Kích hoạt Office 2007

Hỗ trợ Office 2007 đã kết thúc

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp Ngay

Quan trọng: Khi bạn chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể sẽ gặp lỗi này: Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa. Để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể gọi tới các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này.

Khi bạn khởi động chương trình Office 2007 lần đầu tiên sau khi cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm của mình, nếu bạn chưa làm như vậy trong quá trình thiết lập.

Để biết thêm thông tin về khóa sản phẩm của bạn, hãy xem Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2007 để biết thêm thông tin khắc phục sự cố, hãy truy cập trang hỗ trợ .

Kích hoạt chương trình Office 2007 của tôi

Kích hoạt Office 2007 qua Internet hoặc qua điện thoại

Khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ tự động khởi động và cung cấp cho bạn hai lựa chọn về cách tiếp tục:

 • Kích hoạt bằng Internet     Trình hướng dẫn kích hoạt tự động liên hệ với máy chủ cấp phép Microsoft thông qua kết nối Internet của bạn. Nếu bạn đang sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ chưa được dùng cho số lượng bản cài đặt được phép, thì sản phẩm của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

  Khi bạn kích hoạt thông qua Internet, ID sản phẩm của bạn (có nguồn gốc từ khóa sản phẩm cài đặt) được gửi đến Microsoft. Một phản hồi (ID xác nhận) được gửi lại cho máy tính của bạn để kích hoạt sản phẩm của bạn. Nếu chọn kích hoạt sản phẩm của mình qua Internet và bạn chưa nối kết được, trình hướng dẫn sẽ cảnh báo rằng bạn không có kết nối.

 • Kích hoạt bằng điện thoại     Bạn có thể điện thoại Trung tâm kích hoạt bằng cách sử dụng các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viết này để kích hoạt sản phẩm của bạn với sự trợ giúp của đại diện dịch vụ khách hàng.

  Kích hoạt bằng điện thoại có thể lâu hơn kích hoạt qua Internet. Bạn nên có máy tính khi gọi, và bạn nên có khóa sản phẩm phần mềm của mình sẵn dùng.

  1. Gọi Trung tâm kích hoạt bằng cách sử dụng các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viếtnày.

   Đại diện dịch vụ khách hàng yêu cầu bạn đối với ID cài đặt của bạn (Hiển thị trên màn hình của bạn) và thông tin liên quan khác. Sau khi ID cài đặt được xác nhận, bạn sẽ nhận được ID xác nhận.

  2. Trong trình hướng dẫn kích hoạt, hãy nhập ID xác nhận trong khoảng trống được cung cấp ở phía dưới cùng của màn hình, rồi nhấn Enter.

  3. Kích hoạt điện thoại không sẵn dùng cho phiên bản dùng thử và đăng ký.

  4. Các dịch vụ Văn bản Điện thoại của Microsoft (TT/TTY) có sẵn cho các cá nhân bị điếc hoặc khiếm thính. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Làm thế nào để kích hoạt Office 2007 tại thời điểm sau đó?

Nếu bạn không muốn kích hoạt bản sao của phần mềm khi cài đặt, bạn có thể kích hoạt nó sau này.

Nếu bạn gặp sự cố với kích hoạt của mình, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng số điện thoại được cung cấp trong trình hướng dẫn.

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Làm thế nào tôi có thể cho biết liệu Office 2007 đã được kích hoạt không?

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Tính năng kích hoạt, thời kỳ ân và giảm là gì?

Để tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của sản phẩm của bạn, bạn phải kích hoạt sản phẩm. Kích hoạt sản phẩm Microsoft là công nghệ chống sao chép của Microsoft xác minh sản phẩm phần mềm đều được cấp phép hợp pháp.

Kích hoạt    Quy trình này xác nhận khóa sản phẩm mà bạn phải cung cấp để cài đặt sản phẩm, đang được sử dụng trên các máy tính được giấy phép phần mềm cho phép. Nhập hoặc tìm khóa sản phẩm của bạn.

Thời kỳ gia hạn    Trước khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn có thể chạy phần mềm 25 lần, là thời kỳ ân hạn. Trong thời kỳ ân hạn, một số tính năng hoặc chương trình có thể được cho phép không được bao gồm trong sản phẩm mà bạn đã mua. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn sẽ chỉ nhìn thấy các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Chế độ giảm chức năng    Sau thời kỳ ân hạn, nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm hợp lệ, phần mềm sẽ đi vào chế độ chức năng giảm. Trong chế độ chức năng giảm, phần mềm của bạn sẽ hoạt động tương tự như một trình xem. Bạn không thể lưu các sửa đổi đối với tài liệu hoặc tạo tài liệu mới và các chức năng mới có thể được giảm. Không có tệp hoặc tài liệu hiện có nào bị hại trong chế độ chức năng được giảm. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm và kích hoạt phần mềm của mình, bạn sẽ có đầy đủ chức năng cho các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×