We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Việc đặt lại PC cho phép bạn thực hiện cài đặt lại sạch và cập nhật Windows mà vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân và hầu hết các cài đặt Windows. Trong một số trường hợp, việc cài đặt sạch có thể cải thiện hiệu suất, bảo mật, trải nghiệm duyệt web và tuổi thọ pin của thiết bị. 

Để đặt lại PC của bạn, hãy chuyển đến Bắt > Cài đặt > Hệ thống > Phục hồi . Bên cạnh Đặt lại PC này , chọn Đặt lại PC. Sau đó, hãy chọn Giữ tệp của tôi, chọn đám mây hay cục bộ, thay đổi cài đặt của bạn và đặt Khôi phục ứng dụng cài đặt sẵn? thành Không

Mở cài đặt Phục hồi

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Khôi phục ứng dụng cài đặt sẵn, điều đó có nghĩa là PC của bạn chưa đặt cấu hình cho các ứng dụng cài đặt sẵn.

Liên kết liên quan

Tùy chọn khôi phục trong Windows

Để đặt lại PC, hãy chuyển đến Bắt đầu Cài đặt > > Cập nhật & Bảo mật > Phục hồi > Đặt lại PC này> Bắt đầu. Sau đó, hãy chọn Giữ tệp của tôi, chọn đám mây hay cục bộ, thay đổi cài đặt của bạn và đặt Khôi phục ứng dụng cài đặt sẵn? thành Không

Mở cài đặt Phục hồi

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Khôi phục ứng dụng cài đặt sẵn, điều đó có nghĩa là PC của bạn chưa đặt cấu hình cho các ứng dụng cài đặt sẵn.

Trong các phiên bản Windows 10 trước phiên bản 2004, tính năng này được gọi là Khởi động Mới và sử dụng tính năng này, bạn chọn Bắt đầu Cài đặt > > Cập nhật & bảo mật > Bộ bảo vệ Windows > Tình trạng hoạt động của thiết bị &. Trong Khởi động Mới, chọn Thông tin bổ > bắt đầu

Quan trọng: Việc đặt lại PC (hoặc sử dụng Khởi động Mới) sẽ xóa hầu hết các ứng dụng của bạn, bao gồm Microsoft Office, phần mềm diệt vi rút bên thứ ba và các ứng dụng trên máy tính được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn. Bạn sẽ không thể khôi phục các ứng dụng đã xóa và sẽ cần phải cài đặt lại các ứng dụng này theo cách thủ công. Bạn cũng có thể mất các giấy phép kỹ thuật số và nội dung kỹ thuật số đi kèm với các ứng dụng, đây là những thứ có thể ảnh hưởng tới khả năng sử dụng các ứng dụng này hoặc nội dung liên quan đến ứng dụng mà bạn đã mua.

Tìm hiểu thêm về cách đặt lại PC của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×