หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สร้าง ส่ง และให้เกรดงานที่มอบหมายทั้งหมดใน Microsoft Teams

สร้างงานที่มอบหมาย

 1. นําทางไปยังทีมชั้นเรียนของคุณแล้วเลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือก สร้าง > งานที่มอบหมาย

แอปงานที่มอบหมายที่เปิดในทีมชั้นเรียน

เลือกสร้าง จากนั้นเลือกงานที่มอบหมาย

เพิ่มรายละเอียดในงานที่มอบหมายของคุณ

สิ่งเดียวที่ต้องบันทึกในงานที่มอบหมายของคุณคือชื่อเรื่อง เขตข้อมูลอื่นทั้งหมดนั้นไม่จำเป็น

เคล็ดลับ:  อ่านคำแนะนำทีละขั้นตอนเพิ่มเติม สำหรับการนำงานที่มอบหมายมาใช้ใหม่ การมอบหมายแบบทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก มอบหมาย เมื่อต้องการบันทึกงานที่มอบหมายนี้เป็นแบบร่าง ให้เลือก บันทึก

หน้าการสร้างงานที่มอบหมายใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแหล่งข้อมูล

 1. เลือก เพิ่มแหล่งข้อมูล เพื่อเลือกไฟล์ที่มีอยู่ หรือสร้างเอกสารเปล่าของ Office 365 เพื่อมอบหมายให้กับนักเรียนแต่ละคน

 2. เลือก แนบ

 • ค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์จะเป็น นักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่าเอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับสื่ออ้างอิง

 • เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม > นักเรียนแก้ไขสำเนาของตนเอง เพื่อแจกจ่ายเอกสารที่เหมือนกันให้กับนักเรียนแต่ละคนเพื่อแก้ไขและส่ง

เพิ่มแหล่งข้อมูลไปยังงานที่มอบหมาย

แก้ไขไทม์ไลน์งานที่มอบหมาย

 1. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่มอบหมายในอนาคตหรือป้องกันไม่ให้นักเรียนส่งงานที่มอบหมายล่าช้า ให้เลือก แก้ไข ใต้เขตข้อมูลวันครบกําหนด

 2. ทําการเลือกของคุณ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ระบบไม่ได้เลือกวันที่ปิด เพื่อให้นักเรียนสามารถส่งงานที่มอบหมายในงานที่มอบหมายได้

แก้ไขหน้าต่างไทม์ไลน์งานที่มอบหมาย

ดูเกรด

ติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและเข้าถึงเกรดในแอปเกรด

 1. นําทางไปยังทีมชั้นเรียนของคุณแล้วเลือก เกรด

งานที่มอบหมายจะปรากฏอยู่ในแถวและนักเรียนจะอยู่ในคอลัมน์ งานที่มอบหมายจะแสดงรายการตามลําดับวันครบกําหนดที่มาถึงก่อน เลื่อนลงหรือข้ามเพื่อดูงานที่มอบหมายทั้งหมด

คุณยังสามารถดูสถานะงานที่มอบหมายของนักเรียนได้:

 • ดูแล้ว - นักเรียนได้เปิดและดูงานที่มอบหมายแล้ว

 • ส่งงานแล้ว - นักเรียนได้ส่งงานที่มอบหมายแล้วและงานพร้อมที่จะให้คะแนน

 • ส่งคืนหรือคะแนน - เมื่อคุณให้คะแนนงานของนักเรียนแล้ว คะแนนที่ได้รับจะปรากฏขึ้น คุณจะเห็น ส่งคืน ถ้างานที่มอบหมายไม่มีคะแนน

 • ว่างเปล่า - ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับงานที่มอบหมาย

แอปเกรดจะเปิดในทีมชั้นเรียน

มุมมองแบบเต็มของแท็บเกรด

เริ่มการให้คะแนน

คุณสามารถคลิกเซลล์ใดก็ได้ในแท็บเกรดเพื่อแก้ไข

 1. เมื่อต้องการเริ่มการให้คะแนน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในเซลล์ จากนั้น เปิดงานของนักเรียน

 2. การดำเนินการนี้จะเปิดงานที่มอบหมายของนักเรียนของคุณพร้อมเขตข้อมูล คำติชม และ คะแนน ที่คุณสามารถใส่ข้อมูลได้

 3. เมื่อต้องการเขียนข้อคิดเห็นในเอกสาร ให้เลือก แก้ไขเอกสาร จากนั้นเลือกที่จะแก้ไขในแอปบนเดสก์ท็อปหรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 4. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อของนักเรียนเพื่อนําทางระหว่างงานที่มอบหมายต่าง ๆ ของนักเรียน

 5. เลือก ส่งคืน > ส่งคืนหรือ ส่งคืนเพื่อแก้ไข เมื่อคุณให้เกรดเสร็จสิ้นและต้องการส่งคืนงานที่มอบหมายให้กับนักเรียน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถดูคําวิจารณ์ของคุณได้

เปิดงานของนักเรียน

การให้เกรดงานที่มอบหมายของนักเรียน

แก้ไขเอกสาร

ส่งคืนคะแนนให้กับหลายคนในครั้งเดียว

 1. เมื่อต้องการส่งคืนเกรดของนักเรียนหลายคนพร้อมกัน ให้เลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือกงานที่มอบหมาย

 3. คุณสามารถใส่คำติชมและคะแนนที่นี่ได้โดยไม่ต้องเปิดงานของนักเรียน

 4. เลือกกล่องเพื่อระบุงานของนักเรียนที่จะส่งคืน หรือเลือกทั้งหมด

 5. คลิกส่งคืน > ส่งคืน หรือส่งคืนเพื่อแก้ไข

เคล็ดลับ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บเกรด และการตรวจทานงานของนักเรียน

รายการงานที่มอบหมายของนักเรียนที่จะตรวจทาน ให้เกรด และส่งคืน

ดูและส่งงานที่มอบหมาย 

 1. นําทางไปยังทีมชั้นเรียนและเลือก งานที่มอบหมาย  

 2. เมื่อต้องการดูรายละเอียดของงานที่มอบหมายและส่งงาน ให้เลือกงานที่มอบหมาย  

 3. แนบสื่อที่จำเป็น แล้วเลือก ส่ง

เลือกแท็บงานที่มอบหมายเพื่อดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนหนึ่ง

ดูงานมอบหมายของคุณและเลือกส่งงาน

ดูเกรดของคุณ 

เมื่อต้องการดูเกรดสำหรับงานที่มอบหมายผู้สอนของคุณได้ตรวจทานและส่งกลับมาให้คุณ: 

 1. เลือก เกรด ในทีมชั้นเรียนของคุณ

 2. งานที่มอบหมายของคุณทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่นี่โดยวันครบกำหนดที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด ดูสถานะของคุณในงานที่มอบหมายแต่ละรายการ รวมถึงคะแนนที่คุณได้รับในงานที่มีการจัดเกรด งานที่มอบหมายที่ไม่มีคะแนนจะแสดงเป็น ส่งคืน หลังจากที่ผู้สอนของคุณได้ตรวจทานแล้ว 

 3. ใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจาก วันครบกำหนด และ งานที่มอบหมาย เพื่อเรียงลำดับงานที่มอบหมายของคุณ

แอปเกรดจะเปิดในทีมชั้นเรียน

มุมมองแท็บเกรดของนักเรียน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×