Microsoft Access và Microsoft Microsoft Excel sở hữu nhiều điểm tương tự nhau, điều này có thể khiến việc quyết định bạn nên sử dụng chương trình nào khó khăn. Ví dụ, cả hai chương trình đều có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, chạy các truy vấn và công cụ phân tích mạnh mẽ để chia nhỏ dữ liệu đó và thực hiện tính toán tinh vi trả về dữ liệu mà bạn cần.

Tuy nhiên, mỗi chương trình đều có các ưu điểm rõ ràng, tùy thuộc vào loại dữ liệu bạn đang quản lý và bạn muốn làm gì với dữ liệu đó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trong một định dạng mà nhiều người dùng có thể truy nhập, Access là lựa chọn tốt nhất của bạn, trong khi Excel phù hợp hơn cho dữ liệu số phức tạp mà bạn muốn phân tích sâu.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể sử dụng cả hai chương trình, đang sử dụng từng chương trình cho mục đích phù hợp nhất với chương trình đó. Nói chung, Access tốt hơn trong việc quản lý dữ liệu: giúp bạn duy trì sự ngăn xếp, dễ tìm kiếm và sẵn dùng cho nhiều người dùng đồng thời. Excel phân tích dữ liệu tốt hơn: thực hiện các phép tính phức tạp, khám phá các kết quả khả thi và tạo ra biểu đồ chất lượng cao. Nếu bạn sử dụng Access để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu của Excel bạn để phân tích dữ liệu, bạn có thể nhận được lợi ích của cả hai chương trình.

Trước khi quyết định sử dụng chương trình nào, bạn có thể muốn so sánh lợi ích của mỗi chương trình, tìm hiểu xem khi nào tốt nhất nên sử dụng chương trình này hay chương trình khác và tìm hiểu cách làm việc với cả hai chương trình để đạt được kết quả chính xác mà bạn muốn.

Lưu ý: Tất cả Microsoft Office bộ sản phẩm đều Excel nhưng không phải tất cả bộ đều bao gồm Access.

So sánh lợi ích của mỗi chương trình

Chọn chương trình phù hợp là rất quan trọng nếu bạn muốn truy nhập và cập nhật thông tin của mình với hiệu suất và độ chính xác tối đa. Để tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với các tác vụ bạn muốn thực hiện, bạn nên so sánh những lợi ích mà mỗi chương trình cung cấp về việc lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, cộng tác nhiều người dùng và bảo mật.

Dữ liệu phẳng so với dữ liệu quan hệ    Để giúp quyết định chương trình nào là tốt nhất để lưu trữ dữ liệu của bạn, hãy tự đặt câu hỏi sau: dữ liệu có quan hệ hay không? Dữ liệu có thể được bao gồm hiệu quả trong một bảng hoặc trang tính đơn được gọi là dữ liệu phẳng hoặc không liên quan. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo danh sách khách hàng đơn giản, chỉ với một địa chỉ và người liên hệ cho từng khách hàng thì Excel có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu trữ một danh sách khách hàng phức tạp hơn, chứa địa chỉ thanh toán và giao hàng cho từng khách hàng hoặc nhiều người liên hệ cho từng khách hàng, Access là giải pháp tốt hơn.

Trong một cơ sở dữ liệu có quan hệ, bạn sắp xếp thông tin thành nhiều bảng. Trong một cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế tốt, mỗi bảng là phẳng và chỉ chứa thông tin về một loại dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn tạo một cơ sở dữ liệu khách hàng, tên của khách hàng nên được lưu trữ trong một bảng, trong khi địa chỉ thanh toán và giao hàng của khách hàng đó nên được lưu trữ trong một bảng riêng. Lưu trữ địa chỉ riêng biệt với tên là một ý tưởng hay vì mỗi khách hàng có thể có nhiều địa chỉ và bạn muốn có thể nhập nhiều địa chỉ cho từng khách hàng mà không cần phải nhập lại tên khách hàng cho từng địa chỉ.

