Giới thiệu

Bản cập nhật sẵn dùng giúp cải thiện việc quản lý các thuật toán mật mã chứng chỉ yếu trong Windows. Bản Cập Nhật 2862966 cung cấp một khuôn khổ để giúp cải thiện việc quản lý chứng chỉ sử dụng mã hóa cụ thể và các thuật toán hashing trong Microsoft Windows. Bản cập nhật này không hạn chế sử dụng chứng chỉ của chính nó, nhưng có thể là một điều kiện tiên quyết cho các bản Cập Nhật sau này mà không hạn chế sử dụng chứng chỉ.Thông báoBạn phải cài đặt bản cập nhật này trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 2862973. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào số bài viết dưới đây để di chuyển đến bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft:

2862973 Tư vấn bảo mật của Microsoft: Cập Nhật cho việc phản đối thuật toán MD5 hashing cho chương trình chứng chỉ gốc của Microsoft: 13 tháng 8, 2013

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này cung cấp các chức năng có thể được dùng để theo dõi cách dùng mật mã yếu và chặn việc sử dụng của nó trong môi trường doanh nghiệp. Bản cập nhật này cho phép người quản trị ghi nhật ký và các điều khiển cho cách thức các thuật toán hashing và mật mã không đối xứng được dùng trong môi trường được quản lý. Chức năng này bao gồm thiết đặt các kích thước khóa tối thiểu cho các thuật toán không đối xứng như RSA, DSA và ECDSA, và ngăn chặn việc sử dụng các thuật toán băm nhỏ như MD5. Sau khi bản cập nhật này được áp dụng, người quản trị có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Xác định các chính sách để ngăn chặn các thuật toán mật mã có chọn lọc sẽ ghi đè các thiết đặt được cung cấp bởi hệ điều hành

 • Chọn tham gia hoặc chọn không tham gia của mỗi chính sách một cách độc lập

 • Cho phép ghi nhật ký cho mỗi chính sách

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới trang web Microsoft TechNet sau đây:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/64580d5a-7b33-4151-8fa9-9efcff0240ad

Các vấn đề đã biết với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này cho máy tính chạy Windows RT cho đến khi bản Cập Nhật 2808380 được cài đặt. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào số bài viết dưới đây để di chuyển đến bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft:

  2808380 Thiết bị dựa trên Windows RT không thể tải xuống các bản cập nhật phần mềm hoặc ứng dụng Windows Store

Thông báoVào ngày 16 tháng 12, 2013, thay đổi phát hiện đã được thực hiện để khắc phục sự cố cung cấp cho Windows RT. Thay đổi phát hiện đã giúp đảm bảo chính xác Windows Update cung cấp phiên bản Cập Nhật bảo mật này (2835361) cho máy tính chạy Windows RT trên sau khi Cập Nhật 2808380 được cài đặt hoặc sau bản Cập Nhật rollup sau đó (bao gồm bản Cập Nhật 2808380) được cài đặt. Đây là chỉ phát hiện thay đổi. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với các tệp Cập Nhật. Những khách hàng đã cài đặt thành công bản Cập Nhật không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. 

Giải pháp

Để áp dụng bản cập nhật này, hãy tải xuống và cài đặt các mục sau đây, như hệ điều hành phù hợp của bạn:

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với nội bộ thời gian hiện tại của bạn để lưu (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, cột mốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như được hiển thị trong bảng sau đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

