Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để viết nhanh các tài liệu như thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tờ rơi sự kiện bằng cách sử dụng các Word mẫu trợ năng. Bạn không cần lo lắng về việc định dạng và kiểu, mẫu đã có sẵn cho bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Tạo tài liệu mới từ mẫu

Trong Word, bạn có thể tìm thấy một số mẫu dễ truy nhập để nhanh chóng viết báo cáo, sơ yếu lý lịch, tờ rơi và nhiều mẫu khác.

Khi tiêu điểm của bộ đọc màn hình di chuyển xung quanh mẫu, bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu của mẫu. Bạn thay thế văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu bằng cách chỉ cần nhập văn bản của riêng bạn.

Những thay đổi mà bạn thực hiện trong tài liệu dựa trên mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mẫu gốc. Khi bạn tạo một tài liệu mới theo mẫu, tài liệu đó luôn luôn là một tệp riêng biệt. Vì vậy, hãy nhớ lưu tệp của bạn.

Để biết hướng dẫn về cách tạo mẫu của riêng bạn, tham khảo mục Tạo mẫu.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Word. Tiêu điểm nằm trên nút Tài liệu trống. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật: "Hyperlink, more templates" (Siêu kết nối, xem thêm mẫu). Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "More templates, link" (Liên kết Xem thêm mẫu). Nhấn Enter để chọn, rồi nhấn Alt+N, S.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn tạo tài liệu mới từ mẫu, nhấn Alt+F, N, S.

 2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm mẫu trực tuyến. Nhập "mẫu truy nhập", rồi nhấn Enter. Danh sách trang liệt kê các mẫu trợ năng sẵn có sẽ mở ra. Để duyệt tìm mẫu phù hợp, hãy sử dụng các phím mũi tên. Bạn sẽ nghe thấy tên mẫu khi đi qua các mẫu.

 3. Nhấn Enter để chọn một mẫu. Bản xem trước mẫu mở ra và bạn sẽ nghe thấy tên mẫu. Để bắt đầu làm việc với tài liệu, nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở để chỉnh sửa.

 4. Trong tài liệu, để di chuyển qua các trường biểu mẫu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống, phím Tab hoặc Shift+Tab. Nhập nội dung của riêng bạn vào các trường biểu mẫu. Để xóa trường chỗ dành sẵn mà bạn không cần, nhấn Delete khi tiêu điểm nằm trên trường đó. Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào tài liệu. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word.

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu công việc của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để viết nhanh thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tờ rơi sự kiện bằng Word mẫu. Bạn không cần lo lắng về việc định dạng và kiểu, mẫu đã có sẵn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Tạo tài liệu mới từ mẫu

Trong Word, bạn có thể tìm thấy một số mẫu để nhanh chóng viết báo cáo, sơ yếu lý lịch, tờ rơi và nhiều mẫu khác.

Khi tiêu điểm của bộ đọc màn hình di chuyển xung quanh mẫu, bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu của mẫu. Bạn thay thế văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu bằng cách chỉ cần nhập văn bản của riêng bạn.

Những thay đổi mà bạn thực hiện trong tài liệu dựa trên mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mẫu gốc. Khi bạn tạo một tài liệu mới theo mẫu, tài liệu đó luôn luôn là một tệp riêng biệt. Vì vậy, hãy nhớ lưu tệp của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • MởWord for iOS.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn tạo tài liệu mới từ mẫu, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New tab" (Tab Mới) thì gõ đúp vào màn hình.

 3. Trên tab Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu sẽ mở để chỉnh sửa.

 4. Trong tài liệu, trượt một ngón tay xung quanh màn hình để di chuyển qua các trường biểu mẫu. VoiceOver sẽ thông báo các trường khi bạn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa các trường biểu mẫu và thêm nội dung của bạn. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản hoặc xóa nội dung chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào tài liệu. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word.

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu công việc của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để viết nhanh các tài liệu như thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tờ rơi sự kiện bằng Word mẫu. Bạn không cần lo lắng về việc định dạng và kiểu, mẫu đã có sẵn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Tạo tài liệu mới từ mẫu

Trong Word, bạn có thể tìm thấy một số mẫu để nhanh chóng viết báo cáo, sơ yếu lý lịch, tờ rơi và nhiều mẫu khác.

Khi tiêu điểm của bộ đọc màn hình di chuyển xung quanh mẫu, bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu của mẫu. Bạn thay thế văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu bằng cách chỉ cần nhập văn bản của riêng bạn.

Những thay đổi mà bạn thực hiện trong tài liệu dựa trên mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mẫu gốc. Khi bạn tạo một tài liệu mới theo mẫu, tài liệu đó luôn luôn là một tệp riêng biệt. Vì vậy, hãy nhớ lưu tệp của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • MởWord for Android.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn tạo tài liệu mới từ mẫu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank document" (Tài liệu trống).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu sẽ mở để chỉnh sửa.

 4. Trong tài liệu, trượt một ngón tay xung quanh màn hình để di chuyển qua các trường biểu mẫu. TalkBack sẽ thông báo các trường khi bạn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa các trường biểu mẫu và thêm nội dung của bạn. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản hoặc xóa nội dung chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào tài liệu. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word.

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu công việc của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để viết nhanh các tài liệu như thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tờ rơi sự kiện bằngWord mẫu. Bạn không cần lo lắng về việc định dạng và kiểu, mẫu đã có sẵn cho bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Nếu bạn đang sử dụng JAWS, chuyển sang dẫn hướng tiêu điểm.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Tạo tài liệu mới từ mẫu

Trong Word, bạn có thể tìm thấy một số mẫu để nhanh chóng viết báo cáo, sơ yếu lý lịch, tờ rơi và nhiều mẫu khác.

Khi tiêu điểm của bộ đọc màn hình di chuyển xung quanh mẫu, bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu của mẫu. Bạn thay thế văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu bằng cách chỉ cần nhập văn bản của riêng bạn.

Những thay đổi mà bạn thực hiện trong tài liệu dựa trên mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mẫu gốc. Khi bạn tạo một tài liệu mới theo mẫu, tài liệu đó luôn luôn là một tệp riêng biệt.

Để biết hướng dẫn về cách tạo mẫu của riêng bạn, tham khảo mục Tạo mẫu.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong trình duyệt của bạn, truy cập Office.com, đăng nhập và bắt đầu Word dành cho web. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new blank document, link" (Liên kết Tạo tài liệu trống mới). Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để chọn một trong các mẫu sẵn dùng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Để duyệt thêm mẫu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Access more templates" (Truy nhập vào nhiều mẫu hơn) thì nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu và muốn tạo tài liệu mới từ mẫu, nhấn Alt+Windows phím logo+F, N. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, blank document" (Tài liệu trống mới) hãy sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến mẫu bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 2. Tài liệu sẽ mở để chỉnh sửa trong tab trình duyệt mới. Trong tài liệu, để di chuyển qua các trường biểu mẫu, hãy sử dụng các phím mũi tên. Nhập nội dung của riêng bạn vào các trường biểu mẫu. Để xóa trường chỗ dành sẵn mà bạn không cần, nhấn Delete khi tiêu điểm nằm trên trường đó. Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào tài liệu. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word.

  Word dành cho web tự động lưu các thay đổi khi bạn làm việc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×