Dữ liệu cục bộ so với dữ liệu ngoài    Bạn có thể sử dụng Access để kết nối với dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài khác nhau để bạn có thể xem, truy vấn và sửa dữ liệu đó mà không cần phải nhập dữ liệu. Ví dụ: Access cung cấp các lệnh để kết nối với dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, tệp dBASE hoặc thư mụcOutlook cùng với nhiều nguồn dữ liệu khác. Bạn có thể sử dụng Excel để kết nối với hàng loạt nguồn dữ liệu đa dạng, bao gồm cơ sở dữ liệu Access, SQL Server và Analysis Services, các tệp văn bản và XML cũng như các nguồn dữ liệu ODBC và OLE DB. Tuy nhiên, bạn không thể sửa dữ liệu để thay đổi dữ liệu nguồn thông qua giao Excel người dùng.

Cả Access và Excel cung cấp lệnh để kết nối với dữ liệu trong danh Dịch vụ Windows SharePoint mình. Tuy nhiên, Excel chỉ cung cấp kết nối chỉ đọc đến danh SharePoint sách; trong khi Access cho phép bạn đọc và ghi dữ liệu vào danh SharePoint sách.

Tính toàn vẹn dữ liệu so với tính linh hoạt    Các mã định danh duy nhất giúp duy trì tính toàn vẹn cho dữ liệu của bạn và đảm bảo rằng không có hai hàng (hoặc các bản ghi) nào chứa dữ liệu giống hệt nhau. Mã định danh duy nhất cũng cung cấp cách nhanh nhất để truy xuất dữ liệu khi bạn tìm kiếm hoặc sắp xếp dữ liệu của mình. Trong Access, bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu Số Tự động để tự động tạo một mã định danh duy nhất cho từng bản ghi. Sau đó, bạn có thể sử dụng các mã định danh này để liên kết các bản ghi trong một bảng với một hoặc nhiều bản ghi trong một bảng khác.

Cấu trúc mà Access áp dụng cho dữ liệu của bạn sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Access có thể yêu cầu các bản ghi mới trong một bảng phải có giá trị tương ứng hiện có trong bảng khác để bạn không thể tạo các bản ghi "mồ côi". Ví dụ: bạn không muốn có một đơn hàng không bao gồm thông tin khách hàng. Access có thể yêu cầu mọi bản ghi mới trong bảng Đơn hàng của bạn đều có giá trị khách hàng tương ứng trong bảng Khách hàng của bạn. Sự tương ứng bắt buộc của các giá trị được gọi là tính toàn vẹn tham chiếu.

Bạn cũng có thể áp đặt các ràng buộc và quy tắc của riêng mình để đảm bảo dữ liệu được nhập đúng. Excel cho phép bạn nhập dữ liệu theo cách thức tự do hơn, nhưng vì Excel hỗ trợ dữ liệu có quan hệ nên nó không thể hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể dùng lệnh Xác thực Dữ liệu để kiểm soát việc nhập dữ liệu Excel.

Truy vấn    Nếu bạn thường phải xem dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện hoặc sự kiện thay đổi, Access có thể là lựa chọn tốt hơn để lưu trữ và làm việc với dữ liệu của bạn. Access cho phép bạn sử Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc truy vấn (SQL) để truy xuất nhanh các hàng và cột dữ liệu mà bạn muốn, cho dù dữ liệu có trong một bảng hay nhiều bảng. Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức trong truy vấn để tạo trường được tính toán. Việc sử dụng biểu thức trong Access tương tự như quy trình sử dụng công thức trong Excel tính giá trị. Bạn cũng có thể sử dụng các truy vấn Access để tóm tắt dữ liệu và trình bày các giá trị tổng hợp, chẳng hạn như tổng, trung bình và số lượng.

Tạo mô hình    Trong Excel, bạn có thể sử dụng phân tích cái gì xảy ra nếu cụ để dự báo kết quả của một mô hình trang tính. Phân tích tình huống tình huống xấu cho phép bạn chạy các kịch bản khác nhau trên dữ liệu của mình, chẳng hạn như kịch bản trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất, đồng thời so sánh dữ liệu kết quả của một số kịch bản trong báo cáo tóm tắt. Không có tính năng tương tự nào sẵn dùng trong Access.

