Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng Sáu năm 2022

Internet Explorer 11 sẽ không còn truy cập được sau ngày 14 tháng Hai năm 2023. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Giới thiệu

Bài viết này cung cấp thông tin chung về các sự cố về tính tương thích có thể xảy ra khi bạn tìm cách sử dụng Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9. Danh sách các vấn đề đã biết về tính tương thích có thể xảy ra với các ứng dụng, phần bổ trợ và trang web cụ thể được bao gồm. Danh sách này bao gồm giải pháp hoặc giải pháp tạm thời cho từng sự cố.
 

Tính tương thích của trang web

Windows Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 cải thiện khả năng tương tác của trình duyệt và thúc đẩy web bằng cách thực hiện tốt hơn các tiêu chuẩn web để Internet Explorer tuân thủ các tiêu chuẩn Web 2.0. Mặc dù đây là một di chuyển theo hướng tốt nhất, bạn có thể gặp phải sự cố tương thích với một số trang web vẫn dựa vào hành vi của các phiên bản Internet Explorer trước. Các triệu chứng phổ biến của vấn đề tương thích trang web là menu, hình ảnh và văn bản không thực hiện được.
 

Khả năng tương thích của Phần bổ trợ và Bổ trợ

Các phần bổ trợ và phần bổ trợ của trình duyệt đôi khi có thể ảnh hưởng hoặc xung đột với Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hoặc với phần mềm khác trên máy tính của bạn. Để kiểm tra sự cố về tính tương thích, hãy khởi động Internet Explorer mà không có phần bổ trợ và kiểm tra xem sự cố có còn xảy ra hay không. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khắc phục các phần bổ trợ để xác định phần bổ trợ gây ra sự cố.

Để chạy Internet Explorer ở chế độ Không có Phần bổ trợ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi nhập Internet Explorer vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm.

  (Windows người dùng XP: Bấm vào Bắt đầu, bấm chuột phải vào Internet Explorer, rồi bấm vào Duyệt mà không có Bổ trợ.)

 2. Bấm Vào Internet Explorer (Không có Phần bổ trợ). Internet Explorer sẽ mở ra mà không có bổ trợ, thanh công cụ hoặc bổ trợ.

 3. Kiểm tra Internet Explorer để xác minh rằng trình duyệt này hoạt động đúng cách.
   

Sử dụng Trình quản lý Phần bổ trợ để bật và tắt từng phần bổ trợ hoặc nhiều phần bổ trợ để khắc phục và xác định phần bổ trợ nào đang gây ra sự cố.

 1. Khởi động Internet Explorer.

 2. Bấm Công cụ.

 3. Bấm Quản lý Phần bổ trợ, rồi bấm Bật hoặc Tắt Phần bổ trợ.

 4. Đối với từng phần bổ trợ, chọn phần bổ trợ, rồi bấm vào Tắt. Khi bạn muốn bật một phần bổ trợ, hãy bấm Bật.

 5. Bấm OK.

Khả năng tương thích của ứng dụng

Sự cố tương thích ứng dụng có thể xảy ra nếu ứng dụng can thiệp vào các quy trình được Internet Explorer sử dụng để giao tiếp với các trang web hoặc với các tài nguyên mạng khác. Để khắc phục các sự cố ứng dụng này, hãy đóng hoặc tắt tất cả các ứng dụng đang chạy, sau đó khởi động riêng từng ứng dụng đó và kiểm tra sự cố trong Internet Explorer. Các ứng dụng này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các ứng dụng sau:

 • Ứng dụng tường lửa của bên thứ ba

 • Ứng dụng bảo mật

 • Ứng dụng chống vi rút

 • Các ứng dụng phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại

 • Ứng dụng truyền thông

 • Trình điều khiển phần cứng và phần mềm

Giao diện Tương thích trong Internet Explorer 8 và trong Internet Explorer 9

Giao diện Tương thích giải quyết hầu hết các vấn đề về tương thích trang web và làm cho các trang web được thiết kế cho các trình duyệt cũ hơn trông đẹp hơn.

