Đánh dấu tin nhắn là quan trọng hoặc khẩn cấp trong Teams

Để giúp đảm bảo thư của bạn được chú ý, hãy đánh dấu tin nhắn là quan trọng hoặc khẩn cấp.

Để thực hiện điều này, hãy chọn Đặt Tùy chọn Chuyển phát Nút Đánh dấu là quan trọng bên dưới hộp soạn thảo, rồi chọn Quan trọng hoặcKhẩn cấp.

Đánh dấu là quan trọng

Thao tác này sẽ thêm từ QUAN TRỌNG! hoặc KHẨN CẤP! đến tin nhắn của bạn. Khi đã vào thư, bạn có thể bao gồm các tệp, liên kết hoặc hình ảnh—bất kỳ điều gì cần thiết để xem được quan điểm của bạn.

Đánh dấu là quan trọng

Để hoàn tác tùy chọn này, hãy chọn Tiêu chuẩn từ các tùy chọn chuyển phát của bạn và thư sẽ được gửi như thường lệ.

Một tin nhắn khẩn cấp thông báo cho một người hoặc nhóm liên tục, mỗi 2 phút trong 20 phút, hoặc cho đến khi họ đọc nó. Bạn sẽ cần phải quyết định những thư nào khẩn cấp dựa trên tổ chức hoặc nhóm của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn để đánh dấu tin nhắn là khẩn cấp, thì có thể là do có hơn 20 thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm của bạn. Ngoài ra, người quản trị của bạn phải bật tin nhắn khẩn cấp. Các tùy chọn tin nhắn quan trọng hoặc khẩn cấp không sẵn dùng khi bạn bắt đầu trò chuyện với chính mình.

Để giúp đảm bảo thư của bạn được chú ý, hãy đánh dấu tin nhắn là quan trọng hoặc khẩn cấp.

Để thực hiện điều đó, nhấn tùy chọn Khác Nút Thêm tùy chọn > Ưu tiên thư, rồi chọn Quan trọng hoặc Khẩn cấp. Thao tác này sẽ thêm từ QUAN TRỌNG! hoặc KHẨN CẤP! đến tin nhắn của bạn. Sau đó soạn thư.

Để hoàn tác tùy chọn này, hãy truy xuất lại các bước của bạn, rồi nhấn lại vào đó.

Một tin nhắn khẩn cấp thông báo cho một người hoặc nhóm liên tục, mỗi 2 phút trong 20 phút, hoặc cho đến khi họ đọc nó. Bạn sẽ cần phải quyết định những thư nào khẩn cấp dựa trên tổ chức hoặc nhóm của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn để đánh dấu tin nhắn là khẩn cấp, thì có thể là do có hơn 20 thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm của bạn. Ngoài ra, người quản trị của bạn phải bật tin nhắn khẩn cấp. 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×