Đặt giới hạn thích hợp cho con bạn

Sau khi thêm trẻ em vào gia đình của bạn, bạn có thể bảo đảm rằng các website dành cho người lớn bị chặn hoặc chỉ chọn ra những site bạn muốn để con xem. Ngoài ra, bạn còn có thể bảo đảm rằng chúng chỉ có thể dùng các ứng dụng và trò chơi phù hợp với độ tuổi, và bạn có thể đặt các giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị để chắc chắn rằng con bạn không dành quá nhiều thời gian trong thế giới ảo. Trẻ có thể xin phép bạn để tiếp tục duyệt khi hết thời gian hoặc để xem hay tải xuống bất kỳ nội dung nào bị chặn—cả hai có thể cùng nhau quyết định xem mức độ giới hạn thế nào là phù hợp với trẻ.

Bạn có thể đặt và quản lý tất cả các giới hạn tại account.microsoft.com/family. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, chọn tên của đứa trẻ có các cài đặt mà bạn muốn thay đổi và làm theo các hướng dẫn từ đó.


 
Đặt giới hạn thời gian
Đặt giới hạn trên các trang web mà con bạn có thể truy cập
Đặt giới hạn về ứng dụng, trò chơi và phương tiện
Quản lý những yêu cầu của các con bạn

Hãy tìm hiểu cách Giám sát thiết bị của con bạn bằng các báo cáo hoạt động.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12439 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi