Triệu chứng

Khi bạn chạy một số truy vấn biểu thức đa chiều (MDX) có chứa một hoặc nhiều tập hợp đã đặt tên và sử dụng hàm Crossjoin trong Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (ssas 2008), bạn có thể gặp phải lỗi truy vấn. Nếu bạn kiểm tra Msmdsrv. log, mục nhập giống như sau có thể trình bày:

Thông báo: (nguồn: \ \? \

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×