Xoay vòng và lập biểu đồ    Trong cả hai chương trình, bạn có thể tạo báo cáo PivotTable và biểu đồ PivotTable. Tuy nhiên, Excel cung cấp các tính năng báo cáo và lập biểu đồ PivotTable nâng cao hơn so với access. Nếu bạn dự định tạo báo cáo PivotTable mở rộng hoặc thường xuyên cung cấp biểu đồ trông chuyên nghiệp, bạn nên sử dụng báo cáo PivotTable hoặc biểu đồ PivotTable trong Excel thay vì các tính năng tương tự trong Access.

Cả Access và Excel thể được sử dụng trong môi trường cộng tác, chẳng hạn như Windows SharePoint Services và chia sẻ tệp mạng, nhưng có những khác biệt trong cách nhiều người dùng có thể truy nhập dữ liệu.

Nhiều quyền truy nhập của người dùng vào dữ liệu    Trong quá trình bình thường, Access cho phép nhiều người dùng mở một cơ sở dữ liệu duy nhất cùng một lúc; điều này hoạt động tốt vì Access chỉ khóa dữ liệu đang được chỉnh sửa; Do đó, những người dùng khác có thể chỉnh sửa các bản ghi khác nhau mà không gặp xung đột. Trong Excel, bạn có thể chia sẻ sổ làm việc với người dùng khác nhưng các chức năng cộng tác nhiều người dùng tốt nhất khi người dùng làm việc trên dữ liệu trong sổ làm việc đó ở các thời điểm khác nhau thay vì đồng thời. Trên thực tế, những người dùng cơ sở dữ liệu Access cộng tác trên một tập hợp dữ liệu những người dùng của sổ làm việc Excel sẽ cộng tác trên một tài liệu.

Sử dụng Windows SharePoint Services để cộng tác    Cả hai chương trình đều tích hợp với Microsoft Windows SharePoint Services công nghệ mới, chẳng hạn như SharePoint sách và thư viện tài liệu.

Access cung cấp nhiều cách khác nhau để cộng tác với nhiều người dùng trên SharePoint site. Ví dụ: bạn có thể tải cơ sở dữ liệu đầy đủ lên thư viện tài liệu Windows SharePoint Services, làm cho biểu mẫu và báo cáo sẵn dùng dưới dạng dạng xem Windows SharePoint Services và nối kết cơ sở dữ liệu với dữ liệu được lưu trữ trong danh sách SharePoint của bạn.

Excel chỉ cung cấp một cách để cộng tác với nhiều người dùng trên SharePoint Services site. Bạn có thể tải sổ làm việc lên Windows SharePoint Services thư viện tài liệu, nơi những người dùng riêng lẻ có thể kiểm xuất sổ làm việc để thực hiện thay đổi, ngăn người dùng khác sửa đổi sổ làm việc cùng một lúc. Người dùng có thể chỉnh sửa sổ làm việc mà không cần kiểm xuất sổ làm việc trong thư viện tài liệu, trong trường hợp này, họ phải phối hợp với người dùng khác để tránh xung đột dữ liệu.

Sử dụng thư mục mạng để cộng tác    Nếu bạn lưu trữ một cơ sở dữ liệu Access trong một thư mục mạng dùng chung, nhiều người dùng có thể mở cơ sở dữ liệu và làm việc đồng thời với dữ liệu của nó. Các bản ghi riêng lẻ sẽ bị khóa khi người dùng chỉnh sửa chúng. Nếu bạn lưu trữ sổ làm Excel việc trong một thư mục mạng dùng chung, mỗi lần chỉ một người dùng có thể sửa sổ làm việc. Để xem mục đích xem, nhiều người dùng có thể mở sổ làm việc trong khi một người dùng khác đang sửa nó nhưng những người dùng đó không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cho đến khi người dùng đang sửa sổ làm việc đóng lại.

Cả hai chương trình đều cung cấp các tính năng tương tự nhau — mật khẩu và mã hóa — có thể giúp bạn ngăn chặn việc mất dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của mình khỏi truy nhập trái phép. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa Access và liên Excel về cách hoạt động của tính năng bảo vệ dữ liệu mức người dùng.

Ngăn mất dữ liệu    Trong Access, công việc của bạn liên tục được lưu để trong trường hợp xảy ra lỗi ngoài dự kiến, bạn không thể mất nhiều công sức (nếu có). Tuy nhiên, vì Access lưu công việc của bạn liên tục, bạn cũng có thể thực hiện thay đổi mà sau đó bạn quyết định không muốn cam kết. Để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu theo cách bạn muốn, bạn nên tạo một bản sao dự phòng của tệp cơ sở dữ liệu theo lịch biểu phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu hoặc bạn có thể chỉ khôi phục bảng hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu khác mà bạn cần. Nếu bạn sử dụng tiện ích sao lưu hệ thống tệp, bạn cũng có thể sử dụng bản sao của cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu hệ thống tệp để khôi phục dữ liệu của mình. Trong Excel, bạn có thể lưu thông tin Tự Phục vụ theo khoảng đã đặt trong khi bạn cập nhật dữ liệu của mình.

Bảo vệ dữ liệu mức người dùng    Trong Excel, bạn có thể loại bỏ dữ liệu quan trọng hoặc riêng tư khỏi dạng xem bằng cách ẩn các cột và hàng dữ liệu, rồi bảo vệ toàn bộ trang tính để kiểm soát quyền truy nhập của người dùng vào dữ liệu ẩn. Ngoài việc bảo vệ trang tính và các thành phần của trang tính, bạn cũng có thể khóa và mở khóa các ô trong trang tính để ngăn người dùng khác vô tình sửa đổi dữ liệu quan trọng.

Bảo mật cấp độ tệp    Ở cấp độ tệp, bạn có thể dùng việc mã hóa trong cả hai chương trình để ngăn không cho người dùng không được phép nhìn thấy dữ liệu. Bạn cũng có thể yêu cầu phải nhập mật khẩu dữ liệu để mở tệp cơ sở dữ liệu hoặc sổ làm việc. Ngoài ra, bạn có thể giúp bảo mật tệp cơ sở dữ liệu hoặc sổ làm việc bằng cách sử dụng chữ ký số.

Quyền truy nhập hạn chế vào dữ liệu    Trong Excel, bạn có thể chỉ định quyền dựa trên người dùng để truy nhập dữ liệu hoặc đặt quyền chỉ đọc để ngăn người dùng khác thực hiện thay đổi đối với dữ liệu mà họ có quyền truy nhập. Access không cung cấp các tính năng bảo mật mức người dùng, nhưng Access sẽ hỗ trợ mô hình bảo mật người dùng của bất kỳ máy chủ cơ sở dữ liệu nào mà Access kết nối đến. Ví dụ: nếu bạn liên kết đến một danh sách SharePoint, Access sẽ theo sát các quyền của người dùng đối với danh SharePoint này. Nếu bạn muốn giữ người dùng trái phép ra khỏi dữ liệu Access của mình, bạn có thể mã hóa cơ sở dữ liệu của mình bằng cách đặt mật khẩu. Người dùng phải nhập mật khẩu để đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, ngay cả khi họ truy nhập bằng chương trình khác, chẳng hạn như chương trình Excel.

Để biết thêm thông tin về cách giúp bảo vệ dữ liệu của bạn, xem mục Đặt hoặc thay đổi bảo mật mức người dùng Access 2003 trong Access 2007 trở lên và mục Bảo vệ và bảo mật Excel.

Khi nào nên sử dụng Access

Thông thường, Access là lựa chọn tốt nhất khi bạn phải theo dõi và ghi dữ liệu thường xuyên, rồi hiển thị, xuất hoặc in các tập con của dữ liệu đó. Biểu mẫu Access cung cấp giao diện thuận tiện hơn so với trang Excel để làm việc với dữ liệu của bạn. Bạn có thể sử dụng Access để tự động hóa các hành động được thực hiện thường xuyên và báo cáo Access cho phép bạn tóm tắt dữ liệu trong biểu mẫu in hoặc điện tử. Access cung cấp thêm cấu trúc cho dữ liệu của bạn; ví dụ, bạn có thể kiểm soát kiểu dữ liệu có thể nhập, những giá trị nào có thể nhập và bạn có thể xác định cách dữ liệu trong một bảng liên quan đến dữ liệu trong các bảng khác. Cấu trúc này giúp bạn đảm bảo rằng chỉ nhập đúng loại dữ liệu.

Access lưu trữ dữ liệu trong bảng trông giống với trang tính — nhưng bảng Access được thiết kế để truy vấn phức tạp liên quan đến dữ liệu được lưu trữ trong các bảng khác.

Sử dụng Access khi bạn:

 • Dự kiến nhiều người đang làm việc trong cơ sở dữ liệu và bạn muốn các tùy chọn mạnh mẽ có khả năng xử lý an toàn các bản cập nhật cho dữ liệu của mình, chẳng hạn như khóa bản ghi và giải pháp xung đột.

 • Dự kiến nhu cầu thêm nhiều bảng vào tập dữ liệu có nguồn gốc từ một bảng phẳng hoặc không liên quan.

 • Muốn chạy các truy vấn phức tạp.

 • Muốn tạo ra nhiều báo cáo hoặc nhãn thư khác nhau.

 • Quản lý liên hệ    Bạn có thể quản lý các liên hệ và địa chỉ gửi thư của mình, rồi tạo báo cáo trong Access hoặc phối dữ liệu với Microsoft Office Word để in thư mẫu, phong bì hoặc nhãn thư.

 • Theo dõi Hàng tồn kho và Tài nguyên    Bạn có thể tạo bảng kiểm kê các mục tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn và lưu trữ ảnh hoặc các tài liệu liên quan khác cùng với dữ liệu.

 • Theo dõi đơn hàng    Bạn có thể nhập thông tin về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng, sau đó tạo báo cáo cho biết doanh số theo nhân viên, khu vực, khoảng thời gian hoặc giá trị nào đó khác.

 • Theo dõi nhiệm vụ    Bạn có thể theo dõi nhiệm vụ cho một nhóm người và nhập nhiệm vụ mới vào cùng một lúc người khác đang cập nhật nhiệm vụ hiện có của họ trong cùng một cơ sở dữ liệu.

 • Tổ chức thư viện vay mượn    Bạn có thể sử dụng Access để lưu trữ dữ liệu về sách và CD của mình, đồng thời duy trì theo dõi xem bạn đã cho phép ai.

 • Tổ chức Sự kiện    Bạn có thể nhập thông tin về ngày, vị trí và người dự sự kiện, sau đó in lịch biểu hoặc tóm tắt về sự kiện.

 • Theo dõi dinh dưỡng    Theo dõi công thức nấu ăn, đồng thời ghi nhật ký các hoạt động chế độ ăn uống và tập luyện thể dục.

Khi nào nên sử dụng Excel

Ở dạng chương trình bảng tính, Excel thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu trong sổ làm việc có chứa một hoặc nhiều trang tính. Tuy nhiên, thay vì dùng làm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như Access, máy tính Excel được tối ưu hóa cho việc phân tích và tính toán dữ liệu. Bạn có thể dùng chương trình linh hoạt này để xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu, viết các công thức đơn giản và phức tạp để thực hiện tính toán trên dữ liệu đó, xoay vòng dữ liệu theo bất kỳ cách nào bạn muốn và trình bày dữ liệu trong nhiều biểu đồ có giao diện chuyên nghiệp khác nhau.

Sử Excel khi bạn:

 • Yêu cầu dạng xem phẳng hoặc không liên quan của dữ liệu thay vì dạng xem cơ sở dữ liệu có quan hệ sử dụng nhiều bảng và khi dữ liệu của bạn chủ yếu là dạng số.

 • Thường xuyên chạy các phép tính và so sánh thống kê trên dữ liệu của bạn.

 • Muốn sử dụng báo cáo PivotTable để xem dữ liệu phân cấp trong bố trí linh hoạt nhỏ gọn.

 • Lập kế hoạch tạo biểu đồ thường xuyên và muốn sử dụng các định dạng biểu đồ mới sẵn có trong Excel.

 • Muốn làm nổi bật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các biểu tượng định dạng có điều kiện, thanh dữ liệu và thang màu.

