Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tránh xao nhãng không mong muốn trong cuộc họp bằng cách tắt thông báo. Bạn vẫn sẽ nhận được cảnh báo về hoạt động liên quan đến cuộc họp mà bạn đang tham dự—chẳng hạn như khi ai đó gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện trong cuộc họp—nhưng tất cả các hoạt động khác sẽ bị tắt tiếng khi bạn đang trong cuộc họp.

Tắt tiếng trong cuộc họp

Khi bạn đang trong cuộc họp, hãy đi tới phần trên cùng của cửa sổ cuộc họp và chọn Xem thêm hành động Biểu tượng thêm của Teams.> thiết đặt > báo Tắt tiếng.

Để bật lại chúng khi đang trong cuộc họp, hãy chọn Hành động khác để Biểu tượng thêm của Teams.>đặt > Cho phép thông báo.

Lưu ý: Tắt thông báo trong cuộc họp sẽ chặn tất cả các thông báo ngoại trừ thông báo bắt đầu cuộc họp, cuộc gọi và thông báo khẩn cấp và ưu tiên.

Tắt tiếng từ thiết đặt của bạn

  1. Từ góc trên bên phải của Teams, chọn Cài đặt và hơn thế nữa Biểu tượng thêm của Teams. >Đặt >báo.

  2. Cuộn xuống đến Cuộc họp và Cuộc gọi , rồi chọn Chỉnh sửa.

  3. Bật nút bật tắt cho Tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi.

    tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi

Lưu ý: Thiết đặt thả xuống bên dưới Thông báo bắt đầu cuộc họp và Thông báo trò chuyện cuộc họp không bị ảnh hưởng bằng cách chọn tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi, bạn có thể sửa đổi riêng những thông báo đó.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Cuộc họp trong Teams.

Chủ đề liên quan

Những điều đầu tiên cần biết về thông báo

Quản lý thông báo trong Teams

Tùy chỉnh thông báo kênh trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×