Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sao chép và dán trong tin nhắn

Chọn văn bản trong thư, rồi sử dụng các lệnh bàn phím tiêu chuẩn hoặc bấm chuột phải để sao chép và dán.

Các lệnh bàn phím

Windows

  • Ctrl+C (sao chép)

  • Ctrl+V (dán)

Mac OS

  • Command+C (bản sao)

  • Command+V (dán)

Xem thêm: Lối tắt bàn phím trong Teams
 

Để sao chép tin nhắn trong cuộc hội thoại kênh, nhấn và giữ trong tin nhắn và nhấn Sao chép văn bản. Sau đó, nhấn vào Trả lời hoặc bắt đầu thư mới. Trong hộp soạn thảo, nhấn và giữ và chọn Dán.

Để sao chép tin nhắn trong cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn rồi chọn Sao chép văn bản. Nhấn và giữ trong hộp soạn thảo và chọn Dán.

Để sao chép tin nhắn trong cuộc hội thoại kênh, nhấn vào Xem thêm Nút Thêm tùy chọn chọn ở góc trên bên phải của tin nhắn và chọn Sao chép tin nhắn. Sau đó, nhấn vào Trả lời Nút Cuộc trò chuyện mới soạn để mở hộp soạn thảo. Trong hộp soạn thảo, nhấn và giữ, rồi nhấnDán .

Để sao chép tin nhắn trong cuộc trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn đó và chọn Sao chép tin nhắn. Gõ nhẹ vào Trả lời và nhấn và giữ trong hộp soạn thảo. Sau đó, chọn Dán.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×