หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ เครื่องมือการช่วยสำหรับการเข้าถึง ใน Teams เพื่อขจัดอุปสรรคในการประชุมสำหรับชั้นเรียนและให้ความสำคัญกับการให้ทุกคนมีส่วนร่วม

เข้าร่วมการประขุมด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. กด Ctrl+4 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน ปุ่มการประชุม 

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าจะพบการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วกด Enter ซึ่งจะเปิดมุมมองรายละเอียดการประชุม

 3. กดแป้น Tab อีกครั้งจนกว่าจะได้ยิน “เข้าร่วมการประชุม” แล้วกด Enter

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในวิดีโอ ไอคอนเปิดวิดีโอหรือเสียง ไอคอนแถบเครื่องมือการประชุม Teams เปิดไมโครโฟน ให้กด Enter

 5. ถ้าต้องการเปลี่ยนวิดีโอและเสียงก่อนเข้าร่วม ให้กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยิน “เปิดใช้งานวิดีโอ” หรือ “เปิดใช้งานไมโครโฟน” จากนั้นกดแป้น Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกดังกล่าว

 6. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณก็เข้าร่วมการประชุมได้โดยการกด Shift+Tab จนกว่าจะได้ยิน “เข้าร่วมการประชุม” แล้วกด Spacebar

  หมายเหตุ: รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับการเรียนรู้จากระยะไกลด้วย Teams 

เปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด 

คำอธิบายภาพจะแปลงการอภิปรายในชั้นเรียนเป็นข้อความที่แสดงบนหน้าจอตามเวลาจริง และช่วยให้คุณทราบว่าใครพูดอยู่

 1. เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. เลือกเปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด

 3. ถ้าต้องการหยุด ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด

  เคล็ดลับ: บอกให้ทุกคนพูดอย่างช้าๆ และชัดเจน เพื่อให้คำอธิบายมีความถูกต้องมากขึ้น

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

ยกมือขึ้นและแสดงการโต้ตอบแบบสดของคุณ

การยกมือแบบเสมือนและอีโมจิการตอบรับช่วยให้คุณและนักเรียนแสดงภาษากายได้

1. คลิกยกมือขึ้น ยกมือขึ้นในตัวควบคุมการประชุมเพื่อส่งสัญญาณว่าคุณมีคําถามหรือข้อคิดเห็น

2. เลือกอีโมจิ เพื่อแสดงความรู้สึกหรือการตอบสนอง

ข้อความแสดงแทน

เบลอพื้นหลังของคุณ

พื้นหลังที่เบลอจะดึงความสนใจไปที่ผู้พูดและสิ่งที่พวกเขาพูด

 1. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมในตัวควบคุมการประชุม

 2. เลือก ใช้เอฟเฟ็กต์พื้นหลัง การตั้งค่าพื้นหลัง 

 3. เลือก เบลอ แล้วเลือกแสดงตัวอย่าง จากนั้นคลิก ใช้และเปิดใช้งานวิดีโอ 

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเบลอพื้นหลังก่อนเข้าชั้นเรียน ให้เข้าร่วมการประชุม บนหน้าจอก่อนเข้าร่วม ให้เปิดกล้องของคุณ เลือก ตัวกรองพื้นหลัง > เบลอ

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

สร้างสำเนาบทสนทนา

เปิดใช้งานสำเนาบทสนทนาเพื่อแชร์กับนักเรียน

 1. ในตัวควบคุมการประชุม ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. เลือก เริ่มถอดสำเนาบทสนทนา

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก หยุดการถอดสำเนาบทสนทนา สำเนาบทสนทนาในการประชุมของคุณจะบันทึกไว้ใน SharePoint

ข้อความแสดงแทน

เข้าร่วมการประขุมด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. กด Ctrl+4 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน ปุ่มการประชุม 

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าจะพบการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วกด Enter ซึ่งจะเปิดมุมมองรายละเอียดการประชุม

 3. กดแป้น Tab อีกครั้งจนกว่าจะได้ยิน “เข้าร่วมการประชุม” แล้วกด Enter

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในวิดีโอ ไอคอนเปิดวิดีโอหรือเสียง ไอคอนแถบเครื่องมือการประชุม Teams เปิดไมโครโฟน ให้กด Enter

 5. ถ้าต้องการเปลี่ยนวิดีโอและเสียงก่อนเข้าร่วม ให้กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยิน “เปิดใช้งานวิดีโอ” หรือ “เปิดใช้งานไมโครโฟน” จากนั้นกดแป้น Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกดังกล่าว

 6. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณก็เข้าร่วมการประชุมได้โดยการกด Shift+Tab จนกว่าจะได้ยิน “เข้าร่วมการประชุม” แล้วกด Spacebar

  หมายเหตุ: รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับขั้นเรียนเสมือนจริง

เปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด 

คำอธิบายภาพจะแปลงการอภิปรายในชั้นเรียนเป็นข้อความที่แสดงบนหน้าจอตามเวลาจริง และช่วยให้คุณทราบว่าใครพูดอยู่

 1. เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. เลือกเปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด

 3. ถ้าต้องการหยุด ให้เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกปิดใช้งานคำอธิบายภาพสด

  เคล็ดลับ: บอกให้ทุกคนพูดอย่างช้าๆ และชัดเจน เพื่อให้คำอธิบายมีความถูกต้องมากขึ้น

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

ยกมือขึ้นและแสดงการโต้ตอบแบบสดของคุณ

การยกมือแบบเสมือนและอีโมจิการตอบรับช่วยให้คุณและนักเรียนแสดงภาษากายได้

1. คลิกยกมือขึ้น ยกมือขึ้นในตัวควบคุมการประชุมเพื่อส่งสัญญาณว่าคุณมีคําถามหรือข้อคิดเห็น

2. เลือกอีโมจิ เพื่อแสดงความรู้สึกหรือการตอบสนอง

ข้อความแสดงแทน

เบลอพื้นหลังของคุณ

พื้นหลังที่เบลอจะดึงความสนใจไปที่ผู้พูดและสิ่งที่พวกเขาพูด

 1. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมในตัวควบคุมการประชุม

 2. เลือก ใช้เอฟเฟ็กต์พื้นหลัง การตั้งค่าพื้นหลัง 

 3. เลือก เบลอ แล้วเลือกแสดงตัวอย่าง และ ใช้และเปิดใช้งานวิดีโอ 

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเบลอพื้นหลังก่อนชั้นเรียนเริ่ม ให้เข้าร่วมการประชุม บนหน้าจอก่อนเข้าร่วม ให้เปิดกล้องของคุณ เลือก ตัวกรองพื้นหลัง > เบลอ

ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×