Danh sách tất cả các gói Office 2010 SP2

Áp dụng cho: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

Tóm tắt


Bài viết này liệt kê tất cả các gói khách hàng Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (SP2) và thông tin về cách lấy chúng.

Giải pháp


Bạn có thể tải xuống các gói SP2 bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau. Phương pháp 1: Microsoft Update (được khuyến nghị)Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập website sau của Microsoft:
 
Bạn có thể chọn máy tính Dịch vụ Microsoft Update, và sau đó đăng ký dịch vụ Cập nhật tự động để nhận được bản Cập Nhật SP2. Microsoft Update sẽ phát hiện các sản phẩm mà bạn đã cài đặt, và sau đó áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho các sản phẩm. Phương pháp 2: tải xuống gói SP2 từ Trung tâm tải xuống của MicrosoftTất cả các gói SP2 có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center. Bạn có thể tải xuống và cài đặt các gói dịch vụ sau cho mỗi sản phẩm mà bạn đã cài đặt. Lưu ý Để xác định phiên bản bạn nên tải xuống và cài đặt, chẳng hạn như 32-bit hoặc 64-bit, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở bất kỳ sản phẩm Office 2010. Ví dụ: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, và như vậy.
  2. Bấm tệp trên thanh menu.
  3. Chọn Trợ giúp trong ngăn bên trái.
  4. Tìm phiên bản Office trong ngăn bên phải.
Tìm thấy phiên bản office trong ngăn bên phải.
 
Tên gói Cách lấy gói Bài viết trong cơ sở kiến thức
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687455 mô tả Office 2010 SP2
Microsoft Office 2010 gói ngôn ngữ gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687449 mô tả Office 2010 Language Pack SP2
Microsoft SharePoint Designer 2010 gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687463 mô tả SharePoint Designer 2010 SP2
Microsoft Project 2010 gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687457 mô tả dự án 2010 SP2
Microsoft Visio 2010 gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687468 mô tả Visio 2010 SP2
Microsoft Visio 2010 xem gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687469 mô tả Visio 2010 Viewer SP2
Microsoft PowerPoint Viewer gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ.
Mô tả 2687456 PowerPoint 2010 xem SP2
Microsoft Office 2010 công cụ soát lỗi bộ gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687458 mô tả về Office 2010 Proofing Tools Kit SP2
Microsoft Office 2010 Filter Pack gói dịch vụ 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687447 mô tả Office 2010 Filter Pack SP2
Microsoft Access 2010 Runtime Service Pack 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
2687444 mô tả Access 2010 Runtime SP2
Microsoft SharePoint Foundation 2010 đối tượng khách hàng mẫu Redistributable Service Pack 2 Download Tải xuống gói 32 bit ngay bây giờ. Tải xuống gói 64 bit ngay bây giờ. Download
Mô tả 2687467 SharePoint Foundation 2010 đối tượng khách hàng mẫu Redistributable SP2
Gói giao diện ngôn ngữ Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 Xem bài viết KB ở bên phải.
2687450 mô tả gói giao diện ngôn ngữ Office 2010 SP2