หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สื่อสารกับชั้นเรียนของคุณโดยใช้Microsoft Teams for Education! ตอนนี้การเชื่อมต่อชั้นเรียนสามารถก้าวไปได้ไกลกว่ากําแพงห้องเรียนด้วยการประชุม การแชท และโพสต์ในแชนเนลในทีมชั้นเรียน

จัดการประชุมชั้นเรียนเสมือนจริงเพื่อเรียนรู้แผนการเรียนการสอนและจัดการสนทนาในชั้นเรียนที่มีความหมาย เรียนรู้วิธี การใช้ห้องประชุมย่อยในการประชุมสําหรับชั้นเรียนของคุณ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสนทนากลุ่มขนาดเล็กและโครงการ

ส่งข้อความตรงไปยังนักเรียนและผู้ให้การศึกษาเพื่อตอบคําถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนปัจจุบัน งานที่มอบหมายที่กําลังจะมาถึง และความคืบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียน รับรองความปลอดภัยของนักเรียนโดยการใช้การตั้งค่าการ แชทที่มีการกํากับดูแล !

ใช้แชนเนลของทีมชั้นเรียนของคุณเพื่อสร้างโพสต์ที่มีหัวข้อการสนทนา คําถาม และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ที่ทีมชั้นเรียนของคุณอาจมีประโยชน์!

ส่งข้อความหาชั้นเรียนของคุณ

 1. เมื่อต้องการสร้างข้อความสําหรับทั้งชั้นเรียนของคุณ ให้เลือก Teams ปุ่มทีมจากนั้นนําทางไปยังทีมสําหรับชั้นเรียนและแชนเนล

 2. เลือก โพสต์

 3. ใส่ข้อความของคุณลงในกล่องการเขียน แล้วเลือก ส่ง ปุ่มส่ง

 4. ใช้ @ และชื่อชั้นเรียนของคุณเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับโพสต์ของคุณ ตัวอย่าง: @Algebra

เริ่มการสนทนากับนักเรียนหนึ่งคนหรือกลุ่มนักเรียน

 1. ที่ด้านบนของแอป ให้เลือก ปุ่มการสนทนาใหม่การแชทใหม่

 2. ในเขตข้อมูล ถึง ให้พิมพ์ชื่อของนักเรียนที่คุณต้องการส่งข้อความ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องการเขียน แล้วเลือก ส่ง ปุ่มส่ง

โพสต์ที่พิมพ์ในกล่องการเขียน

เริ่มต้นการสนทนาใหม่

ตอบกลับการสนทนา

โพสต์ในแชนเนลจะคล้ายกับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ตอบกลับภายใต้โพสต์ดั้งเดิมเพื่อจัดระเบียบข้อความทั้งหมดในการสนทนาไว้ด้วยกัน

 1. ค้นหาเธรดการสนทนาที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. เลือก ตอบกลับ เพิ่มข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง ปุ่มส่ง

ตอบกลับการสนทนา

ข้อความประกาศ

ใช้ข้อความประกาศเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนไปยังโพสต์ที่สําคัญ

 1. เลือก รูปแบบ รูปแบบ  เพื่อขยายกล่องการเขียน

 2. เลือก ประกาศ และ เลือกสีพื้นหลัง เพื่อกำหนดโพสต์ที่สำคัญเอง

เลือกประกาศ

เลือกรูปภาพสำหรับประกาศของคุณ

เพิ่มความสนุกสนานด้วยสติกเกอร์และอื่นๆ

 • เลือก สติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ใต้กล่องการเขียน เพื่อเลือกสติกเกอร์ Microsoft Education แบบกําหนดเองจํานวนมาก!

 • เลือก อีโมจิ ปุ่มอีโมจิ สำหรับหน้ายิ้ม และ Giphy ปุ่ม GIF สำหรับ GIF แบบเคลื่อนไหว

สติกเกอร์

จัดกำหนดการประชุมเสมือนสำหรับชั้นเรียนของคุณ

ใช้การประชุมใน Teams เพื่อจัดกำหนดการงานนำเสนอและการอภิปรายเสมือนสำหรับทั้งชั้นเรียนของคุณ 

 1. เลือก Teams  ปุ่มทีมจากนั้นเลือก
  ปุ่มการประชุมปฏิทิน  

 2. เลือก + การประชุมใหม่

 3. ตั้งชื่อการประชุมใหม่ของคุณ ตัดสินใจเกี่ยวกับวันที่และเวลา และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าการประชุมให้ทําซ้ําทุกวัน ทุกสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือตามช่วงเวลาที่กําหนดเองได้

 4. เลือก เพิ่มแชนเนล เพื่อดูรายการของทีมชั้นเรียนของคุณและแชนเนลของทีมชั้นเรียนเหล่านั้น แล้วเลือกแชนเนลที่จะประชุม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกแชนเนลในทีมชั้นเรียนเพื่อจัดการประชุม นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงแชนเนลจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่แชร์และการบันทึกใดๆ ที่ทำในระหว่างการประชุมจะถูกบันทึกไว้ในแชนเนล

 5. ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุมของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ส่ง ซึ่งจะเพิ่มการประชุมของคุณลงในปฏิทินของคุณและปฏิทินของนักเรียนเลือก + การประชุมใหม่ตั้งชื่อการประชุมของคุณ

เลือกแชนเนลทีมสำหรับชั้นเรียนของคุณ

พบปะกับนักเรียนของคุณโดยใช้การสนทนาทางวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียง 

ใช้การสนทนาทางวิดีโอหรือเสียงใน Teams เพื่อประชุมกับนักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่ม 

 1. เลือก การแชท ในแถบแอป

 2. เลือก การแชทใหม่ ปุ่มการสนทนาใหม่ ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งชื่อ เมื่อต้องการจัดกลุ่มนักเรียนเข้าด้วยกัน ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์และใส่ชื่อกลุ่ม

 3. ส่งข้อความทักทายเพื่อเริ่มการสนทนา!

