Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Nội dung trên bộ đọc màn hình Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế. Bạn thậm chí có thể sử dụng các mẫu trợ năng để giúp nhiều đối tượng hơn sử dụng được bản trình bày của mình một cách dễ dàng.

Lưu ý: 

Tạo bản trình bày mới từ mẫu

PowerPoint cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu để sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm mẫu hoặc sử dụng những mẫu sẵn dùng trong menu mẫu.

 1. Mở PowerPoint. PowerPoint sẽ mở ra ở dạng xem Trang đầu.

 2. Để tạo bản trình bày mới, nhấn Alt+N. Menu Mới sẽ mở ra, hiển thị trường tìm kiếm, mẫu và chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn đã sửa đổi bản trình bày trong dạng xem Thông thường và muốn tạo một bản trình bày mới từ mẫu, nhấn Alt+F, N để đi đến menu Mới.

 3. Để tìm kiếm mẫu, nhấn Alt+N, S. Nhập từ tìm kiếm của bạn, ví dụ:trợ năng , rồi nhấn Enter. Nếu bạn muốn duyệt các mẫu, bạn có thể tiếp tục với bước tiếp theo.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên mẫu đầu tiên, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt các mẫu và chủ đề sẵn dùng. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 5. Để chọn một mẫu hoặc chủ đề, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên mẫu và "Create" (Tạo).

 6. Để tải xuống và bắt đầu sử dụng mẫu đã chọn, nhấn Enter một lần nữa.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn phím Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm PowerPoint, hãy đi tới PowerPoint xem hướng dẫn iPhone chạm.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 1. Mở PowerPoint. Bạn sẽ nghe thấy "Blank presentation" (Bản trình bày trống) nếu bạn đến dạng xem Mới liệt kê các mẫu và chủ đề sẵn dùng hoặc "Recent, heading" (Đầu đề gần đây) nếu bạn đến dạng xem Gần đây hiển thị bản trình bày gần đây nhất của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong dạng xem Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Trong dạng xem Gần đây, trượt một ngón tay trên phần cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "New" (Mới) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang dạng xem Gần đây, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy cảnh báo lưu công việc của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save ellipses" (Lưu dấu ba chấm) thì nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Lưu mở ra. Để biết hướng dẫn về cách lưu bản trình bày, đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trong PowerPoint.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 3. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trợ năng với PowerPoint, bạn cần lưu bản trình bày nmmy bằng mẫu trợ năng vào kho lưu trữ đám mây như OneDrive sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình android tích hợp sẵn, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng, để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Tạo bản trình bày mới từ mẫu

 1. Mở PowerPoint for Android.

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Hình thu nhỏ sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File" (Tệp) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back" (Không chọn, Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File" (Tệp) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New" (Mới) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, slide one" (Đã chọn trang chiếu một), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trợ năng với PowerPoint for Android, bạn cần lưu bản trình bày nmmy bằng mẫu trợ năng vào kho lưu trữ đám mây như OneDrive sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint for Android để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng, để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

 1. Mở PowerPoint cho web. Bạn đến một trang hiển thị các bản trình bày gần đây, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu bản trình bày trống mới.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Thông thường, nhấn Alt+phím logo Windows+F, N để mở menu Mới.

 2. Với Trình tường thuật, hãy đảm bảo tắt chế độ quét. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Access more themes" (Truy nhập nhiều chủ đề hơn) rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab để duyệt các mẫu và chủ đề. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn và mở một mẫu, nhấn Enter. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Thông thường.

 5. Với Trình tường thuật, hãy đảm bảo đã bật chế độ quét. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Pa-nen trang chiếu) thì nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Center title placeholder" (Chỗ dành sẵn tiêu đề trung tâm). Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter, rồi nhập văn bản của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×