Thêm một thiết bị vào PC chạy Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Windows 10 thường tự động tìm thấy thiết bị khi bạn cắm hoặc bật thiết bị. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Thiết bị > Bluetooth & thiết bị khác.

  • Chọn  Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác và làm theo hướng dẫn.