Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Áp dụng cho người dùng có đăng Viva Insights đồng. Tham khảo Kế hoạch và môi trường để biết thêm thông tin. 

Sử dụng thông tin chuyên sâu về thểloại Cuộc họp trong tab Năng suất để xem bạn đang phân bổ thời gian như thế nào trên các danh mục cuộc họp Outlook của mình.

Các loại thông tin chuyên sâu

Bạn sẽ tìm thấy ba loại thông tin chuyên sâu, dựa trên các cuộc họp bạn đã tổ chức, cuộc họp bạn đã chấp nhận và các cuộc hẹn của bạn: 

  • Chi tiết tỷ lệ phần trăm: Tỷ lệ phần trăm của tổng số giờ họp bạn dành cho từng thể loại cuộc họp.  Ảnh chụp màn hình hiển thị bảng phân tích thể loại cuộc họp

  • Xu hướng cuộc họp: Thời gian bạn dành cho mỗi thể loại cuộc họp đã thay đổi như thế nào.Ảnh chụp màn hình hiển thị xu hướng thể loại cuộc họp

  • Chi tiết cuộc họp: Tất cả các cuộc họp của bạn trong một danh sách, bao gồm tên Cuộc họp, Thể loại, Tổng thời gian trong cuộc họp hoặc chuỗi, tỷ lệ phần trăm người dự đã Chấp nhận, những người đã được mời và hành động (Hủy bỏ, Từ chối hoặc Xem lời mời).Ảnh chụp màn hình hiển thị chi tiết cho các thể loại cuộc họp khác nhau

Danh mục thông tin chuyên sâu

Lưu ý: Để thiết lập thể loại cuộc họp Outlook, hãy tham khảo mục Gán thể loại màu cho cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện trên lịch

Viva Insights cho biết cách bạn phân bổ thời gian trong cuộc họp qua các thể loại khác nhau. Trong thông tin chuyên sâu về cuộc họp, bạn sẽ nhận thấy năm thể loại tự động mà chúng tôi mô tả dưới đây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo thể loại tùy chỉnh trong Outlook. Ví dụ, bạn có thể tạo một thể loại "Cuộc họp nhóm" để theo dõi thời gian bạn lên lịch với nhóm của bạn, hoặc một thể loại "Cuộc họp khách hàng" để theo dõi cuộc họp với khách hàng của bạn. Khi bạn xem thông tin chuyên sâu về thể loại cuộc họp trong Viva Insights, bạn sẽ thấy các thể loại đó được thể hiện, bao gồm thông tin như tổng thời gian, xu hướng và chi tiết cuộc họp.

Lưu ý: Khi bạn cập nhật các danh mục cuộc họp của mình trong Teams hoặc Outlook, có thể mất tới một ngày để những thay đổi đó xuất hiện trong tab Năng suất. 

Danh mục thông tin chuyên sâu mặc định

Ngoài bất kỳ thể loại tùy chỉnh nào bạn tạo trong Outlook, bạn sẽ tìm thấy năm kiểu cuộc họp mặc định trong mỗi thông tin chuyên sâu: dài, lớn, lớn và dài, định kỳ và 1:1. Dưới đây là cách chúng tôi xác định từng danh mục mặc định: 

Loại cuộc họp

Thời lượng (theo giờ)

Người được mời

Trường hợp

Dài

Dài hơn 1

Từ 0 đến 8

Không Áp dụng

Lớn

Lên đến 1

Ít nhất 9

Không Áp dụng

Lớn và dài

Dài hơn 1

Ít nhất 9

Không Áp dụng

Lặp lại

Không Áp dụng

Không Áp dụng

Ít nhất 2

1:1

Không Áp dụng

1

Không Áp dụng

Các thể loại mặc định này Viva Insights chỉ hiển thị ở dạng xem; bạn sẽ không tìm thấy chúng trong Outlook và Teams.

Tùy chỉnh những gì bạn nhìn thấy và thực hiện hành động đối với cuộc họp của bạn

 Nếu bạn muốn: 

  • Phân tích một danh mục cụ thể - chọn danh mục đó từ danh sách kiểm tra ở bên trái.

  • Chọn một khung thời gian cụ thể - sử dụng menu thả xuống ở trên cùng bên phải. Bạn có thể chọn 3 tháng gần nhất, 4 tuần qua hoặc 4 tuần tiếp theo.

  • Chỉnh sửa thể loại cá nhân của bạn - sử dụng biểu tượng bút chì trong dạng xem Chi tiết cuộc họp.

  • Xem lời mời họp - chọn nút ở bên phải cột Đã mời trong dạng xem Chi tiết cuộc họp.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×