Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc chính tả tài liệu trong Word

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc chính tả nội dung cho tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng đọc chính tả để nhanh chóng tạo bản nháp, dàn bài và ghi chú. Tất cả những gì bạn cần là tai nghe và kết nối internet đáng tin cậy.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Theo mặc định, tính năng đọc chính tả được đặt thành ngôn ngữ tài liệu của bạn Microsoft 365. Chúng tôi đang làm việc tích cực để cải thiện các ngôn ngữ này và thêm nhiều ngôn ngữ và tiếng bản địa nữa. Để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy đi tới phần "Ngôn ngữ nói được hỗ trợ" trong Đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word.

 • Tính năng đọc chính tả chỉ sẵn dùng cho ngườiMicrosoft 365 ký.

 • Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu âm thanh hoặc văn bản đã ghi lại của bạn. Nội dung bạn nói sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn kết quả văn bản. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm phân tích nội dung của bạn, hãy đi tới Trải nghiệm được Kết nối trong Office.

Trong chủ đề này

Đọc chính tả tài liệu

Sử dụng giọng nói của bạn và đọc chính tả nội dung tài liệu của bạn để nhanh chóng phác thảo đại cương của tài liệu hoặc ghi chú chẳng hạn. Bạn cũng có thể đọc chính tả dấu câu, ký hiệu, ký hiệu toán học và tiền tệ cũng như biểu tượng cảm xúc. Để biết thêm thông tin về nội dung bạn có thể nói, hãy tham khảo mục "Tôi có thể nói gì" trong đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng bàn phím như bình thường trong khi đọc chính tả.

 1. Kết nối mắt kính với máy tính và đảm bảo bạn đã kết nối internet.

 2. Trong khi chỉnh sửa tài liệuWord, nhấn Alt+H, D hoặc Alt+Dấu ngoặc kép quay lại (').

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để đọc chính tả bằng ngôn ngữ mặc định, chỉ cần bắt đầu đọc chính tả.

  • Để thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation toolbar" (Thanh công cụ đọc chính tả), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation settings" (Cài đặt đọc chính tả), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Spoken language" (Ngôn ngữ nói), rồi nhấn phím Mũi tên phải. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn tìm thấy ngôn ngữ mình muốn, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start dictation" (Bắt đầu đọc chính tả), rồi nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy một dấu hiệu âm thanh, bạn có thể bắt đầu đọc chính tả nội dung tài liệu của mình.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn một trong các ngôn ngữ xem trước, hỗ trợ dấu câu có thể bị hạn chế và có độ chính xác thấp hơn.

 4. Nếu bạn muốn chèn và đọc chính tả chú thích, nhấn Alt+N, L. Ngăn Chú thích mở ra và tiêu điểm nằm trên trường văn bản cho chú thích mới. Giờ đây, bạn có thể đọc chính tả nhận xét của mình. Để lưu chú thích, nhấn Ctrl+Enter. Để di chuyển trở lại nội dung tài liệu, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu, theo sau là "Editing" (Đang chỉnh sửa).

 5. Để ngừng đọc chính tả, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation toolbar" (Thanh công cụ Đọc chính tả), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Stop dictation" (Ngừng đọc chính tả), rồi nhấn Enter.

Sử dụng dấu câu tự động 

Bạn có thể sử dụng dấu câu tự động để thêm dấu câu vào đọc chính tả của mình. Với dấu câu tự động, bạn không phải đọc dấu chấm câu như "dấu chấm" hoặc "dấu phẩy". Dấu câu được xác định bởi các khoảng tạm dừng trong đọc chính tả, vì vậy hãy cố gắng nói một cách tự nhiên và linh hoạt để có kết quả tốt nhất.

 1. Để hiển thị thanh công cụ đọc chính tả, nhấn Alt+H, D hoặc Alt+Dấu trích dẫn ngược (').

 2. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation toolbar" (Thanh công cụ đọc chính tả), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation settings" (Cài đặt đọc chính tả), rồi nhấn Enter.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Auto punctuation, menu item, unchecked" (Mục menu, dấu câu tự động, đã bỏ chọn). Để bắt đầu sử dụng dấu câu tự động, nhấn Enter. Để thoát khỏi menu cài đặt, nhấn Esc.