 4. เลือก การสนทนาทางวิดีโอ ปุ่มการสนทนาทางวิดีโอ  เพื่อประชุมด้วยใช้วิดีโอหรือ การโทรด้วยเสียง ปุ่มการโทร หากคุณต้องการใช้เสียงเท่านั้น

คุณยังสามารถพบปะกับนักเรียนในการแชทที่มีอยู่ 

 1. เลือก แชท จากแถบแอป แล้วเลือกการแชทที่คุณต้องการประชุม

 2. เลือก การสนทนาทางวิดีโอ  ปุ่มการสนทนาทางวิดีโอ  หรือ การโทรด้วยเสียง  ปุ่มการโทร  เพื่อเริ่มการประชุมกับนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดกําหนดการประชุมล่วงหน้า ให้เลือก ปฏิทิน > + การประชุมใหม่

  หมายเหตุ: รับคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมกับนักเรียนและความปลอดภัยของการประชุม
ใส่ชื่อนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งชื่อในกล่องถึง

เลือกการสนทนาทางวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียง


เลือก แชท จากแถบแอป

เข้าร่วมและจัดการการประชุม 

เข้าร่วมการประชุมที่คุณจัดกำหนดการไว้ หรือบุคคลอื่นได้เชิญให้คุณเข้าร่วม 

 1. เลือก ปฏิทิน  ปุ่มการประชุม และนำทางไปยังการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 2. เปิดการประชุมแล้วเลือก เข้ารวม 

 3. ตรวจสอบสัญญาณขาเข้าของเสียงหรือวิดีโออีกครั้ง เปิดกล้อง และเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณให้ได้ยิน เลือก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเลือก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุม เลือก เข้าร่วม เพื่อเข้าร่วมการประชุม

สร้างและส่งข้อความในการสนทนาหรือแชนแนล  

เลือกกล่องเขียนข้อความเพื่อสร้างข้อความ คุณสามารถพิมพ์ข้อความธรรมดาหรือ add on ได้ 

 • แนบรูปภาพ gif สติกเกอร์ หรือไฟล์

 • ใช้ข้อความที่หลากหลายเพื่อทำให้ข้อความของคุณโดดเด่น

 • จัดรูปแบบข้อความของคุณด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือสร้างรายการลำดับเลข

 • @mentionนักการศึกษาหรือเพื่อนร่วมชั้นของคุณ 

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนาในแชนเนลทีมไปยังกลุ่มการสนทนาส่วนตัวให้เลือกไอคอน การสนทนา  

นักเรียนสร้างโพสต์ในแชนเนลทีมชั้นเรียนโดยใช้ตัวเลือกแก้ไขข้อความและติดสติกเกอร์

การสนทนาส่วนตัวของนักเรียนใน Teams

เชื่อมต่อกับวิดีโอ  

ใช้การประชุมในTeamsเพื่อเข้าร่วมกับนักการศึกษาและเพื่อนร่วมชั้นของคุณในชั้นเรียนออนไลน์ กลุ่มการศึกษา งานนําเสนอ และเมื่อใดก็ตามที่คุณจําเป็นต้องเรียนรู้แบบเห็นหน้ากัน 

 1. เลือก ปุ่มการประชุม ปฏิทิน เพื่อดูการประชุมใดๆ ที่นักการศึกษาหรือเพื่อนร่วมชั้นของคุณได้เพิ่มคุณลงไป หรือการประชุมใดก็ตามที่คุณสร้างขึ้นเอง เลือก เข้าร่วม เมื่อถึงเวลาประชุม

 2. ปรับการตั้งค่าเสียงและวิดีโอของคุณ จากนั้นเลือก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้  

  ใช้แถบเครื่องมือในระหว่างการประชุม:

  เปิด  ไอคอนเปิดวิดีโอ และปิด   ไอคอนปิดวิดีโอวิดีโอของคุณ

  ปิดเสียง  ไอคอนแถบเครื่องมือการประชุม Teams ปิดไมโครโฟน และเปิดเสียง  ไอคอนแถบเครื่องมือการประชุม Teams เปิดไมโครโฟน ไมโครโฟนของคุณ

  แชร์หน้าจอหรือเอกสารของคุณ ปุ่มแชร์หน้าจอ

  เข้าร่วมการสนทนาในการประชุม ปุ่มเปิดการแชท

  ดูว่าใครกำลังอยู่ในการประชุม  แถบเครื่องมือการประชุม Teams, ไอคอนผู้เข้าร่วม

มุมมองปฏิทินใน Teams

ปุ่มเข้าร่วมจากการประชุมในปฏิทิน

เลือกการตั้งค่าเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุม Teams ก่อนการเข้าร่วม

แถบเครื่องมือการประชุม Teams

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×