Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Để biết hướng dẫn về các Thư và Lịch dành cho thiết bị Windows 10, tham khảo mục Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Thư và Lịch dành cho Windows 10.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình có cài đặtOutlook. Tính năng Outlook trình bày các tính năng thông minh giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, làm việc nhanh hơn và duy trì kiểm soát hộp thư đến của mình. Để tìm hiểu xem bạn đang sửOutlook phiên bản nào, cổ điển hay mới hay cách tải phiên bản mới, hãy tham khảo mục Tôi đang có phiên bản Outlook nào?

Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong các phiên bảnOutlook

Làm việc với email trong tài khoảnOutlook

Làm việc với lịch trong các phiên bảnOutlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Đào tạo về Outlook

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Video: Cải thiện khả năng truy nhập email

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình có màn hìnhOutlook. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong ứng dụngOutlook

Làm việc với email trong công việcOutlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm liên kết, bảng, hình ảnh, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch theo cách cổOutlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Đào tạo về Outlook

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Video: Cải thiện khả năng truy nhập email

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình Microsoft #x1 . Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trong Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hìnhMicrosoft #x1 . Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trongOutlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Outlook trên web. Để tìm thông tin về cách tạo email giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trongOutlook

Làm việc với email trongOutlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm hình ảnh, bảng, nối kết, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc vớiLịch Outlook

Sử dụng dạng xem bảng lịch

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×