Mục lục
×

Ngày Phát hành:

13/03/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10240.17797

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố khi in tài liệu XML với Internet Explorer và Microsoft Edge.

  • Khắc phục sự cố về việc tích hợp Internet Explorer và Microsoft Outlook.

  • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer ngừng hoạt động khi sử dụng công cụ cho nhà phát triển dựa trên F12.

  • Cập nhật khả năng hiển thị di động ở Chế độ Tài liệu cũ trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer không phản hồi trong một số trường hợp khi cài đặt Đối tượng Trợ giúp Trình duyệt.

  • Khắc phục sự cố trong đó các tệp được bảo vệ bằng Hệ thống Tệp Mã hóa (EFS) có thể bị hỏng trong quá trình giải mã BitLocker hoặc mã hóa ổ đĩa.

  • Khắc phục sự cố trong đó thiết bị IoT có thể ngừng hoạt động do lỗi “unmountable_boot_volume” khi bật UWF.

  • Nhờ sự hợp tác gần đây với các đối tác chống vi rút (AV), phần mềm AV hiện đã đạt mức độ tương thích sâu rộng bền vững với các bản cập nhật Windows. Sau khi phân tích dữ liệu có sẵn, chúng tôi đang xúc tiến việc kiểm tra tính tương thích của AV đối với các bản cập nhật bảo mật Windows trong tháng 3 năm 2018 cho các thiết bị chạy Windows 10 được hỗ trợ thông qua Windows Update. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện tính tương thích của phần mềm AV. Thiết bị có vấn đề đã biết về tính tương thích của trình điều khiển AV sẽ không được nhận bản cập nhật. Chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra tính tương thích của phần mềm AV đã cài đặt với nhà cung cấp AV của mình.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, cấu phần Microsoft Graphics, Nhân Windows, Windows Shell, Windows MSXML, Windows Installer, Device Guard và Windows Hyper-V.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4088786

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×