 4. Để bắt đầu đọc chính tả bằng dấu câu tự động, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start dictation" (Bắt đầu đọc chính tả), rồi nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy một dấu hiệu âm thanh, bạn có thể bắt đầu đọc chính tả nội dung tài liệu của mình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để đọc chính tả nội dung cho tài liệu. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng đọc chính tả để nhanh chóng tạo bản nháp, dàn bài và ghi chú. Tất cả những gì bạn cần là tai nghe và kết nối internet đáng tin cậy.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Theo mặc định, tính năng đọc chính tả được đặt thành ngôn ngữ tài liệu của bạn Microsoft 365. Chúng tôi đang làm việc tích cực để cải thiện các ngôn ngữ này và thêm nhiều ngôn ngữ và tiếng bản địa nữa. Để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy đi tới phần "Ngôn ngữ nói được hỗ trợ" trong đọc chính tả tài liệu của bạn Word Mobile.

 • Tính năng đọc chính tả chỉ sẵn dùng cho ngườiMicrosoft 365 ký.

 • Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu âm thanh hoặc văn bản đã ghi lại của bạn. Nội dung bạn nói sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn kết quả văn bản. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm phân tích nội dung của bạn, hãy đi tới Trải nghiệm được Kết nối trong Office.

Trong chủ đề này

Đọc chính tả tài liệu

Sử dụng giọng nói của bạn và đọc chính tả nội dung tài liệu của bạn để nhanh chóng phác thảo đại cương của tài liệu hoặc ghi chú chẳng hạn. Bạn cũng có thể đọc chính tả dấu câu, ký hiệu, ký hiệu toán học và tiền tệ cũng như biểu tượng cảm xúc. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể nói, hãy tham khảo phần "Tôi có thể nói gì" trong đọc chính tả tài liệu của bạn Word Mobile.

 1. Kết nối mắt kính với điện thoại và đảm bảo bạn đã kết nối internet.

 2. Trong tài liệuWord bạn, dẫn hướng đến nội dung tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. Khi bàn phím trên màn hình hiện hoạt ở cuối màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Switch to dictate keyboard" (Chuyển sang đọc chính tả bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Microphone listening" (Đang nghe micrô). Bắt đầu đọc chính tả nội dung tài liệu. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả mặc định, hãy tham khảo mục Thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả để biết hướng dẫn chi tiết.

 4. Để ngừng đọc chính tả, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Micrô nghe", và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Micrô đã tạm dừng".

Thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả

 1. Trong khi chỉnh sửa tài liệu trongWord với bàn phím trên màn hình hiện hoạt ở cuối màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Switch to dictate keyboard" (Chuyển sang đọc chính tả bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open settings" (Mở cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu cài đặt Đọc chính tả sẽ mở ra.

 3. Bạn sẽ nghe thấy "Spoken language" (Ngôn ngữ nói), theo sau là ngôn ngữ hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu ngôn ngữ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ngôn ngữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một trong các ngôn ngữ xem trước, hỗ trợ dấu câu có thể bị hạn chế và có độ chính xác thấp hơn.

 5. Để thoát menu ngôn ngữ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Spoken language" (Ngôn ngữ nói). Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close settings" (Đóng cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tiêu điểm sẽ trở về dạng xem soạn thảo tài liệu. Bạn sẽ nghe thấy: "Micrô đã tạm dừng". Để bắt đầu đọc chính tả tài liệu của bạn bằng ngôn ngữ đã chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word 

SửWord for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để đọc chính tả nội dung cho tài liệu. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng đọc chính tả để nhanh chóng tạo bản nháp, dàn bài và ghi chú. Tất cả những gì bạn cần là tai nghe và kết nối internet đáng tin cậy.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Theo mặc định, tính năng đọc chính tả được đặt thành ngôn ngữ tài liệu của bạn Microsoft 365. Chúng tôi đang làm việc tích cực để cải thiện các ngôn ngữ này và thêm nhiều ngôn ngữ và tiếng bản địa nữa. Để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy đi tới phần "Ngôn ngữ nói được hỗ trợ" trong đọc chính tả tài liệu của bạn Word Mobile.

 • Tính năng đọc chính tả chỉ sẵn dùng cho ngườiMicrosoft 365 ký.

 • Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu âm thanh hoặc văn bản đã ghi lại của bạn. Nội dung bạn nói sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn kết quả văn bản. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm phân tích nội dung của bạn, hãy đi tới Trải nghiệm được Kết nối trong Office.

