Tại sao Microsoft tính phí tôi khi tôi tạo tài khoản cho trẻ em?

Microsoft và An toàn Gia đình tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) về việc tạo tài khoản trực tuyến cho trẻ em dưới 13 tuổi. Để xác minh rằng có người lớn cho phép trẻ em được tạo tài khoản Microsoft mới, COPPA yêu cầu rằng phải có một khoản phí nhỏ được thu từ thẻ tín dụng của người lớn đó. Chúng tôi tiến hành thu 50 cent đối với việc xác minh này. Khoản phí này không được hoàn lại.

Tôi có bị thu phí cho mỗi đứa trẻ tôi đăng ký không?

Có. COPPA yêu cầu có khoản phí này.

Các công ty khác có thu phí không?

Có. COPPA yêu cầu có khoản phí này.

Microsoft sử dụng khoản tiền này như thế nào?

Khoản phí này được quyền tặng cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột. Để biết thêm thông tin về tổ chức này, hãy truy cập trang web của họ.

Tôi có thể xem chi tiết thanh toán ở đâu?

Để xem các hoạt động thanh toán có liên quan đến phí xác minh độ tuổi cho tài khoản Microsoft, hãy truy cập Quản lý Tài khoản và Thanh toán của Microsoft và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để tạo tài khoản cho trẻ em.

Tại sao tôi nhận được lỗi khi cố gắng nhập thông tin thẻ về tín dụng của mình?

Hãy đảm bảo:

  • Thông tin bạn đã nhập khớp với thông tin trên thẻ tín dụng của bạn (như họ và tên, địa chỉ của bạn).

  • Thẻ tín dụng của bạn chưa hết hạn.

  • Thẻ tín dụng của bạn đã được tổ chức tài chính của bạn kích hoạt.

Nếu bạn vẫn nhận được lỗi, hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn để kiểm tra trạng thái của thẻ tín dụng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10502 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi