หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยสําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง:

 • วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยเริ่มต้น

 • รายละเอียดวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

 • การตั้งค่าแอป Authenticator หรือลบอุปกรณ์จากแอปการรับรองความถูกต้อง

เคล็ดลับ: การตรวจสอบสองชั้นเรียกว่าการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ดู การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยคืออะไร

การใช้หน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

หากองค์กรของคุณให้ขั้นตอนเฉพาะเกี่ยวกับวิธีเปิดและจัดการการตรวจสอบสองปัจจัยของคุณ คุณควรทําตามคําแนะนําเหล่านั้นก่อน มิฉะนั้น คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของคุณได้จากหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณไม่ตรงกับสิ่งที่ครอบคลุมในบทความนี้ นั่นหมายความว่าองค์กรของคุณมีพอร์ทัลแบบกําหนดเองของคุณเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึงหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

คุณสามารถไปที่ลิงก์นี้เพื่อเปิดหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม 

หรือคุณสามารถไปที่หน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลแอปของฉัน

 2. เลือกชื่อบัญชีของคุณที่ด้านบนขวา จากนั้นเลือก ดูบัญชี

 3. ภายใต้ ข้อมูลความปลอดภัย ให้เลือก อัปเดตข้อมูล

หมายเหตุ: สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่วน รหัสผ่านแอป ของหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ดู จัดการรหัสผ่านแอปสําหรับการตรวจสอบสองปัจจัย ควรใช้รหัสผ่านแอปสําหรับแอปที่ไม่รองรับการตรวจสอบสองปัจจัยเท่านั้น

เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยเริ่มต้นของคุณ

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณจะได้รับวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ ซึ่งอาจเป็นการแจ้งเตือนหรือรหัสการตรวจสอบผ่านแอปตัวรับรองความถูกต้อง ข้อความตัวอักษร หรือการโทร

หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยเริ่มต้นที่คุณกําลังใช้ วิธีการมีดังนี้:

 1. จากหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม เลือกวิธีการใช้จากรายการตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด แต่คุณสามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสําหรับคุณโดยองค์กรของคุณเท่านั้น

  • แจ้งให้ฉันทราบผ่านแอป: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปการรับรองความถูกต้องของคุณว่าคุณมีพร้อมท์การตรวจสอบการรอ

  • โทรหาโทรศัพท์สําหรับการรับรองความถูกต้องของฉัน: คุณจะได้รับโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อขอให้คุณยืนยันข้อมูลของคุณ โดยปกติแล้วด้วยการใส่ PIN ของคุณ

  • รหัสข้อความไปยังโทรศัพท์การรับรองความถูกต้องของฉัน: คุณจะได้รับรหัสการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อความบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณต้องป้อนรหัสนี้ลงในพร้อมท์การตรวจสอบสําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ

  • โทรหาโทรศัพท์สํานักงานของฉัน: คุณจะได้รับโทรศัพท์ในโทรศัพท์สํานักงานเพื่อขอให้คุณยืนยันข้อมูลของคุณ โดยปกติแล้วโดยการใส่ PIN ของคุณ

  • ใช้รหัสการตรวจสอบจากแอป: คุณจะใช้แอปตัวรับรองความถูกต้องเพื่อรับรหัสการตรวจสอบที่คุณจะพิมพ์ลงในพร้อมท์จากบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือก บันทึก

เพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ หรืออัปเดตหมายเลขที่มีอยู่ได้จากหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม 

สิ่งสำคัญ: Microsoftขอแนะนําให้คุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์รองเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณถูกล็อกถ้าโทรศัพท์หลักของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือถ้าคุณได้รับโทรศัพท์เครื่องใหม่และไม่มีหมายเลขโทรศัพท์เดิมและหมายเลขโทรศัพท์หลักของคุณอีกต่อไป

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

 1. จากส่วน คุณต้องการตอบกลับอย่างไร ของหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้อัปเดตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สําหรับโทรศัพท์การรับรองความถูกต้อง (อุปกรณ์เคลื่อนที่หลักของคุณ) และ โทรศัพท์ Office ของคุณ

 2. เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือก โทรศัพท์การรับรองความถูกต้องสํารอง แล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์รองที่คุณสามารถรับสายได้ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หลักของคุณได้

 3. เลือก บันทึก

เพิ่มบัญชีใหม่ลงในแอป Microsoft Authenticator

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณบนแอป Microsoft Authenticator สําหรับ Androidหรือ iOS

ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณในแอป Microsoft Authenticator แล้ว คุณไม่จําเป็นต้องทําอีกครั้ง

 1. จากส่วน คุณต้องการตอบกลับอย่างไร ของหน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้เลือก ตั้งค่าแอป Authenticator

  ตั้งค่าบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณในแอป Microsoft Authenticator

 2. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด จากนั้นเลือก ถัดไป ระบบจะขอให้คุณอนุมัติการแจ้งเตือนผ่านแอป Microsoft Authenticator เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณ

 3. เลือก บันทึก

ลบบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณออกจากแอป Microsoft Authenticator

คุณสามารถลบบัญชีของคุณออกจากแอป Microsoft Authenticator และคุณสามารถลบอุปกรณ์ของคุณออกจากบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะลบอุปกรณ์ของคุณเพื่อลบอุปกรณ์ที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเก่าออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวร และคุณลบบัญชีของคุณเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อบางอย่าง หรือเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้ใหม่

เมื่อต้องการลบอุปกรณ์ของคุณออกจากบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ

ไปที่หน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

เมื่อต้องการลบบัญชีของคุณออกจากแอป Microsoft Authenticator

จากแอป Microsoft Authenticator ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่าและ ลบบัญชี

เปิดพร้อมท์การตรวจสอบสองปัจจัยบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

คุณอาจเห็นกล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่า "ไม่ต้องถามอีกเป็นเวลา n วัน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ เมื่อคุณทําการตรวจสอบสองปัจจัย หากคุณเลือกตัวเลือกนี้เพื่อหยุดพร้อมท์การตรวจสอบสองปัจจัย จากนั้นคุณสูญเสียอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ของคุณอาจถูกโจมตี คุณควรเปิดพร้อมท์การตรวจสอบสองปัจจัยอีกครั้งเพื่อช่วยปกป้องบัญชีของคุณ คุณต้องเปิดพร้อมท์สําหรับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณพร้อมกัน น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถเปิดพร้อมท์กลับมาสําหรับอุปกรณ์บางเครื่องได้

เมื่อต้องการเปิดพร้อมท์การตรวจสอบสองปัจจัยอีกครั้งสําหรับอุปกรณ์ของคุณ

จากหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม เลือก คืนค่าการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย บนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ใดๆ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ดําเนินการตรวจสอบสองปัจจัย

ขั้นตอนต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×