Trong chủ đề này

Đọc chính tả tài liệu

Sử dụng giọng nói của bạn và đọc chính tả nội dung tài liệu của bạn để nhanh chóng phác thảo đại cương của tài liệu hoặc ghi chú chẳng hạn. Bạn cũng có thể đọc chính tả dấu câu, ký hiệu, ký hiệu toán học và tiền tệ cũng như biểu tượng cảm xúc. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể nói, hãy tham khảo phần "Tôi có thể nói gì" trong đọc chính tả tài liệu của bạn Word Mobile.

 1. Kết nối mắt kính với điện thoại và đảm bảo bạn đã kết nối internet.

 2. Trong khi chỉnh sửa tài liệu trong Word với bàn phím trên màn hình hiện hoạt ở cuối màn hình, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Switch to dictate keyboard" (Chuyển sang đọc chính tả bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Microphone listening" (Đang nghe micrô). Bắt đầu đọc chính tả nội dung tài liệu. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả mặc định, hãy tham khảo mục Thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả để biết hướng dẫn chi tiết.

 4. Để ngừng đọc chính tả, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu và TalkBack bắt đầu đọc nội dung tài liệu.

Thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả

 1. Trong khi chỉnh sửa tài liệu trongWord với bàn phím trên màn hình hiện hoạt ở cuối màn hình, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Switch to dictate keyboard" (Chuyển sang đọc chính tả bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Microphone listening" (Đang nghe micrô). Trượt nhanh xuống rồi lên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Greater than, Open settings" (Mở cài đặt Lớn hơn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu cài đặt Đọc chính tả sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Dictation language, menu" (Menu Ngôn ngữ đọc chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ngôn ngữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một trong các ngôn ngữ xem trước, hỗ trợ dấu câu có thể bị hạn chế và có độ chính xác thấp hơn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Go back" (Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Dictation settings" (Cài đặt đọc chính tả). Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Go back" (Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microphone paused" (Micrô đã tạm dừng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau khi bạn nghe thấy "Micrô nghe", bạn có thể bắt đầu đọc chính tả tài liệu của mình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc chính tả nội dung cho tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng đọc chính tả để nhanh chóng tạo bản nháp, dàn bài và ghi chú. Tất cả những gì bạn cần là tai nghe và kết nối internet đáng tin cậy.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Tính năng đọc chính tả chỉ sẵn dùng cho ngườiMicrosoft 365 ký.

 • Với Trình tường thuật và JAWS, hãy sử dụng chế độ toàn màn hình. Để bật và tắt chế độ toàn màn hình, nhấn F11. Với NVDA, bạn có thể sử dụng chế độ màn hình thông thường. 

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Đọc chính tả tài liệu

Sử dụng giọng nói của bạn và đọc chính tả nội dung tài liệu của bạn để nhanh chóng phác thảo đại cương của tài liệu hoặc ghi chú chẳng hạn. Bạn cũng có thể đọc chính tả dấu câu, ký hiệu, ký hiệu toán học và tiền tệ cũng như biểu tượng cảm xúc. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể nói, hãy tham khảo mục "Tôi có thể nói gì" trong Đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word trên web.

Theo mặc định, tính năng đọc chính tả được đặt thành ngôn ngữ tài liệu của bạn Microsoft 365. Chúng tôi đang làm việc tích cực để cải thiện các ngôn ngữ này và thêm nhiều ngôn ngữ và tiếng bản địa nữa. Để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy đi tới phần "Ngôn ngữ nói được hỗ trợ" trong đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word trên web.

Lưu ý: Để thay đổi ngôn ngữ đọc chính tả, hãy dùng phiên bản Word trên máy tính đầy đủ.

 1. Kết nối mắt kính với máy tính và đảm bảo bạn đã kết nối internet.

 2. Trong khi chỉnh sửa tài liệu Word dành cho web, nhấn Alt+phím logo Windows, H, rồi D. Menu Đọc chính tả sẽ mở ra.

 3. Nhấn D. Bạn sẽ nghe thấy dấu hiệu âm thanh khi bạn có thể bắt đầu đọc chính tả nội dung tài liệu của mình. Bạn có thể tiếp tục sử dụng bàn phím như bình thường trong khi đọc chính tả.

 4. Để ngừng đọc chính tả, nhấn Alt+phím logo Windows, H, D và D. Bạn sẽ nghe thấy dấu hiệu âm thanh khi dừng đọc chính tả.

Lưu ý: Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu âm thanh hoặc văn bản đã ghi lại của bạn. Nội dung bạn nói sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn kết quả văn bản. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm phân tích nội dung của bạn, hãy đi tới Trải nghiệm được Kết nối trong Office

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Phím tắt trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×