Để bật Giao diện Tương thích cho các trang web cụ thể không được hiển thị chính xác hoặc không hoạt động như mong đợi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Internet Explorer, mở trang web không được hiển thị chính xác hoặc không hoạt động như mong đợi.

 2. Bấm vào biểu tượng Giao diện Tương thích. Biểu tượng này nằm ở bên phải thanh địa chỉ. Hoặc bấm vào Giao diện Tương thích trên menu Công cụ.

Các website được chọn cho Giao diện Tương thích

Internet Explorer ghi nhớ các trang web mà bạn chọn để xem trong Giao diện Tương thích để vào lần tiếp theo bạn truy cập các trang web này, bạn không phải bấm vào nút một lần nữa. Bạn có thể xóa danh sách này khi xóa lịch sử duyệt bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong Internet Explorer, bấm Công cụ, rồi bấm Tùy chọn Internet.

 2. Bấm vào Xóa.

 3. Bấm vào hộp kiểm Lịch sử (nếu hộp kiểm chưa được chọn), rồi bấm Xóa.


Để biết thêm thông tin về Giao diện Tương thích trong Internet Explorer 8, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

960321 Mô tả danh sách Giao diện Tương thích trong Windows Internet Explorer 8Để biết thêm thông tin về Giao diện Tương thích Windows internet Explorer 9, hãy xem Giao diện Tương thích.

Thông tin Bổ sung

Sau đây là danh sách các sự cố đã biết có thể xảy ra khi các ứng dụng, phần bổ trợ và trang web cụ thể được sử dụng cùng với Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9. Mô tả ngắn và các bước để giải quyết hoặc khắc phục sự cố được bao gồm. Danh sách cũng bao gồm các nối kết để biết thêm thông tin về các sự cố.
 

Các ứng dụng đã biết về sự cố tương thích

Bộ tăng tốc hoặc Lát cắt

Web Cửa sổ xem trước Bộ tăng tốc và Web Slice sẽ hiển thị lỗi "Internet Explorer không thể hiển thị trang web" nếu bạn đã cài đặt Google Gears. Đây là sự cố đã biết trong Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969213 Thông báo lỗi khi sử dụng Bộ tăng tốc hoặc Web Slice trong Internet Explorer 8: "Internet Explorer không thể hiển thị trang web"
Cooliris

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản nhất định của phần bổ trợ Cooliris (trước đây được gọi là PicLens) được cài đặt. Sự cố này xảy ra vì Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 cũng như các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng mà sản phẩm này cung cấp sẽ bị loại bỏ.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập website sau:
 http://www.cooliris.com/product/ Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969057 Cách khắc phục sự cố không tương thích của phần bổ trợ Cooliris
và Internet Explorer 8 Google Desktop

Khi bạn cố gắng duyệt Internet bằng cách sử dụng Internet Explorer 8 và Google Desktop được cài đặt trên máy tính, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

iexplore.exe Erert trong LSP g_socket_data. Tra cứu ==capture\lsp\nolsp\wsp_patches.cpp:1313


Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn đã cài đặt phiên bản cũ hơn Google Desktop 4.5 ("5.0.0611.15590") trên máy tính. Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt Google Desktop phiên bản 4.5 ("5.0.0611.15590") hoặc phiên bản mới hơn.

