Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

11/07/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10240.17488

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố đã được giới thiệu trong KB4032695 trong đó Internet Explorer 11 có thể đóng bất ngờ khi bạn truy cập một số trang web.

 • Khắc phục sự cố với các liên kết mặc định tùy chỉnh không được áp dụng đúng cách trong một số trường hợp nâng cấp hoặc đặt lại.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer 11 trong đó một nút văn bản được trả về từ DOMParser có thể không chính xác khi MutationObserver cho childList và subtree đang hoạt động.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer 11 trong đó sự cố có thể xảy ra trong các trường hợp giới hạn khi sử dụng tính năng Tìm (Ctrl+F).

 • Khắc phục sự cố trong đó sự kiện onhashchange không thể kích hoạt khi điều hướng một số URL được băm trong Internet Explorer 11.

 • Khắc phục sự cố trong đó bộ xử lý sự kiện NewWindow3 không bao giờ được gọi trong một lớp WebBrowser được quản lý thuộc .NET 4.6.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến con trỏ nhấp nháy khi di chuột qua một tùy chọn menu bật lên trong Internet Explorer 11 và Microsoft Edge.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer 11 bị lỗi khi người dùng bấm vào tiêu đề cột trống sau đó nhanh chóng nhấn giữ phím Shift và bấm đúp.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer 11 bị lỗi với một số Đối tượng Trợ giúp Trình duyệt sau các bản cập nhật Internet Explorer tháng 7.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số yếu tố nhất định (nhập hoặc chọn) không thể là mục tiêu hiện hoạt của bất kỳ hành động nào trong Internet Explorer 11. Điều này xảy ra sau khi loại bỏ iframe chứa con trỏ trong một số yếu tố nhất định (nhập hoặc chọn) và sau khi thêm iframe mới.

 • Bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Search, Windows shell, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, nhân Windows, .NET Framework, Windows Virtualization, Windows Server, Windows Storage và Hệ thống Tệp, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, Microsoft NTFS, ASP .NET và Microsoft PowerShell.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Thông tin Thêm

Quan trọng

 • Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật cho CVE-2017-8563, người quản trị cần đặt khóa đăng ký LdapEnforceChannelBinding để bật bản sửa lỗi cho CVE. Để biết thêm thông tin về việc đặt khóa đăng ký, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 4034879.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4025338.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×