หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ดูภาพรวมของประสิทธิภาพ ความสามารถ และความสมดุลของนักเรียนระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ของ Teams กับชีวิตนอกห้องเรียนออนไลน์ เมื่อเข้าใจปริมาณงานของนักเรียน คุณก็สามารถช่วยปรับเปลี่ยนได้เมื่อจำเป็น

ระดับองค์กร 

เช่นเดียวกับในแดชบอร์ดภาพรวม คุณสามารถปรับมุมมองข้อมูลปริมาณงานเพื่อรวมถึงระดับต่างๆ ในองค์กรการศึกษาของคุณได้:

 • องค์กร: โรงเรียนหรือสถาบันทั้งหมดในองค์กรการศึกษาของคุณ

 • โรงเรียน: ข้อมูลจากโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

 • เกรด: ข้อมูลจากระดับเกรดหนึ่ง

 • ชั้นเรียน: ข้อมูลจากชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง

แดชบอร์ดข้อมูลปริมาณงานบนข้อมูลเชิงลึก

เลือกกรอบเวลาและกิจกรรม

ตัวกรองเวลา: เลือกเพื่อเปิดรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกกรอบเวลาเพิ่มเติม

เลือก ช่วงแบบกําหนดเองเพื่อใส่วันที่ของคุณเองสําหรับกรอบเวลาสูงสุด 60 วัน กรอบเวลาสามารถเริ่มต้นได้จนถึงจุดเริ่มต้นของปีการศึกษาตามที่กําหนดโดย SDS 

หมายเหตุ: ข้อมูลเปอร์เซ็นต์จะคํานวณเฉพาะสําหรับนักเรียนในบัญชีรายชื่อในวันสุดท้ายของกรอบเวลาที่คุณเลือก ถ้าไม่มีข้อมูลบัญชีรายชื่อสำหรับกรอบเวลาที่เลือก กรอบเวลาเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามนั้น

กิจกรรม: คุณสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น หรือดูรายละเอียดและเลือกกิจกรรมเฉพาะได้:

 • การประชุม: การเข้าร่วมและเวลาที่ใช้ในการประชุม

 • การติดต่อสื่อสาร: การเพิ่มโพสต์ การตอบกลับ และการตอบสนองในแชนเนลต่างๆ

 • ไฟล์: การเปิดไฟล์ในแชนเนลต่างๆ

 • งานที่มอบหมาย: การเปิดและการส่งงานที่มอบหมาย

 • OneNote: การเปิดและการส่งเนื้อหาผ่าน OneNote

 • Reflect : การตอบกลับ การเช็คอิน Reflect

เมนูดรอปดาวน์ที่แสดงกรอบเวลาที่สามารถเลือกดูข้อมูลได้ ฟีเจอร์กิจกรรมทั้งหมด

การอ่านแดชบอร์ดปริมาณงานของคุณ:

กราฟจำนวนนักเรียนที่ใช้งานอยู่โดยเฉลี่ยตามชั่วโมง:

 • แท่งสีเหลืองบนกราฟแสดงถึงข้อมูลที่รวบรวมได้ในชั่วโมงที่ปิดการแจ้งเตือนคือ 20.00 น. ถึง 7.00 น. เมื่อนักเรียนใช้งานอยู่ในทีมชั้นเรียนนอกชั่วโมงเรียน

 • แท่งสีน้ำเงินแสดงถึงข้อมูลที่รวบรวมได้ในชั่วโมงเรียน

 • แกน Y แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ใช้งานอยู่ตามตัวกรองที่เลือก หารด้วยจำนวนชั่วโมง ​

กราฟนักเรียนที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวัน:

 • เช่นเดียวกับในกราฟ แท่งสำหรับกิจกรรมรายชั่วโมง กราฟของนักเรียนที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวันจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมของนักเรียน แต่ในกราฟนี้คุณจะดูกิจกรรมของนักเรียนต่อวันในกรอบเวลาที่เลือก

กราฟปริมาณงานของข้อมูลเชิงลึก

กราฟเส้นข้อมูลเชิงลึกที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมของนักเรียนรายวันใน Teams

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งาน Reflect ใน Teams

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×