Chặn các ứng dụng, trò chơi và phương tiện không phù hợp trên Windows 10 và Xbox One

Áp dụng cho: Microsoft Account

Trực tuyến

 • Bạn có thể chặn không cho trẻ mua hàng cũng như sử dụng các ứng dụng, trò chơi và phương tiện không phù hợp trên các thiết bị chạy Windows 10 và Xbox One bằng cách đặt giới hạn tuổi cho nội dung. Đối với các trang web, hãy xem Chặn các trang web không phù hợp trên Windows 10 và Xbox One.
 • 1. Truy cập https://account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft người lớn của bạn.
 • 2. Tìm tên của con bạn và chọn Giới hạn về nội dung.
 • 3. Đi tới Ứng dụng, trò chơi & phương tiện rồi chuyển Chặn ứng dụng, trò chơi & phương tiện không phù hợp từ Tắt thành Bật. Trong Cho phép ứng dụng và trò chơi được xếp hạng cho, chọn giới hạn tuổi bạn muốn áp dụng cho con của mình.
 • 4. Khi con bạn yêu cầu sử dụng một ứng dụng hoặc trò chơi bị chặn, bạn có thể chấp thuận và thêm ứng dụng hoặc trò chơi đó vào danh sách Luôn được phép, trong Giới hạn về nội dung.
  Đây là một ảnh chụp màn hình minh họa cho khách hàng trang giới hạn về nội dung dành cho Gia đình Microsoft.
 • 5. Nếu con bạn đã tải xuống nội dung nào đó trước khi bạn đặt các giới hạn này, bạn có thể chặn nội dung ở nơi nội dung đó xuất hiện trên trang Hoạt động. Con bạn sẽ cần phải xin phép bạn để sử dụng lại nội dung đó và bạn có thể trả lời các yêu cầu của trẻ từ email hoặc trên https://account.microsoft.com/family.
 • Lưu ý: Nếu bạn muốn theo dõi nội dung mà con bạn đang sử dụng nhưng không muốn thiết lập các hạn chế về nội dung, hãy chuyển đến trang Hoạt động rồi thay đổi Báo cáo hoạt động từ Tắt thành Bật.

Xbox One

Chặn nội dung người lớn trên Xbox One bằng cách đặt giới hạn tuổi cho nội dung. Dưới đây là cách thực hiện:

 • Đăng nhập bằng tài khoản người lớn trên Xbox One của bạn.
 • Nhấn vào nút Xbox  trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoảnGia đình.
 • Chọn tài khoản trẻ em mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Quyền truy nhập vào nội dung, sau đó chọn giới hạn tuổi bạn cảm thấy phù hợp với trẻ. Theo mặc định, các hạn chế của con bạn sẽ được đặt theo độ tuổi liên quan trong tài khoản Microsoft của trẻ.
 • Khi con bạn yêu cầu sử dụng một ứng dụng hoặc trò chơi bị chặn, bạn có thể chấp thuận và thêm ứng dụng hoặc trò chơi đó vào danh sách Luôn được phép trong Giới hạn về nội dung trên https://account.microsoft.com/family.
 • Nếu con bạn đã tải xuống nội dung nào đó trước khi bạn đặt các giới hạn này, bạn có thể chặn nội dung ở nơi nội dung đó xuất hiện trên trang Hoạt động. Con bạn sẽ cần phải xin phép bạn để sử dụng lại nội dung đó và bạn có thể trả lời các yêu cầu của trẻ từ email hoặc trên https://account.microsoft.com/family. Lưu ý: Nếu bạn muốn theo dõi nội dung mà con bạn đang sử dụng nhưng không muốn thiết lập các hạn chế về nội dung, hãy chuyển đến trang Hoạt động rồi thay đổi Báo cáo hoạt động từ Tắt thành Bật.