Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ngày Phát hành:

27/06/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10586.965

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố đã được giới thiệu trong KB4022714 trong đó việc in Internet Explorer và Microsoft Edge từ khung có thể dẫn đến lỗi 404 không tìm thấy hoặc in ra trang trống.

  • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong Windows Search.

  • Khắc phục sự cố trong đó Giao diện Người dùng CRM có thể bị treo khi nhấn nút trả lời trong luồng công việc thư.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×