Tìm các tệp bị mất sau khi cập nhật lên Windows 10

Sau khi cập nhật PC lên Windows 10, bạn có thể gặp sự cố khi tìm các tệp cũ của mình. Bạn nên thử các cách sau.
 
Kiểm tra xem liệu bạn có đang đăng nhập bằng hồ sơ tạm thời hay không
Tìm kiếm tệp bằng cách sử dụng Tìm kiếm
Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy các tệp của mình, bạn có thể cần khôi phục chúng từ bản sao lưu
Bật tài khoản Quản trị viên Windows 7


Thuộc tính

ID Bài viết: 12386 - Xem lại Lần cuối: 21-10-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi