Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE 2018 0886 | Lỗ hổng bảo mật thực thi mã từ xa CredSSP

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, giá trị mặc định của khoá đăng ký AllowEncryptionOracle 2 (dễ bị tổn thương) (xem KB 4457498 để biết thêm thông tin). Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, giá trị mặc định thay đổi từ dễ bị tổn thươngMitigated. Những thay đổi này sẽ yêu cầu khởi động lại hệ thống bị ảnh hưởng. Theo mặc định, sau khi cài đặt bản cập nhật này, vá khách hàng không thể giao tiếp với máy chủ chưa.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho ngày2018 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật này, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc Điện thoại đối tác của Trung tâm (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin tệp

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Common.reg

549,545

05-Dec-2018

23:03

Public\Common\Oak\Files

Credssp.lib

223,436

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tspkg.lib

554,646

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Credssp.lib

244,210

14-Dec-2018

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tspkg.lib

647,406

14-Dec-2018

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Credssp.lib

230,142

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tspkg.lib

535,532

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Credssp.lib

239,100

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tspkg.lib

616,674

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Credssp.lib

224,474

14-Dec-2018

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tspkg.lib

535,394

14-Dec-2018

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Credssp.lib

244,274

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tspkg.lib

594,222

14-Dec-2018

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×