Để tải xuống Google Desktop, hãy truy cập vào trang web sau:


http://google-desktop.en.softonic.com Thanh công cụ Google

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản nhất định của phần bổ trợ Thanh công cụ Google được cài đặt. Sự cố này xảy ra vì Internet Explorer 8 và các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng mà sản phẩm này cung cấp sẽ bị loại bỏ.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập trang web sau:
 

http://toolbar.google.com/tbredir?r=ie8_upgrade Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968136 Thanh công cụ Google gây ra thông báo lỗi và không khởi động trong Internet Explorer HP Smart Web Printing

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản phần bổ trợ IN Web HP Smart được cài đặt. Sự cố này xảy ra do Internet Explorer và các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và quá trình cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng mà sản phẩm này cung cấp sẽ bị loại bỏ.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập website sau:

http://h71036.www7.hp.com/hho/cache/482779-0-0-225-121.html?jumpid=hpr_R1002_USEN Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969227 Thông báo lỗi in web HP xảy ra trong Internet Explorer Thanh công cụ nhà phát triển Internet Explorer không tương thích với Internet Explorer 8 và Với Internet Explorer 9

Thanh công cụ của Nhà phát triển Internet Explorer đã được sử dụng cùng với các phiên bản Internet Explorer cũ hơn không tương thích với Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng này khi nâng cấp lên Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9, bạn sẽ nhận được thông báo rằng thanh công cụ không tương thích.

Thanh công cụ dành cho Nhà phát triển đã được thay thế bằng các công cụ dành cho nhà phát triển internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 tích hợp sẵn. Để bắt đầu sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Khởi động Internet Explorer, rồi nhấn F12.

 • Khởi động Internet Explorer, bấm Công cụ, rồi bấm Công cụ cho Nhà phát triển.


Intuit TurboTax trực tuyến

Hiện tại, Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 không được Intuit hỗ trợ đầy đủ để sử dụng với chương trình TurboTax Online.

Java 6 bản cập nhật 11 được đề xuất để xem Java Applets

Các phiên bản Java cũ hơn có thể gây ra sự cố khi bạn xem các trang tải Applet Java. Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật Java 6 11 trở lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt Java trong Internet Explorer.


Pdfcreator

Khi khởi động Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như thông báo sau:
 

Internet Explorer ở chế độ không bổ trợ đặc biệt để bạn có thể khắc phục sự cố tương thích với Thanh công cụ PDFCreator

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968916 Phần bổ trợ thanh công cụ PDFCreator có thể không tương thích với Internet Explorer 8 Real Networks RealPlayer 11

Có một sự cố đã biết về tính tương thích của chương trình xảy ra khi bạn sử dụng Real Networks RealPlayer 11 với Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 trên Windows Vista Gói Dịch vụ 1 hoặc trên Windows Server 2008. Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 957055. Hệ thống sẽ tự động nhận được bản cập nhật này khi bạn cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 .

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

957055 Trong Windows Vista SP1 hoặc Windows Server 2008, khi bạn cố gắng phát video bằng cách sử dụng nhúng RealNetworks RealPlayer 11 trong Internet Explorer 8 Beta, bạn sẽ được nhắc tải xuống RealPlayer ngay cả khi RealPlayer được cài đặt thành công Để cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 cùng với RealPlayer 11, bạn phải cài đặt RealPlayer 11 trước khi bạn cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9.

Nếu bạn cài đặt RealPlayer 11 sau khi cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9, bạn có thể gặp phải một số sự cố tương thích chương trình. Để giải quyết các sự cố này, hãy gỡ cài đặt Internet Explorer, rồi cài đặt lại trình duyệt này.

Roxio Drive Letter Access

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản nhất định của phần bổ trợ Drive Letter Access (DLA) được cài đặt. Sự cố này xảy ra vì Internet Explorer 8 RC1 và các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng chính của sản phẩm DLA không bị ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập trang web Roxio sau đây:

http://www.roxio.com/enu/products/dla/overview.html Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969228 Cách khắc phục sự cố không tương thích Của Drive Letter Access và Internet Explorer 8 UPromise TurboSaver

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản nhất định của phần bổ trợ UPromise TurboSaver được cài đặt. Sự cố này xảy ra vì Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 cũng như các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng mà sản phẩm này cung cấp sẽ bị loại bỏ.

