Formüller ve işlevler

Tarih ve Saat İşlevleri

BUGÜN işleviyle geçerli tarihi hesaplama

TARİH işleviyle bir tarih oluşturma

Tarihi istediğiniz gibi biçimlendirme

HAFTANINGÜNÜ ile haftanın gününü belirleme

TAMİŞGÜNÜ ile iş günlerini sayma

İŞGÜNÜ ile bir tamamlanma tarihini saptama 

TARİHFARKI ile tarih/saat farklarını tablo haline getirme 

Hücreye geçerli tarihi ve saati ekleme

Tarihleri toplama veya çıkarma

Saat toplama veya çıkarma

İki tarih arasındaki farkı hesaplama

İki saat arasındaki farkı hesaplama

Saatleri dönüştürme

Tüm tarih ve saat işlevleri

Metin işlevleri

METNEÇEVİR işleviyle metin dizesi oluşturma ve bunu biçimlendirme

SOLDAN, SOLB ile bir metin değerinin en solundaki karakterleri ayıklama 

SAĞDAN, SAĞB işlevleriyle bir metin değerinin en sağındaki karakterleri ayıklama

KIRP ile fazla boşluğu kaldırma

BİRLEŞTİR’i işlevlerle birlikte kullanma

ARALIKBİRLEŞTİR ile birden çok aralıktan ve/veya dizeden metinleri birleştirme (Excel 2016)

BUL, BULB işlevleriyle bir metin dizesini (büyük/küçük harfe duyarlı) başka bir dize içinde bulma

ARA, ARAB işlevleriyle bir metin dizesini başka bir dize içinde bulma

Hücrelerdeki karakterleri sayma

Metni ve sayıları birleştirme

Tüm metin işlevleri

İstatistik işlevleri 

ORTANCA ile orta değeri bulma

RANK ile verileri sıralamadan derecelendirme

BÜYÜK ile veri kümesindeki en büyük değeri döndürme

KÜÇÜK ile veri kümesindeki en küçük değeri döndürme

BOŞLUKSAY ile boş hücreleri tasnif etme 

SIKLIK ile sıklık dağılımını belirleme 

EĞİLİM ile regresyon tekniklerini kullanarak çözümleme yapma

BÜYÜME işlevi

Tüm istatistik işlevleri

Matematiksel işlevler 

Bir sayıyı istediğiniz ondalık basamak sayısına yuvarlama 

MOD ile kalanı bulma

S_SAYI_ÜRET ile rastgele sayı üreticileri oluşturma

RASTGELEARADA ile belirttiğiniz sayıları arasında rastgele sayı üretme

ÇEVİR ile değeri bir ölçüm sisteminden diğerine dönüştürme 

ALTTOPLAM işlevi

YUVARLA işlevi

Sayıyı yuvarlama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın
Topluluğa sorun
Destek alın
Bize Başvurun

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×