Thay đổi bố trí bàn phím

Windows 8.1

Thêm ngôn ngữ
Tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ
Đặt ngôn ngữ làm ngôn ngữ chính của bạn
Thêm bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu cho ngôn ngữ
Chuyển qua lại giữa các bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu
Thay đổi bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu mặc định

Windows 7

Cài đặt hoặc thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ Windows sử dụng để hiển thị văn bản trong trình hướng dẫn, hộp thoại, menu và các mục khác trong giao diện người dùng. Một số ngôn ngữ hiển thị được cài đặt theo mặc định, trong khi những ngôn ngữ khác yêu cầu bạn cài đặt các tệp ngôn ngữ bổ sung.

Để cài đặt ngôn ngữ hiển thị
Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn

Thay đổi bố trí bàn phím

Để thay đổi bố trí bàn phím
Để thay đổi bố trí bàn phím trên màn hình Chào mừng

Thuộc tính

ID Bài viết: 17424 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi