Microsoft Teams cung cấp các cách khác nhau để truy nhập, nhận và quản lý thông báo. Những cài đặt này bao gồm cách thức, thời điểm và vị trí thông báo của bạn xuất hiện, cài đặt tùy chỉnh cho các kênh và trò chuyện, diện mạo và âm thanh, tắt các tin nhắn cụ thể, v.v..

Quan trọng: 

  • Microsoft Windows thể chặn thông báo trước khi chúng xuất hiện trong Teams. Làm theo các hướng dẫn trong Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10  để đảm bảo rằng cài đặt hệ thống của bạn cho phép các ứng dụng (bao gồm Teams) gửi thông báo cho bạn.

  • Nếu bạn đang sử dụng phiên bản macOS 10.15 trở lên, hãy làm theo hướng dẫn tại mục Sử dụng thông báo trên máy Mac.

Để quản lý thông báo, hãy chọn Cài đặt v.Teams tượng xem thêm ở trên cùng bên phải của Teams, sau đó chọn Cài đặt Nút Cài đặt >Báo Nút Hoạt động.

Quản lý âm thanh thông báo

Để tắt hoặc bật âm thanh thông báo, hãy bật Phát âm thanh cho cuộc gọi và thông báo đến.

Tùy chỉnh thông báo kênh

  • Để được thông báo về tất cả các kênh hiển thị của bạn, hãy chọn Tất cả hoạt động

  • Để được thông báo chỉ khi bạn đang @mentioned hoặc khi bạn nhận được trả lời tin nhắn trong kênh, hãy chọn Đề cập & lời

  • Để kiểm soát nhiều nhất các thông báo kênh của bạn, hãy chọn Tùy chỉnh

Tùy chỉnh Teams thông báo kênh

Tùy chỉnh tất cả các thông báo khác

Chọn nút Chỉnh sửa bên cạnh thể loại để tùy chỉnh cách bạn nhận thông báo cho thể loại đó.

Các danh mục bao gồm Tròchuyện, Cuộc họp và Cuộcgọi, Mọi người và Khác.

Ảnh chụp màn Teams thiết đặt thông báo cho cuộc trò chuyện, cuộc họp, mọi người và các thiết đặt khác.

Chỉ nhận thông báo trong ứng dụng

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Trò chuyện, rồi chọn Chỉ hiển thị trong nguồn cấp cho một danh mục cụ thể. Tất cả thông báo cho loại hoạt động đó sẽ được gửi tới mục Hoạt Nút Hoạt động , bạn có thể tìm thấy tất cả thông báo ở góc trên cùng bên trái của Teams.

Lưu ý: Ứng dụng sẽ vẫn nhấp nháy trên thanh tác vụ trên máy tính khi có thông báo, nhưng sẽ không có cửa sổ bật lên nào hiển thị trên màn hình nền của bạn.

Ảnh chụp màn hình của Teams đặt thông báo trò chuyện

Nhận thông báo trong ứng dụng và trên máy tính

Chọn xem một bản xem trước thư hiển thị trên máy tính hay không bằng cách bật nút bật tắt cho Hiển thị bản xem trước thư.

Chọn Biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu để nhận thông báo dưới dạng cả thông báo trên màn hình nền và cảnh báo trong mục Hoạt Nút Hoạt động.

Lưu ý: Trong Windows, biểu ngữ thông báo sẽ hiển thị ở phía dưới cùng bên phải của màn hình. Trong macOS, chúng hiển thị ở trên cùng bên phải.

Ảnh chụp màn hình của Teams thiết đặt thông báo. Viền ngoài màu đỏ khoanh tròn biểu ngữ và thiết đặt nguồn cấp dữ liệu

Tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Cuộc họp và Cuộc gọi rồi bật nút bật tắt cho Tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi.

Lưu ý: Thiết đặt thả xuống dưới Thông báo bắt đầu cuộc họp và Thông báo trò chuyện cuộc họp không bị ảnh hưởng khi chọn tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi. Bạn có thể sửa đổi chúng riêng biệt.

tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi

Tắt thông báo cho các cuộc hội thoại cụ thể

Trong cuộc hội thoại kênh, đi tới góc trên bên phải của thư gốc, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Tắt thông báo

Giống như tắt tiếng chat, việc tắt thông báo cho cuộc hội thoại kênh sẽ dừng cập nhật cho cuộc hội thoại cụ thể đó.

Lưu ý: Bạn vẫn sẽ nhận được thông báo nếu ai đó trực tiếp hỗ @mentions bạn.

Ảnh chụp màn hình menu xem thêm tùy chọn trong cuộc hội thoại kênh. Đường màu đỏ bao quanh thiết đặt thông báo bị tắt.

Thay đổi thông báo kênh từ danh sách nhóm

Di chuột qua một kênh trong danh sách nhóm của bạn và chọn Xem thêm tùy chọn Microsoft Teams tùy chọn khác > thông báo kênh Nút Hoạt động.

Chọn từ Tất cả hoạt động, Tắthoặc Tùy chỉnh—giống như trong cài đặt. Khi bạn chọn Tùy chỉnh, một cửa sổ mới sẽ mở ra có nhiều tùy chọn hơn.

Lưu ý: Theo mặc định, thiết bị @mentions kênh đã tắt và tất cả các bài đăng mới sẽ chỉ hiển thị trong Nút Hoạt động.

Ảnh chụp màn hình cài đặt thông báo kênh trong menu xem thêm tùy chọn. Đường màu đỏ bao quanh biểu tượng tùy chọn khác và thông báo Kênh

Quản lý thông báo từ Hoạt động

Đi tới mục Nút Hoạt động hoạt động ở bên trái Teams, di chuột qua thông báo bạn muốn thay đổi, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác.

Từ đây, đánh dấu thông báo là đã đọc hoặc chưa đọc, tắt thông báo cho cảm xúc và ứng dụng, đồng thời trên thông báo kênh, bạn có thể điều chỉnh loại hoạt động bạn nhận được thông báo cho kênh cụ thể đó.

tắt thông báo tin nhắn báo tin nhắn khỏi hoạt động

Để tìm hiểu thêm, hãy xem những điều đầu tiên cần biết về thông báo.

Từ nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, nhấn vào Lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị một số loại thư nhất định, chẳng hạn như tin nhắn chưa đọc, @mentions, trả lời và lượt thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp dữ liệu để chọn hoạt động nhóm hoặc hoạt động cá nhân.

Để tùy chỉnh thông báo, nhấn Menu để Nút Thêm > Cài đặt > Thông báo.

Từ nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, nhấn vào Lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị một số loại thư nhất định, chẳng hạn như tin nhắn chưa đọc, @mentions, trả lời và lượt thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp dữ liệu để chọn hoạt động nhóm hoặc hoạt động cá nhân.

Để tùy chỉnh thông báo, nhấn Menu để Nút Thêm > Cài đặt > Thông báo.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×