Mục lục
×

Ngày Phát hành:

23/04/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.402

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng hiện đại xuất hiện lại sau khi nâng cấp phiên bản HĐH, ngay cả khi các ứng dụng đó đã bị xóa thông tin bằng cách sử dụng remove-AppXProvisionedPackages-Online.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc chạy một ứng dụng với vai trò người quản trị khiến ứng dụng ngừng hoạt động khi dán tên người dùng hoặc mật khẩu vào lời nhắc nâng cấp người dùng (LUA).

 • Khắc phục sự cố khiến Skype và Xbox ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể sử dụng Autodiscover trong Microsoft Outlook 2013 để thiết lập tài khoản email khi bật UE-V.

 • Khắc phục sự cố trong đó các quy định của nhà xuất bản AppLocker được áp dụng cho các tệp MSI không khớp đúng với các tệp.

 • Khắc phục sự cố khiến Windows Hello không tạo được các khóa mạnh khi phát hiện thấy khóa mã hóa yếu do các sự cố vi chương trình TPM. Sự cố này chỉ xảy ra nếu đặt cấu hình chính sách để yêu cầu TPM.

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng mở khóa phiên của họ và đôi khi hiển thị thông tin tên-người dùng@tên-miền không chính xác trên màn hình đăng nhập khi nhiều người dùng đăng nhập vào một máy tính bằng cách sử dụng tính năng chuyển người dùng nhanh. Cụ thể, điều này xảy ra khi nhiều người dùng đang đăng nhập từ một số miền khác nhau, đang sử dụng định dạng UPN cho thông tin đăng nhập miền (tên-người dùng@tên-miền) và chuyển đổi giữa nhiều người dùng bằng cách sử dụng tính năng chuyển người dùng nhanh.

 • Khắc phục sự cố khiến trình duyệt nhắc thông tin đăng nhập thường xuyên thay vì chỉ một lần khi sử dụng tiện ích mở rộng Office Chrome.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến thẻ thông minh cho phép mã PIN hoặc mục nhập sinh trắc. Nếu người dùng nhập sai mã PIN hoặc dữ liệu sinh trắc đầu vào (như dấu vân tay), lỗi sẽ xảy ra và người dùng sẽ phải đợi tới 30 giây. Với thay đổi này, sẽ không còn phải chờ 30 giây nữa.

 • Tăng độ dài tối thiểu của mật khẩu tài khoản người dùng trong Chính sách Nhóm từ 14 lên 20 ký tự.

 • Khắc phục sự cố hiển thị không chính xác thông tin ràng buộc tên khi hiển thị các thuộc tính chứng chỉ. Thay vì trình bày dữ liệu có định dạng bình thường, thông tin lại được trình bày ở định dạng thập lục phân.

 • Khắc phục sự cố chặn thay vì chỉ ghi nhật ký xác thực NTLM không thành công khi sử dụng chính sách xác thực với chế độ kiểm tra được bật. Netlogon.log có thể hiển thị các nội dung sau:

SamLogon: Đăng nhập Mạng Bắc cầu của <domain>\<user> từ <machine2> (qua <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck không thành công cho A2ATo 0x5. Điều này có thể là do thiếu các yêu cầu và hỗ trợ kép trong NTLM

SamLogon: Đăng nhập Mạng Bắc cầu của <domain>\<user> từ <machine2> (qua <machine1>) Trả về 0xC0000413  

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi xác thực chứng chỉ 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) từ http.sys.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc đặt lại mã PIN Windows Hello tại lệnh nhắc đăng nhập sẽ khiến hệ thống rơi vào trạng thái không thể đặt lại mã PIN một lần nữa.

 • Khắc phục sự cố thiếu menu ngữ cảnh bấm chuột phải để mã hóa và giải mã các tệp bằng cách sử dụng Windows Explorer.

 • Khắc phục sự cố đình chỉ BitLocker hoặc Mã hóa Thiết bị trong khi hủy đăng ký thiết bị thay vì duy trì bảo vệ cho ổ đĩa.

 • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Edge ngừng hoạt động sau vài giây khi chạy một chính sách hạn chế phần mềm.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến bộ lọc mini của hệ thống tệp không bỏ tải được do lỗi rò trong Trình quản lý Bộ lọc và yêu cầu khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố khiến thanh kết nối bị thiếu trong Kết nối với Máy Ảo (VMConnect) khi sử dụng chế độ toàn màn hình trên nhiều màn hình.

