We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi bạn sử dụng trình xử lý sự kiện onstorage tại khung (iframe) nội tuyến trong Internet Explorer 11.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì xử lý sự kiện onstorage không được kích hoạt trong một tab.

Thông tin cập nhật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các mô tả các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015 (MS15-106).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×