Lưu ý Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.768

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

41.472

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.960

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34.304

08-Jul-2013

04:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

42.496

08-Jul-2013

08:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34,816

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.352

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

43.008

08-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.768

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

26.624

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

25.600

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.840

08-Jul-2013

07:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

41.472

08-Jul-2013

08:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

08:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

08:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.448

08-Jul-2013

07:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.864

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.328

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.768

08-Jul-2013

06:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

41.472

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

06:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.960

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34.304

08-Jul-2013

03:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

42.496

08-Jul-2013

06:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34,816

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.352

08-Jul-2013

04:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

43.008

08-Jul-2013

05:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.768

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

04:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

26.624

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

25.600

08-Jul-2013

05:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.840

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

41.472

08-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

06:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.448

08-Jul-2013

06:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.864

08-Jul-2013

05:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.328

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

06:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18881

992.768

08-Jul-2013

04:16

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23154

992.768

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18881

98.304

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23154

98.304

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18881

133.120

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23154

135.168

08-Jul-2013

02:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18881

172.544

08-Jul-2013

04:20

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.23154

172.544

08-Jul-2013

02:53

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.256

08-Jul-2013

06:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.960

08-Jul-2013

06:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

06:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

08:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.448

08-Jul-2013

07:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

33.792

08-Jul-2013

04:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

41,984

08-Jul-2013

07:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34.304

08-Jul-2013

08:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.840

08-Jul-2013

07:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

42.496

08-Jul-2013

06:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.256

08-Jul-2013

08:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

07:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

09:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

08:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

26.112

08-Jul-2013

06:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

25.088

08-Jul-2013

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

06:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.328

08-Jul-2013

09:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

08:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.960

08-Jul-2013

08:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.864

08-Jul-2013

08:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

08:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

08:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

07:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

08:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.352

08-Jul-2013

07:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34,816

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.040

08-Jul-2013

07:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.040

08-Jul-2013

08:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.256

08-Jul-2013

06:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.960

08-Jul-2013

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

06:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

07:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

05:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.448

08-Jul-2013

07:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

33.792

08-Jul-2013

03:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

41,984

08-Jul-2013

06:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34.304

08-Jul-2013

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.840

08-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

42.496

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.256

08-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

05:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

26.112

08-Jul-2013

07:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

25.088

08-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

05:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.328

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

07:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

06:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.960

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

05:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.864

08-Jul-2013

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

06:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.352

08-Jul-2013

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34,816

08-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.040

08-Jul-2013

06:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.040

08-Jul-2013

07:30

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18881

1.276.416

08-Jul-2013

04:12

x64

Crypt32.dll

6.0.6002.23154

1.277.440

08-Jul-2013

03:31

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18881

132.096

08-Jul-2013

04:12

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.23154

132.096

08-Jul-2013

03:31

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18881

174.592

08-Jul-2013

04:12

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23154

177.664

08-Jul-2013

03:31

x64

Wintrust.dll

6.0.6002.18881

218.624

08-Jul-2013

04:15

x64

Wintrust.dll

6.0.6002.23154

218.624

08-Jul-2013

03:36

x64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.768

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

41.472

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.960

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34.304

08-Jul-2013

04:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

42.496

08-Jul-2013

08:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34,816

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.352

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

43.008

08-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

32.768

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

26.624

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

25.600

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.840

08-Jul-2013

07:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.912

08-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

07:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

41.472

08-Jul-2013

08:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

08:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.376

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

08:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

40.448

08-Jul-2013

07:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

37.888

08-Jul-2013

07:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

36.864

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

35.328

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

38.400

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.768

08-Jul-2013

06:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

41.472

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

06:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.960

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34.304

08-Jul-2013

03:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

42.496

08-Jul-2013

06:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34,816

