

 3. คัดลอกรหัสผ่านจากหน้ารหัสผ่านแอปของคุณแล้วเลือกปิด

  หน้ารหัสผ่านแอปของคุณที่มีรหัสผ่านของแอปที่คุณระบุ

 4. บนหน้ารหัสผ่านแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณอยู่ในรายการ

  หน้ารหัสผ่านแอปพร้อมแอปใหม่ที่แสดงในรายการ

 5. เปิดแอปที่คุณสร้างรหัสผ่านแอป (ตัวอย่างเช่น Outlook 2010) แล้ววางรหัสผ่านแอปเมื่อถูกขอ คุณควรเพียงต้องสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวต่อแอปหนึ่งแอป

เมื่อต้องการลบรหัสผ่านแอปโดยใช้หน้ารหัสผ่านแอป

 1. บนหน้ารหัสผ่านแอปให้เลือกลบที่อยู่ถัดจากรหัสผ่านแอปที่คุณต้องการลบ

  สกรีนช็อตที่แสดงการลบรหัสผ่านแอปบนหน้ารหัสผ่านแอป

 2. เลือกใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบรหัสผ่านจากนั้นเลือกปิด ลบรหัสผ่านแอปเรียบร้อยแล้ว

สร้างและลบรหัสผ่านแอปโดยใช้Office 365แอป

ถ้าคุณใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนกับบัญชีที่โรงเรียนหรือที่Microsoft 365และแอป Microsoft 365 ของคุณ คุณสามารถสร้างและลบรหัสผ่านแอปของคุณโดยใช้Office 365หลัก

เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านแอปโดยใช้Office 365แอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียนของคุณไปที่หน้า บัญชีของฉัน แล้วเลือกข้อมูลความปลอดภัย

 2. เลือก เพิ่ม วิธีเลือก รหัสผ่านแอป จากรายการแล้วเลือกเพิ่ม

  หน้าข้อมูลความปลอดภัย พร้อมรายการเพิ่มวิธีการ

 3. ใส่ชื่อรหัสผ่านแอป แล้วเลือกถัดไป

  สร้างหน้ารหัสผ่านแอปที่มีชื่อของรหัสผ่านแอป

 4. คัดลอกรหัสผ่านจากหน้ารหัสผ่านแอปแล้วเลือกเสร็จสิ้น

 5. บนหน้าข้อมูลความปลอดภัยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านแอปของคุณแสดงอยู่ในรายการ

  หน้าข้อมูลความปลอดภัย พร้อมรหัสผ่านแอปใหม่แสดงอยู่ในรายการ

 6. เปิดแอปที่คุณสร้างรหัสผ่านแอป (ตัวอย่างเช่น Outlook 2016) แล้ววางรหัสผ่านแอปเมื่อถูกขอ คุณควรเพียงต้องสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวต่อแอปหนึ่งแอป

เมื่อต้องการลบรหัสผ่านแอปโดยใช้หน้าข้อมูลความปลอดภัย

 1. บนหน้าข้อมูลความปลอดภัย ให้เลือกลบที่อยู่ถัดจากรหัสผ่านแอปที่คุณต้องการลบ

  สกรีนช็อตที่แสดงการลบรหัสผ่านแอปบนหน้าข้อมูลความปลอดภัย

 2. เลือก ตกลง ในกล่องการยืนยัน ลบรหัสผ่านแอปเรียบร้อยแล้ว

ถ้ารหัสผ่านแอปของคุณไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณอย่างถูกต้อง ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณใส่รหัสผ่านของคุณอย่างถูกต้อง คุณสามารถลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งและสร้างรหัสผ่านแอปใหม่ ถ้าไม่มีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในนั้นแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือขององค์กรของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถลบรหัสผ่านแอปที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่ได้

ขั้นตอนต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×