Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Các thiết bị khởi động bằng cách sử dụng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM) có thể không khởi động được với lỗi "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu" sau khi cài đặt bản cập nhật bị ảnh hưởng trên máy chủ WDS.

Giải pháp

Để giảm thiểu sự cố này trên máy chủ SCCM:

 1. Xác minh Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi đã bật hay chưa. (Cài đặt này không khả dụng trên Windows Server 2008 SP2 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1)

 2. Đặt giá trị kích thước khối TFTP thành 4096kích thước cửa sổ TFTP thành 1. Để biết hướng dẫn về cách đặt cấu hình kích thước khối và kích thước cửa sổ, hãy xem Tùy chỉnh kích thước khối và kích thước cửa sổ RamDisk TFTP trên các điểm phân phối có bật PXE.

Lưu ý Trước tiên hãy thử các giá trị mặc định cho kích thước khối TFTP kích thước cửa sổ TFTP nhưng tùy thuộc vào môi trường và cài đặt tổng thể, bạn có thể cần phải điều chỉnh các giá trị đó cho thiết lập của mình. Bạn cũng có thể thử cài đặt Kích hoạt bộ đáp ứng PXE mà không cần Windows Deployment Service. Để biết thêm thông tin về cài đặt này, hãy xem Cài đặt và cấu hình điểm phân phối trong Bộ quản lý Cấu hình.

Để giảm thiểu sự cố này trên máy chủ WDS không có SCCM:

 1. Trong cài đặt WDS TFTP, xác minh Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi đã bật hay chưa. (Cài đặt này không khả dụng trên Windows Server 2008 SP2 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1)

 2. Trong Dữ liệu Cấu hình Khởi động (BCD) của ảnh nhập, đặt RamDiskTFTPBlockSize thành 1456.

 3. Trong BCD của ảnh nhập, đặt RamDiskTFTPWindowSize thành 4.

Lưu ý Trước tiên hãy thử các giá trị mặc định cho RamDiskTFTPBlockSize và RamDiskTFTPWindowSize nhưng tùy thuộc vào môi trường và cài đặt tổng thể, bạn có thể cần phải điều chỉnh các giá trị đó cho thiết lập của mình.

Các bước tiếp theo

Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) sau đây hoặc Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng được phát hành vào ngày 16 tháng 6 năm 2019 trở lên:

 • KB4512941 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1903.

 • KB4512534 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

 • KB4512509 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1803.

 • KB4512494 LCU dành cho Windows 10, phiên bản 1709.

 • KB4512495 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

 • KB4512478 Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng cho Windows Server 2012 R2.

 • KB4512512 Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng dành cho Windows Server 2012.

 • KB4512514 Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng dành cho Windows Server 2008 R2 SP1.

 • KB4512499 Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng cho Windows Server 2008 SP2

Chúng tôi đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới cho các nền tảng chưa được khắc phục.

Bản cập nhật bị ảnh hưởng

Mọi bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) hoặc bản Tổng hợp Hàng tháng được phát hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2019 trở lên dành cho các nền tảng bị ảnh hưởng có thể gặp sự cố này:

 • KB4503293 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1903.

 • KB4503327 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

 • KB4503286 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1803.

 • KB4503284 LCU dành cho Windows 10, phiên bản 1709.

 • KB4503267 LCU dành cho Windows Server, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

 • KB4503276 Bản tổng hợp Hàng tháng dành cho Windows Server 2012 R2.

 • KB4503285 Bản tổng hợp Hàng tháng dành cho Windows Server 2012.

 • KB4503292 Bản tổng hợp Hàng tháng dành cho Windows Server 2008 R2 SP1.

 • KB4503273 Bản tổng hợp Hàng tháng Windows Server 2008 SP2

Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật được phát hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2019 cho các nền tảng bị ảnh hưởng có thể gặp sự cố này:

 • KB4503290 Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật dành cho Windows Server 2012 R2.

 • KB4503263 Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật dành cho Windows Server 2012 và Windows Embedded 8 Standard.

 • KB4503269 Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật dành cho Windows Server 2008 R2 SP1

 • KB4503287 Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật dành cho Windows Server 2008 SP2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×