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.352

08-Jul-2013

04:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

43.008

08-Jul-2013

05:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

32.768

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

04:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

26.624

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

25.600

08-Jul-2013

05:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.840

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.912

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

41.472

08-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.376

08-Jul-2013

06:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

40.448

08-Jul-2013

06:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

37.888

08-Jul-2013

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

36.864

08-Jul-2013

05:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

35.328

08-Jul-2013

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

38.400

08-Jul-2013

06:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

06:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18881

992.768

08-Jul-2013

04:16

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23154

992.768

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18881

98.304

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23154

98.304

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18881

133.120

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23154

135.168

08-Jul-2013

02:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18881

172.544

08-Jul-2013

04:20

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.23154

172.544

08-Jul-2013

02:53

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.424

08-Jul-2013

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

33.792

08-Jul-2013

03:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

42.496

08-Jul-2013

09:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

26.112

08-Jul-2013

07:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

25.088

08-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.040

08-Jul-2013

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.040

08-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.424

08-Jul-2013

05:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

33.792

08-Jul-2013

02:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

42.496

08-Jul-2013

04:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

26.112

08-Jul-2013

04:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

25.088

08-Jul-2013

04:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.040

08-Jul-2013

05:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.040

08-Jul-2013

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18881

2.408.960

08-Jul-2013

03:22

IA-64

Crypt32.dll

6.0.6002.23154

2.408.960

08-Jul-2013

02:14

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18881

251.392

08-Jul-2013

03:22

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.23154

251.392

08-Jul-2013

02:14

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18881

355.328

08-Jul-2013

03:22

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23154

359.424

08-Jul-2013

02:14

IA-64

Wintrust.dll

6.0.6002.18881

487.936

08-Jul-2013

03:26

IA-64

Wintrust.dll

6.0.6002.23154

487.936

08-Jul-2013

02:18

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

39.936

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

34.304

08-Jul-2013

04:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

43.008

08-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

26.624

08-Jul-2013

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

25.600

08-Jul-2013

07:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18881

23.552

08-Jul-2013

08:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

39.936

08-Jul-2013

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

34.304

08-Jul-2013

03:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

43.008

08-Jul-2013

05:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

26.624

08-Jul-2013

05:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

25.600

08-Jul-2013

05:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

06:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23154

23.552

08-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18881

992.768

08-Jul-2013

04:16

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23154

992.768

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18881

98.304

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23154

98.304

08-Jul-2013

02:50

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18881

133.120

08-Jul-2013

04:16

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23154

135.168

08-Jul-2013

02:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18881

172.544

08-Jul-2013

04:20

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.23154

172.544

08-Jul-2013

02:53

x86

 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

Lưu ý Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

04:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.960

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34.304

09-Jul-2013

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34,816

09-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.352

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

43.008

09-Jul-2013

05:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

26.112

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

25.600

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.840

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.912

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.376

09-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.448

09-Jul-2013

07:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.864

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.328

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.040

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.552

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

16:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

16:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.960

09-Jul-2013

16:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34.304

09-Jul-2013

13:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34,816

09-Jul-2013

16:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.352

09-Jul-2013

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

43.008

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

16:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

26.112

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

25.600

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.840

09-Jul-2013

16:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.912

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.376

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.448

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

16:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.864

09-Jul-2013

16:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.328

09-Jul-2013

17:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.040

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.552

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7601.18205

1.166.848

09-Jul-2013

04:46

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.22380

1.167.360

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.18205

103.936

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.22380

106.496

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18205

140.288

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22380

142.848

09-Jul-2013

13:57

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.18205

175.104

09-Jul-2013

04:52

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.22380

175.104

09-Jul-2013

14:02

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

06:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.960

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34.304

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34,816

09-Jul-2013

07:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.352

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

43.008

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

26.112

09-Jul-2013

07:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

25.600

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.840

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.912

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.376

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.448

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.864

09-Jul-2013

07:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.328

09-Jul-2013

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.040

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.552

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

17:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

17:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.960

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34.304

09-Jul-2013

14:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34,816

09-Jul-2013

17:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.352

09-Jul-2013

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