 • Khắc phục sự cố ngăn một số thiết bị nhất định hoạt động trên các máy tính chạy Windows 10, phiên bản 1709 khi Chính sách Nhóm “Tắt các thiết bị DMA mới khi máy tính này bị khóa” đang hoạt động. Các thiết bị không hoạt động là các thiết bị ngoại vi bên trong dựa trên PCI (các trình điều khiển mạng không dây và các thiết bị ngoại vi âm thanh cũng như thiết bị đầu vào). Các thiết bị ngoại vi này có thể không hoạt động trên các hệ thống có vi chương trình chặn thiết bị ngoại vi thực hiện Truy nhập Bộ nhớ Trực tiếp (DMA) lúc khởi động.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Bộ kiểm soát Miền Windows Server 2016 ghi nhật ký các sự kiện kiểm tra Bảo mật Windows của Microsoft ID 4625 và ID 4776. Tên người dùng và tên miền trong các sự kiện có thể bị cắt bớt, chỉ hiển thị ký tự đầu tiên cho các lượt đăng nhập đến từ ứng dụng máy khách sử dụng wldap32.dll.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng có thể tồn tại ở một miền đáng tin cậy bằng cách sử dụng liên kết tin cậy bắc cầu, nhưng không thể xác định vị trí PDC hoặc DC cho tính năng Khóa Extranet. Ngoại lệ sau đây xảy ra: "Microsoft.IdentityServer.Service.AccountPolicy.ADAccountLookupException: MSIS6080: Không thể liên kết đến miền <FQDN> với mã lỗi 1722". Đồng thời, thông báo sau sẽ xuất hiện trên trang IDP có nội dung: "ID hoặc mật khẩu của người dùng không chính xác. Hãy nhập đúng ID người dùng và mật khẩu, rồi thử lại."

 • Khắc phục sự cố khiến bạn không thể sửa đổi hay khôi phục các đối tượng Active Directory có các thuộc tính backlink không hợp lệ được điền vào loại của chúng. Lỗi bạn nhận được là: “Lỗi 0x207D Đã cố gắng sửa đổi đối tượng để bao gồm một thuộc tính không hợp pháp cho loại của đối tượng đó.”

 • Khắc phục sự cố ngăn tác vụ AdminSDHolder chạy khi một nhóm được bảo vệ có một thuộc tính thành viên trỏ đến một đối tượng đã bị xóa. Ngoài ra, Sự kiện 1126 được ghi nhật ký dưới dạng thông báo có nội dung “Dịch vụ Miền Active Directory đã không thể thiết lập kết nối với danh mục toàn cầu. Giá trị lỗi: 8430. Dịch vụ thư mục đã gặp lỗi nội bộ. ID nội bộ: 320130e.”

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi bật Volume Shadow Copy trên một ổ đĩa chứa chia sẻ tệp. Nếu máy khách truy nhập đường dẫn UNC để xem các thuộc tính trong tab Phiên bản Trước, trường Ngày Sửa đổi sẽ bị trống.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi người dùng có hồ sơ người dùng chuyển vùng đăng nhập lần đầu trên máy tính chạy Windows 10, phiên bản 1607 và sau đó đăng xuất. Sau đó, nếu người dùng cố gắng đăng nhập trên một máy tính chạy Windows 10, phiên bản 1703 và mở Microsoft Edge, Microsoft Edge sẽ ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể sử dụng bàn phím tiếng Nhật trong các phiên hỗ trợ từ xa.

 • Khắc phục sự cố khiến con trỏ di chuyển bất ngờ đến giữa màn hình khi thay đổi chế độ hiển thị.

 • Khắc phục lỗi rò có thể xảy ra do mở và đóng điều khiển trình duyệt web mới.

 • Khắc phục sự cố khiến API ContentIndexter.AddAsync tạo một ngoại lệ không cần thiết.

 • Khắc phục sự cố với hiệu suất cho chạy lần đầu của các ứng dụng UWP Desktop Bridge.

 • Khắc phục sự cố với tab Tìm kiếm của Microsoft Outlook 2016 trong quá trình nâng cấp từ Windows 10, phiên bản 1703, lên Windows 10, phiên bản 1709.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể cập nhật cho các ứng dụng trò chơi lớn.

 • Khắc phục sự cố xóa các ô hoặc thư mục do người dùng ghim khỏi menu Bắt đầu trong một số trường hợp

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng bị ẩn xuất hiện trong menu Bắt đầu .

 • Khắc phục sự cố có thể khiến một số người dùng miết hoặc cuộn không chủ ý trong một số ứng dụng trong khi sử dụng bút.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4093105, thông báo “Chúng tôi không thể tải xuống phần mềm Windows Mixed Reality” có thể xuất hiện trên một số thiết bị Thực tế Kết hợp chạy Windows 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4103727.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật trực tuyến từ Microsoft Update.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4093105

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×