สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Microsoft Teams สำหรับการศึกษา

ใช้ Teams เพื่อจัดระเบียบการประชุมสำหรับชั้นเรียนและทำงานร่วมกับนักเรียนของคุณ 

จดบันทึกย่อการประชุม 

เตรียมกำหนดการการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือสร้างบันทึกย่อชนิดอื่นๆ เพื่อแชร์กับนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน  

 1. ถ้าต้องการเตรียมบันทึกย่อไว้ล่วงหน้า ให้ไปที่ปฏิทิน ปุ่มการประชุมแล้วเปิดการประชุมของคุณ

 2. คลิกบันทึกย่อการประชุม แล้วเริ่มเขียน

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการจัดรูปแบบหัวข้อใหม่ ให้โฮเวอร์ด้านล่างของข้อความที่คุณเขียนไว้ แล้วคลิก +เพิ่มส่วนใหม่ที่นี่ 

 3. ถ้าต้องการจดบันทึกย่อในระหว่างการประชุม ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม เลือกบันทึกย่อการประชุม แล้วเลือกจดบันทึกย่อ

หมายเหตุ: บันทึกย่อทั้งหมดจะปรากฏในหน้าต่างแชท และจะบันทึกอยู่ในแท็บบันทึกย่อการประชุมใน Teams 

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

สร้างพื้นที่ไวท์บอร์ด

ใช้ไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบออนไลน์ในการทำงานร่วมกับนักเรียน ยกตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ และอื่นๆ 

 1. เลือกแชร์เนื้อหา ปุ่มแชร์หน้าจอในตัวควบคุมการประชุม

 2. เลือก ไวท์บอร์ดเพื่อเริ่มทำงานร่วมกับนักเรียนบนพื้นที่ไวท์บอร์ด

 3. ถ้าต้องการปิดใช้งานการทำงานร่วมกันและแสดงบางอย่างให้นักเรียนดู ให้คลิกเมนูการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า จากนั้นเลื่อนปุ่มข้างผู้เข้าร่วมคนอื่นสามารถแก้ไขได้เป็นปิด

 4. เปิดเมนูการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แล้วเลือกส่งออกรูปภาพ (PNG)เพื่อบันทึกพื้นที่ของคุณลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด

  หมายเหตุ: สำรวจสิ่งที่คุณและนักเรียนสามารถทำในไวท์บอร์ดได้ และเรียนรู้วิธีใช้งาน  

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

บันทึกเสียงการประชุมสำหรับชั้นเรียน

ใช้เสียงบันทึกของการประชุมเพื่อสอนแบบอะซิงโครนัสและแชร์กับนักเรียน 

 1. ในตัวควบคุมการประชุม ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. เลือกเริ่มการบันทึกเสียงและการถอดความ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการบันทึกเสียงต่อโดยไม่ถอดความ > ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม > หยุดการถอดความ 

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกหยุดการบันทึกเสียงและการถอดความ จากนั้น ยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. ถ้าต้องการเล่นการบันทึกเสียงจากการประชุมแชนเนลหนึ่ง ให้ไปที่แท็บไฟล์ ระบบจะบันทึกการประชุมอื่นๆ ทั้งหมดไว้ใน OneDrive  

  หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นและการแชร์เสียงบันทึก 

ข้อความแสดงแทน

ใช้ห้องประชุมย่อย 

ใช้ห้องประชุมย่อยสำหรับกลุ่มเล็กๆ และโครงการซึ่งเหมาะที่สุดกับนักเรียนจำนวนน้อย 

 1. ในตัวควบคุมการประชุม ให้เลือกห้องประชุมย่อย

 2. ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกจํานวนห้องที่คุณต้องการใช้ในชั้นเรียน

 3. เลือกว่าจะกําหนดนักเรียนไปยังห้องประชุมย่อยโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

 4. คลิกสร้างห้อง ถ้าคุณเลือกที่จะกําหนดนักเรียนโดยอัตโนมัติ ระบบจะแบ่งนักเรียนไปยังห้องประชุมย่อย

 5. ถ้าคุณเลือกที่จะกําหนดนักเรียนด้วยตนเอง ให้ขยายรายการภายใต้กำหนดผู้เข้าร่วม แล้วโฮเวอร์เหนือชื่อนักเรียนจนกว่ากล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อ เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกห้อง ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนกว่าจะกำหนดนักเรียนไปยังห้องครบทุกคน

  หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการห้องประชุมย่อย 

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

จดบันทึกย่อในชั้นเรียน

สร้างบันทึกย่อในชั้นเรียนและดูบันทึกย่อที่ผู้สอนโพสต์    

 1. ถ้าต้องการจดบันทึกย่อ ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม  ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในตัวควบคุมการประชุม

 2. เลือกบันทึกย่อการประชุม

 3. คลิกจดบันทึกย่อเพื่อเริ่มเขียน 

 4. บันทึกย่อจะปรากฏในหน้าต่างแชท และจะบันทึกอยู่ในแท็บบันทึกย่อการประชุม 

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการจัดรูปแบบหัวข้อใหม่ ให้โฮเวอร์ด้านล่างของข้อความที่คุณเขียนไว้ แล้วคลิก +เพิ่มส่วนใหม่ที่นี่ 

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

สร้างพื้นที่ไวท์บอร์ด

ใช้ไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบออนไลน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ และอื่นๆ 

 1. คุณต้องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เสนอในการประชุมจึงจะแชร์พื้นที่ไวท์บอร์ดได้ จากนั้น เลือกแชร์เนื้อหา ปุ่มแชร์หน้าจอในตัวควบคุมการประชุม

 2. เลือก ไวท์บอร์ด แล้วเริ่มทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

 3. เปิดเมนูการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แล้วเลือกส่งออกรูปภาพ (PNG)เพื่อบันทึกพื้นที่ของคุณลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด

  หมายเหตุ: สำรวจสิ่งที่คุณสามารถทำในไวท์บอร์ดได้ และเรียนรู้วิธีใช้งาน  

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×