Hiện không có bản cập nhật nào cho UPromise TurboSaver. Vui lòng xem http://www.upromise.com/turbosaver cập nhật.


Bạn sẽ phải tạm thời tắt phần bổ trợ UPromise TurboSaver cho đến khi nhà sản xuất giải quyết sự cố này. Để tắt phần bổ trợ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer.

 2. Mở cửa sổ Internet Explorer mới.

 3. Bấm vào Luôn mở Internet Explorer mà không có phần bổ trợ này khi bạn thấy thông báo cảnh báo về phần bổ trợ UPromise TurboSaver không tương thích.


văn bản thay thế Lưu ý Sau khi bạn bấm vào Luôn mở Internet Explorer mà không có phần bổ trợ này, Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 sẽ không tải bổ trợ UPromise TurboSaver. UPromise TurboSaver sẽ không hoạt động đúng cách khi phần bổ trợ bị vô hiệu hóa.Windows Live Photo Gallery Windows Live Mail hoặc Internet Explorer 8 có thể không hoạt động khi bạn gỡ cài đặt hoặc nâng cấp trình duyệt Windows Live Photo Gallery.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969148 Việc gỡ cài đặt hoặc nâng Windows Live Photo Gallery có thể Windows Live Mail hoặc Internet Explorer 8 không thành công Skype

Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 hiển thị cảnh báo tương thích khi một số phiên bản nhất định Skype bổ trợ được cài đặt. Sự cố này xảy ra do Internet Explorer và các phiên bản cụ thể của phần bổ trợ này không tương thích và quá trình cài đặt không ổn định. Khi bạn tắt phần bổ trợ này, chức năng chính của sản Skype không bị ảnh hưởng. Đảm bảo rằng phiên bản phần bổ trợ Skype của bạn là 2.2.0.193 hoặc phiên bản mới hơn.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập trang web Skype sau đây:
 

http://www.skype.com Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968129 Thông báo lỗi về Bổ trợ IE Skype 3.8 khi bạn khởi động Internet Explorer 8: "Internet Explorer 8 ở chế độ không bổ trợ đặc biệt để bạn có thể khắc phục sự cố tương thích với Bổ trợ IE Skype 3.8" Thanh công cụ Tải lên Ảnh Snapfish

Thanh công cụ Tải lên Ảnh Snapfish hiện không hoạt động với Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9. Snapfish đã biết vấn đề và đang tìm cách giải quyết. Kiểm tra trang web Snapfish để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập trang web sau:
 

http://www.snapfish.comKênh Thời tiết

Thanh công cụ Kênh Thời tiết hiện không tương thích Windows với Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9. Sự không tương thích này khiến Internet Explorer bị lỗi.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969226 Sự cố tương thích tồn tại giữa Thanh công cụ Kênh Thời tiết và trang web Duyệt Internet Explorer 8 bằng Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9

Bạn có thể gặp một số sự cố sau trong khi duyệt các trang web trong Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9. Mỗi sự cố cũng chứa một liên kết đến Bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để giúp giải quyết các sự cố đó.
 

 • Không thể duyệt các trang Web cụ thể khi bạn sử dụng Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  967897 Không thể truy cập một số trang web trong Internet Explorer

 • Không thể xem trang Web bảo mật trong Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  968089 Bạn không thể xem trang Web bảo mật trong Internet Explorer 8

 • Các trang web có thể không được hiển thị chính xác hoặc hoạt động đúng cách trong Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9
  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao một số trang web trống hoặc hiển thị không chính xác trong Internet Explorer?

Thông tin khắc phục sự cố bổ sung

Đặt lại cài đặt
Internet Explorer923737 Cách đặt lại cài đặt Internet Explorer


Các tài nguyên
949787 ghi chú Phát hành cho Internet Explorer 8

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với Internet Explorer 8 và cần hỗ trợ thêm, hãy Liên hệ với chuyên gia hỗ trợ qua email, trực tuyến hoặc điện thoại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×