Nâng cấp Windows 10 Home lên Windows 10 Pro

Áp dụng cho: Windows 10

Trước khi nâng cấp lên Windows 10 Pro, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn cập nhật và đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 10 Home. Để biết thêm thông tin về cách giữ cho PC của bạn luôn cập nhật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Để nâng cấp từ Windows 10 Home lên Windows 10 Pro và kích hoạt thiết bị của mình, bạn cần có khóa sản phẩm hợp lệ hoặc giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Pro.

Sử dụng bảng sau để xác định phương pháp kích hoạt mà bạn sẽ sử dụng:

Nếu bạn tải Windows 10 bằng...  Phương pháp kích hoạt
Nâng cấp lên Windows 10 miễn phí từ thiết bị đủ điều kiện chạy bản sao Windows 7 hoặc Windows 8.1 chính hãng.

Giấy phép kỹ thuật số

Mua bản nâng cấp Windows 10 Pro từ Microsoft Store và kích hoạt thành công Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số
Là Người dùng Nội bộ Windows và nâng cấp lên bản dựng Windows 10 Insider Preview mới nhất trên thiết bị đủ điều kiện chạy phiên bản Windows và Windows 10 Preview cũ đã kích hoạt. Giấy phép kỹ thuật số
Mua Windows 10 chính hãng từ ứng dụng Microsoft Store. 

Giấy phép kỹ thuật số

 

Mua bản sao của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.
Khóa sản phẩm
 
Tìm trên nhãn bên trong hộp Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.
 
Nếu bạn mua PC từ một nhà sản xuất, thì nhà sản xuất đó, chứ không phải Microsoft, sẽ phải cung cấp khóa sản phẩm.
Mua bản sao kỹ thuật số của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.
Khóa sản phẩm
 
Tìm trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua Windows 10 hoặc trong khóa kỹ thuật số có thể truy cập thông qua trang web của nhà bán lẻ.
 
Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.
Có thỏa thuận Cấp phép Số lượng lớn cho Windows 10 hoặc gói đăng ký MSDN.
Khóa sản phẩm
 
Có sẵn thông qua cổng thông tin web cho chương trình của bạn.
Mua một thiết bị mới hoặc thiết bị tân trang chạy Windows 10.
Khóa sản phẩm
 
Khóa sản phẩm được cài đặt sẵn trên thiết bị, kèm theo bao bì của thiết bị hoặc được cung cấp dưới dạng thẻ hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) kèm theo thiết bị.
 
Nếu bạn đã mua một PC được tân trang lại, thì người tân trang, chứ không phải Microsoft, sẽ phải cung cấp cho bạn khóa sản phẩm.
Mua trực tuyến từ Microsoft store www.microsoft.com

Khóa sản phẩm

Tìm khóa sản phẩm trong email xác nhận có chứa lịch sử đơn hàng.


Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm khóa sản phẩm của mình, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạnTìm khóa sản phẩm và nội dung tải xuống Microsoft.

Nếu bạn đã sẵn sàng để nâng cấp, hãy chọn một trong những tiêu đề sau để bắt đầu:

Bạn gặp sự cố kích hoạt sau khi nâng cấp?


Xem các thao tác sau để được trợ giúp thêm về cách kích hoạt khóa sản phẩm hợp lệ hoặc giấy phép kỹ thuật số của bạn cho Windows 10 Pro: