Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ngày Phát hành:

18/01/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10586.1358

Chỉ có thể áp dụng bản cập nhật này cho phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố một số khách hàng sử dụng một tập con nhỏ các bộ xử lý AMD cũ hơn rơi vào trạng thái không thể khởi động lại.

  • Khắc phục sự cố trong đó một phần của hệ thống đăng xuất không chính xác, dẫn đến các truy vấn lặp lại cho thông tin xác thực người dùng.

  • Khắc phục sự cố lúc đầu đã được nêu trong KB4056888 trong đó gọi CoInitializeSecurity bằng thông số xác thực được đặt thành RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE dẫn đến lỗi STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

  • Khắc phục sự cố trong đó người dùng tài khoản Microsoft và Azure Active Directory có thể thấy dấu nhắc nhập mật khẩu nhiều lần.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Cải tiến cho Máy khách Windows Update

Microsoft sẽ phát hành trực tiếp bản cập nhật cho Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update. Bản cập nhật này sẽ chỉ được cung cấp cho các thiết bị chưa cài đặt các bản cập nhật gần đây nhất.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số người dùng có thể gặp sự cố khi đăng nhập vào một số trang web khi sử dụng thông tin xác thực tài khoản bên thứ ba trong Microsoft Edge.

Sự cố này được khắc phục trong KB4074591.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4075200.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×