Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ngày Phát hành:

17/04/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.2214

Windows 10 Phiên bản 1607 sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được cung cấp dịch vụ miễn phí thêm 6 tháng nữa. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị dựa trên Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (Phiên bản 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong các ứng dụng xảy ra khi sử dụng IME tiếng Nhật.

 • Khắc phục sự cố trong đó quy định của nhà xuất bản AppLocker được áp dụng cho các tệp MSI không khớp chính xác các tệp.

 • Khắc phục sự cố khiến các tài khoản Microsoft và Azure Active Directory nhận được dấu nhắc nhập mật khẩu nhiều lần thay vì chỉ một lần.

 • Khắc phục sự cố khiến Windows Hello không tạo được các khóa mạnh khi phát hiện thấy khóa mã hóa yếu do các sự cố vi chương trình TPM. Sự cố này chỉ xảy ra nếu đặt cấu hình chính sách để yêu cầu TPM.

 • Khắc phục sự cố hiển thị không chính xác thông tin ràng buộc tên khi hiển thị các thuộc tính chứng chỉ. Thay vì trình bày dữ liệu có định dạng bình thường, thông tin lại được trình bày ở định dạng thập lục phân.

 • Khắc phục sự cố chặn thay vì chỉ ghi nhật ký xác thực NTLM không thành công khi sử dụng chính sách xác thực với chế độ kiểm tra được bật. Netlogon.log có thể hiển thị các nội dung sau:

SamLogon: Đăng nhập Mạng Bắc cầu của <domain>\<user> từ <machine2> (qua <machine1>) Trả về 0xC0000413

SamLogon: Đăng nhập Mạng Bắc cầu của <domain>\<user> từ <machine2> (qua <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck không thành công cho A2ATo 0x5. Điều này có thể là do thiếu các yêu cầu và hỗ trợ kép trong NTLM

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi xác thực chứng chỉ 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) từ http.sys. 

 • Khắc phục sự cố khiến phân hoạch ReFS không thể mở rộng nếu ban đầu ổ đĩa được định dạng bằng cách sử dụng ReFS pb1.

 • Khắc phục sự cố khiến nút Hyper-V máy chủ ngừng hoạt động khi khởi động VM lưu trữ.

 • Khắc phục sự cố đình trệ Nhân ảnh hưởng đến tính khả dụng của máy chủ.

 • Khắc phục sự cố với Windows Update khiến không thể lưu VM sau khi khởi động lại hoặc tắt máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật. vmms.exe không đợi vmwp.exe hoàn tất sao chép dữ liệu bộ nhớ VM.

 • Khắc phục sự cố trong đó DTC dừng phản hồi trong msdtcprx! CIConnSink::SendReceive trong quá trình khôi phục XA. Trong khi xảy ra lỗi này, các đối tượng IXaMapper có RMID giống nhau đều bị lỗi.

 • Khắc phục sự cố khiến bạn không thể sửa đổi hoặc khôi phục các đối tượng Active Directory có các thuộc tính backlink không hợp lệ được điền vào loại của chúng. Lỗi bạn nhận được là “Lỗi 0x207D Đã cố gắng sửa đổi đối tượng để bao gồm một thuộc tính không hợp pháp cho loại của đối tượng đó".

 • Khắc phục sự cố xác thực mã thông báo làm mới không được xử lý. Sự cố này tạo ra các lỗi sau: “Microsoft.IdentityServer.Web.Protocols.OAuth.Exceptions.OAuthInvalidRefreshTokenException: MSIS9312: Đã nhận được mã thông báo làm mới OAuth không hợp lệ. Đã nhận được mã thông báo làm mới sớm hơn thời gian được cho phép trong mã thông báo.”

 • Khắc phục sự cố ngăn ADDS DSAC chạy trên máy khách có bật PowerShell Transcripting. Lỗi sau đây xảy ra: “Không thể kết nối với bất kỳ miền nào. Hãy làm mới hoặc thử lại khi kết nối khả dụng.”

 • Khắc phục sự cố khiến chuyển đổi dự phòng của tài nguyên cụm máy chủ NFS có thể mất nhiều thời gian nếu giao tiếp từ máy chủ NFS đến máy khách NFS bị chặn. Nếu chuyển đổi dự phòng mất hơn 20 phút, lỗi dừng 0x9E (USER_MODE_HEALTH_MONITOR) sẽ xảy ra.

 • Khắc phục sự cố có thể tạo ra cảnh báo lỗi dự trữ dung lượng trong quá trình xác thực cụm hoặc trong khi chạy lệnh ghép ngắn Debug-StorageSubSystem ngay cả khi thực tế đã có đủ dung lượng được dự trữ. Cảnh báo là "Vùng lưu trữ không có dung lượng dự trữ tối thiểu được đề xuất. Điều này có thể hạn chế khả năng của bạn trong việc khôi phục khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp có (các) sự cố ổ đĩa."

 • Khắc phục sự cố có thể khiến một số tệp bị bỏ qua và có thể tạo ra các tệp trùng lặp trong các vị trí Thư mục Làm việc trong các phiên đồng bộ liệt kê đầy đủ.

 • Khắc phục sự cố trong Windows Multipoint Server 2016 có thể gây ra lỗi “Dịch vụ MultiPoint không phản hồi trên máy tính này. Để khắc phục sự cố, hãy thử khởi động lại máy tính.”

 • Khắc phục sự cố khiến không tải được Đĩa Hồ sơ Người dùng (UPD). Sự cố tải này gây ra lỗi "Hệ thống không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn" và người dùng sẽ nhận được hồ sơ tạm thời.

 • Khắc phục sự cố khiến cài đặt chủ đề độ tương phản cao được áp dụng không chính xác khi người dùng đăng nhập bằng cách sử dụng RDP.

 • Khắc phục sự cố gây ra sự cố ghép nối đối với các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy với Microsoft Outlook.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy xảy ra trong khi nhấn phím Alt khi sử dụng một ứng dụng Microsoft Office được lưu trữ trong vùng chứa ActiveX.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt Bản cập nhật Tích lũy ngày 13 tháng 3 năm 2018 trở lên dành cho Windows 10 Phiên bản 1607, chỉ có bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất mới được trả về nếu có. Điều này khiến không thể triển khai các bản cập nhật tính năng đã phát hành trước đó bằng cách sử dụng ConfigMgr (nhánh hiện tại) và các gói cung cấp dịch vụ Windows 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4103723.

Đã nhận thấy vấn đề về độ tin cậy trong quá trình tạo máy ảo (VM) được bảo vệ và ảnh ảo bắt buộc cho việc triển khai các máy ảo đó. Ngoài ra còn có vấn đề về độ tin cậy đối với Trình hướng dẫn Tệp Bảo vệ có hoặc không có giao diện SCVMM.

Lưu ý: Các máy ảo và HGS được bảo vệ hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

Sự cố này được khắc phục trong KB4284880.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật trực tuyến từ Microsoft Update.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4093120

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×