 • Muốn thực hiện các thao tác phân tích tình thế nếu-xảy-ra phức tạp trên dữ liệu của bạn, chẳng hạn như phân tích thống kê, kỹ thuật và hồi quy.

 • Muốn theo dõi các mục trong một danh sách đơn giản, cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc cho mục đích cộng tác hạn chế.

 • Kế toán    Bạn có thể sử dụng các tính năng tính toán mạnh mẽ của Excel trong nhiều báo cáo kế toán tài chính — ví dụ: báo cáo lưu chuyển tiền mặt, báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lãi lỗ.

 • Lập ngân sách    Cho dù nhu cầu của bạn có liên quan đến cá nhân hay công việc, bạn có thể tạo bất kỳ loại ngân sách nào trong Excel — ví dụ: kế hoạch ngân sách tiếp thị, ngân sách sự kiện hoặc ngân sách hưu trí.

 • Thanh toán và bán hàng    Excel cũng hữu ích cho việc quản lý dữ liệu thanh toán và bán hàng và bạn có thể dễ dàng tạo các biểu mẫu mà mình cần — ví dụ: hóa đơn bán hàng, phiếu đóng gói hoặc đơn đặt hàng.

 • Báo cáo    Bạn có thể tạo nhiều loại báo cáo khác nhau trong Excel giúp phản ánh thông tin phân tích dữ liệu hoặc tóm tắt dữ liệu của bạn — ví dụ: báo cáo đo hiệu suất dự án, dự báo dữ liệu, tóm tắt dữ liệu hoặc trình bày dữ liệu phương sai.

 • Lập kế hoạch    Excel là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các kế hoạch chuyên nghiệp hoặc trình lập kế hoạch hữu ích — ví dụ: kế hoạch học tập hàng tuần, kế hoạch nghiên cứu thị trường, kế hoạch thuế cuối năm hoặc trình lập kế hoạch giúp bạn tổ chức các bữa ăn hàng tuần, các bữa tiệc hoặc kỳ nghỉ.

 • Theo dõi    Bạn có thể sử Excel để theo dõi dữ liệu trong bảng thời gian hoặc danh sách — ví dụ: bảng thời gian để theo dõi công việc hoặc danh sách hàng tồn kho theo dõi thiết bị.

 • Sử dụng lịch    Do bản chất giống như lưới, nên Excel cho mượn chính nó để tạo ra bất kỳ loại lịch nào — ví dụ như lịch học thuật để theo dõi các hoạt động trong năm học, hoặc lịch năm tài chính để theo dõi các sự kiện và mốc kinh doanh.

Để biết các Excel hữu ích trong bất kỳ danh mục nào trong các danh mục này, hãy xem Mẫu cho Excel trên Microsoft Office Online.

Sử dụng Access và Kết Excel lại với nhau

Có thể có những lúc bạn muốn tận dụng lợi ích mà cả hai chương trình đều mang lại. Ví dụ: bạn đã tạo một trang tính trong Excel trong đó bạn có thể tính toán và phân tích dữ liệu nhưng trang tính đó lại trở nên quá lớn và phức tạp, đồng thời, nhiều người dùng khác cần có quyền truy nhập vào dữ liệu. Tại thời điểm này, bạn có thể muốn nhập hoặc liên kết trang tính của mình vào Access và sử dụng trang tính đó dưới dạng cơ sở dữ liệu thay vì làm việc với trang tính Excel. Hoặc có thể bạn có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Excel Access mà bạn muốn tạo một số báo cáo PivotTable chi tiết và các biểu đồ Excel liệu chuyên nghiệp.

Cho dù bạn sử dụng chương trình nào trước tiên, bạn luôn có thể truyền dữ liệu từ chương trình này sang chương trình khác, nơi bạn có thể tiếp tục làm việc với chương trình đó. Có hoặc không có kết nối dữ liệu, bạn có thể đưa dữ liệu vào Access từ Excel (và ngược lại) bằng cách sao chép, nhập hoặc xuất dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về cách trao đổi dữ liệu giữa cả hai chương trình, hãy xem Di chuyển dữ Excel sang Access.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×