Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE 2018 0886 | Lỗ hổng bảo mật thực thi mã từ xa CredSSP

Cập nhật này Cập Nhật giao thức xác thực CredSSP. Giảm thiểu bao gồm cài đặt bản Cập Nhật và sau đó sử dụng thiết đặt dựa trên sổ đăng ký để quản lý cài đặt tham số CredSSP. Bản Cập Nhật giới thiệu cài đặt đăng ký sau:

Đường dẫn đăng ký: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\CredSSP]

Giá trị: AllowEncryptionOracle

Ngày nhập: giá

Có thể cài đặt cho AllowEncryptionOracle

Giá trị

Kết quả

0

Cập Nhật bắt buộc khách hàng

1

Giảm nhẹ

2

Dễ

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng thiết đặt đăng ký 0 (bắt buộc Cập Nhật máy khách) hoặc 1 (giảm nhẹ). Những thay đổi yêu cầu khởi động lại hệ thống bị ảnh hưởng.

Lưu ý Giá trị mặc định là 2 (dễ). Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 4479295, giá trị mặc định sẽ được thay đổi thành 1 (giảm nhẹ).

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Common.reg

542,110

31-Aug-2018

09:10

Public\Common\Oak\Files

Credssp.lib

223,436

31-Aug-2018

09:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tspkg.lib

554,604

31-Aug-2018

09:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Credssp.lib

244,210

31-Aug-2018

09:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tspkg.lib

647,334

31-Aug-2018

09:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Credssp.lib

230,142

31-Aug-2018

09:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tspkg.lib

535,578

31-Aug-2018

09:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Credssp.lib

239,100

31-Aug-2018

09:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tspkg.lib

616,596

31-Aug-2018

09:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Credssp.lib

224,474

31-Aug-2018

09:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tspkg.lib

535,336

31-Aug-2018

09:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Credssp.lib

244,274

31-Aug-2018

09:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tspkg.lib

594,134

31-Aug-2018

09:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×