Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

13/09/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10586.589

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện độ tin cậy của Internet Explorer 11, USB và .NET framework.

  • Giải quyết sự cố xảy ra với liên kết tới "Thay đổi các biến môi trường của tôi" trong Panel điều khiển của Tài khoản người dùng không hoạt động chính xác.

  • Giải quyết sự cố trong đó thiết bị, trước đây có quyền truy cập Internet, có ngày giờ không chính xác sau khi tham gia một mạng không có quyền truy cập Internet vào máy chủ SSL.

  • Giải quyết sự cố trong đó một người có cấu hình bắt buộc không thể sử dụng menu Bắt đầu, Cortana, tìm kiếm và một số ứng dụng được cài đặt sẵn.

  • Giải quyết sự cố trong đó, sau khi cài đặt gói bằng Windows Installer (MSI), khách hàng không thể chạy bất kỳ tiện ích dòng lệnh nào trừ khi họ khởi động lại hoặc đăng xuất rồi đăng nhập vào thiết bị của họ.

  • Giải quyết sự cố khiến tùy chọn "In tất cả tài liệu được liên kết" không hoạt động trong Internet Explorer 11.

  • Cải thiện hỗ trợ dành cho các mạng bằng cách thêm các mục nhập mới vào cơ sở dữ liệu Tên điểm truy cập (APN).

  • Xóa tùy chọn Bảo vệ chống sao chép khi trích xuất CD ở định dạng Windows Media Audio (WMA) từ Windows Media Player.

  • Giải quyết các sự cố khác xảy ra với tính năng ghi nhật ký bảo mật quá mức, Công cụ quản lý Windows (WMI), bộ nhớ dành cho người dùng, Đối tượng chính sách nhóm danh sách bổ sung, băng rộng di động, trình điều khiển lọc, Internet Explorer 11, Windows Media Player, đồ họa, thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được sửa đổi và Windows Shell.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11, Cấu phần Microsoft Graphics, Microsoft Edge, Windows Secure Kernel Mode, Windows SMB Server, Windows kernel, Màn hình khóa Windows và Adobe Flash Player.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3185614.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×