Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật 2656374 cho máy tính đang chạy Windows Vista gói dịch vụ 2 hoặc Windows Server 2008 gói dịch vụ 2.

  • Bạn chạy ứng dụng Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 tuỳ chỉnh sử dụng Windows Forms.

Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Tùy chỉnh ứng dụng có thể không in khi ứng dụng sử dụng bộ điều khiển in tuỳ chỉnh. Sự cố này có thể tự khai dưới không in mà không có thông báo lỗi ngay cả khi trang không được in.

  • Cài đặt máy in được xác định trong các ứng dụng tùy chỉnh có thể không được áp dụng. (Cài đặt các bao gồm kích cỡ trang, bố cục, khay giấy, v.v..) Thay vào đó, thiết lập máy in mặc định có thể được áp dụng.

Để biết thêm thông tin về bảo mật Cập Nhật 2656374, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2656374 MS12-025: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 10 tháng 11 năm 2012

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Hotfix này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

Download Tải xuống phiên bản dựa trên x86 của gói hotfix này ngay bây giờ. Download Tải phiên bản dựa trên x64 của gói hotfix này ngay bây giờ. Download Tải phiên bản dựa trên IA-64 của gói hotfix này ngay bây giờ.Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Khoá chuyển đổi dòng lệnh cho hotfix này

Để biết thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

934307 Mô tả về các cài đặt độc lập Windows Update (Wusa.exe) và tệp .msu trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Thông tin về khởi động lại

Hotfix này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Loại bỏ thông tin hotfix

Để xoá hotfix này, sử dụng chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,384

12-Sep-2011

11:01

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

09-Sep-2011

11:25

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

19,968

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

12-Sep-2011

11:01

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,872

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

09-Sep-2011

11:26

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

12-Sep-2011

11:02

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

12-Sep-2011

11:02

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

12-Sep-2011

11:03

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

10:59

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,384

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

15-Nov-2011

15:03

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

19,968

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,872

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

15-Nov-2011

15:04

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:11

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:11

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

28,672

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

13-Jan-2012

20:13

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

10:51

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24,576

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

20-Aug-2010

06:44

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

20-Aug-2010

06:44

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

20-Aug-2010

06:45

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 khi sử dụng:

    • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×