43.008

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

26.112

09-Jul-2013

20:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

25.600

09-Jul-2013

20:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

17:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.840

09-Jul-2013

17:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.912

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.376

09-Jul-2013

17:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.448

09-Jul-2013

17:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.864

09-Jul-2013

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.328

09-Jul-2013

17:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.040

09-Jul-2013

20:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.552

09-Jul-2013

20:40

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7601.18205

1.472.512

09-Jul-2013

05:46

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.22380

1.472.000

09-Jul-2013

14:47

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.18205

139.776

09-Jul-2013

05:46

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.22380

141.824

09-Jul-2013

14:47

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18205

184.320

09-Jul-2013

05:46

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22380

186.880

09-Jul-2013

14:47

x64

Wintrust.dll

6.1.7601.18205

224.256

09-Jul-2013

05:52

x64

Wintrust.dll

6.1.7601.22380

224.256

09-Jul-2013

14:52

x64

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

04:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.960

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34.304

09-Jul-2013

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34,816

09-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.352

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

43.008

09-Jul-2013

05:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

32.768

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

26.112

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

25.600

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.840

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.912

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

41.472

09-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.376

09-Jul-2013

07:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

40.448

09-Jul-2013

07:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.424

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

37.888

09-Jul-2013

07:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

36.864

09-Jul-2013

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

35.328

09-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

38.400

09-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.040

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.552

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

16:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

16:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.960

09-Jul-2013

16:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34.304

09-Jul-2013

13:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34,816

09-Jul-2013

16:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.352

09-Jul-2013

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

43.008

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

32.768

09-Jul-2013

16:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

26.112

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

25.600

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.840

09-Jul-2013

16:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.912

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

41.472

09-Jul-2013

16:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.376

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

40.448

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.424

09-Jul-2013

16:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

37.888

09-Jul-2013

16:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

36.864

09-Jul-2013

16:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

35.328

09-Jul-2013

17:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

38.400

09-Jul-2013

16:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.040

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.552

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7601.18205

1.166.848

09-Jul-2013

04:46

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.22380

1.167.360

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.18205

103.936

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.22380

106.496

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18205

140.288

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22380

142.848

09-Jul-2013

13:57

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.18205

175.104

09-Jul-2013

04:52

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.22380

175.104

09-Jul-2013

14:02

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34.304

09-Jul-2013

04:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

43.008

09-Jul-2013

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

26.112

09-Jul-2013

05:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

25.600

09-Jul-2013

05:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.040

09-Jul-2013

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.552

09-Jul-2013

05:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34.304

09-Jul-2013

13:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

43.008

09-Jul-2013

16:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

26.112

09-Jul-2013

16:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

25.600

09-Jul-2013

16:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.040

09-Jul-2013

16:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.552

09-Jul-2013

16:59

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7601.18205

2.678.784

09-Jul-2013

04:27

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.22380

2.679.808

09-Jul-2013

13:48

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.18205

267.264

09-Jul-2013

04:27

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.22380

272.384

09-Jul-2013

13:48

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18205

381.952

09-Jul-2013

04:27

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22380

386.560

09-Jul-2013

13:48

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7601.18205

500.224

09-Jul-2013

04:33

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7601.22380

500.224

09-Jul-2013

13:54

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

39.936

09-Jul-2013

04:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

34.304

09-Jul-2013

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

43.008

09-Jul-2013

05:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

26.112

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

25.600

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.040

09-Jul-2013

05:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.18205

23.552

09-Jul-2013

05:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

39.936

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

34.304

09-Jul-2013

13:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

43.008

09-Jul-2013

16:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

26.112

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

25.600

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.040

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.22380

23.552

09-Jul-2013

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7601.18205

1.166.848

09-Jul-2013

04:46

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.22380

1.167.360

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.18205

103.936

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.22380

106.496

09-Jul-2013

13:57

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18205

140.288

09-Jul-2013

04:46

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22380

142.848

09-Jul-2013

13:57

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.18205

175.104

09-Jul-2013

04:52

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.22380

175.104

09-Jul-2013

14:02

x86

 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

Lưu ý Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Apprepapi.dll

6.2.9200.16666

87.040

13-Jul-2013

04:23

x86

Apprepsync.dll

6.2.9200.16666

74.240

13-Jul-2013

04:23

x86

Apprepapi.dll

6.2.9200.20774

87.040

13-Jul-2013

04:41

x86

Apprepsync.dll

6.2.9200.20774

74.240

13-Jul-2013

04:41

x86

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

06:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.448

13-Jul-2013

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

06:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

05:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

06:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

42.496

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

07:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.600

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.088

13-Jul-2013

06:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

07:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.328

13-Jul-2013

06:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

07:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

06:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

06:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

06:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

34.304

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.448

13-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

07:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

42.496

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.600

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.088

13-Jul-2013

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

06:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.328

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

06:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

07:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

34.304

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll

6.2.9200.16666

1.568.256

13-Jul-2013

04:23

x86

Crypt32.dll

6.2.9200.20774

1.589.760

13-Jul-2013

04:41

x86

Cryptsvc.dll

6.2.9200.16666

51.712

13-Jul-2013

04:23

x86

Cryptsvc.dll

6.2.9200.20774

51.712

13-Jul-2013

04:41

x86

Wintrust.dll

6.2.9200.16666

261.120

13-Jul-2013

04:24

x86

Wintrust.dll

6.2.9200.20774

265.728

13-Jul-2013

04:43

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Apprepapi.dll

6.2.9200.16666

124.416

13-Jul-2013

06:15

x64

Apprepsync.dll

6.2.9200.16666

98.304

13-Jul-2013

06:15

x64

Apprepapi.dll

6.2.9200.20774

124.416

13-Jul-2013

07:49

x64

Apprepsync.dll

6.2.9200.20774

98.304

13-Jul-2013

07:49

x64

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

09:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

13:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.448

13-Jul-2013

13:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

08:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

08:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

09:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

42.496

13-Jul-2013

06:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

13:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

11:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

12:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

08:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.600

13-Jul-2013

06:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.088

13-Jul-2013

09:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

09:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

08:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.328

13-Jul-2013

11:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

09:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

09:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

09:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

10:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

10:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

11:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

11:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

12:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

34.304

13-Jul-2013

10:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

09:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

08:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

11:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

09:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

10:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

09:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.448

13-Jul-2013

12:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

09:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

09:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

12:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

13:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

42.496

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

10:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

10:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

10:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

10:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.600

13-Jul-2013

08:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.088

13-Jul-2013

10:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

12:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

13:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.328

13-Jul-2013

11:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

12:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

13:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

12:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

10:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

13:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

11:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

11:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

10:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

13:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

11:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

12:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

34.304

13-Jul-2013

10:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

12:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

12:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

11:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

10:39

Not Applicable

Crypt32.dll

6.2.9200.16666

1.889.280

13-Jul-2013

06:16

x64

Crypt32.dll

6.2.9200.20774

1.915.392

13-Jul-2013

07:49

x64

Cryptsvc.dll

6.2.9200.16666

68.096

13-Jul-2013

06:16

x64

Cryptsvc.dll

6.2.9200.20774

67.584

13-Jul-2013

07:49

x64

Wintrust.dll

6.2.9200.16666

337.408

13-Jul-2013

06:18

x64

Wintrust.dll

6.2.9200.20774

333.824

13-Jul-2013

07:52

x64

Apprepapi.dll

6.2.9200.16666

87.040

13-Jul-2013

04:23

x86

Apprepsync.dll

6.2.9200.16666

74.240

13-Jul-2013

04:23

x86

Apprepapi.dll

6.2.9200.20774

87.040

13-Jul-2013

04:41

x86

Apprepsync.dll

6.2.9200.20774

74.240

13-Jul-2013

04:41

x86

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

06:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.448

13-Jul-2013

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

06:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

05:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

33.792

13-Jul-2013

06:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

42.496

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

32.256

13-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

07:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.600

13-Jul-2013

05:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

25.088

13-Jul-2013

06:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

07:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.328

13-Jul-2013

06:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

06:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.400

13-Jul-2013

07:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

40.960

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

06:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

39.424

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

38.912

13-Jul-2013

06:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

36.864

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.888

13-Jul-2013

06:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

35.840

13-Jul-2013

06:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

34.304

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

37.376

13-Jul-2013

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.16666

22.528

13-Jul-2013

06:33

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.448

13-Jul-2013

06:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

07:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

33.792

13-Jul-2013

07:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

42.496

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

32.256

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

07:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.600

13-Jul-2013

06:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

25.088

13-Jul-2013

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

06:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.328

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

07:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.400

13-Jul-2013

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

40.960

13-Jul-2013

06:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

39.424

13-Jul-2013

06:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

38.912

13-Jul-2013

07:07

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

36.864

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.888

13-Jul-2013

06:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

35.840

13-Jul-2013

07:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

34.304

13-Jul-2013

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

37.376

13-Jul-2013

07:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.2.9200.20774

22.528

13-Jul-2013

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll

6.2.9200.16666

1.568.256

13-Jul-2013

04:23

x86

Crypt32.dll

6.2.9200.20774

1.589.760

13-Jul-2013

04:41

x86

Wintrust.dll

6.2.9200.16666

261.120

13-Jul-2013

04:24

x86

Wintrust.dll

6.2.9200.20774

265.728

13-Jul-2013

04:43

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×