Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Ổ đĩa khôi phục được tạo và sử dụng trên các máy có bản cập nhật bảo mật ngày 9 tháng 5 và chính sách thu hồi được áp dụng có thể bị ảnh hưởng. Để biết thêm, hãy xem KB5025885: Cách quản lý việc thu hồi Trình quản lý Khởi động Windows đối với các thay đổi Khởi động An toàn được liên kết với CVE-2023-24932.

Bạn nên tạo ổ đĩa khôi phục. Bằng cách đó, nếu PC gặp phải sự cố lớn như hỏng phần cứng, bạn sẽ có thể sử dụng ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại thiết bị Windows 11. Các bản cập nhật Windows để cải thiện hiệu suất PC và bảo mật định kỳ, vì vậy, bạn nên tạo lại ổ đĩa khôi phục hàng năm. Tệp cá nhân và bất kỳ ứng dụng nào không đi kèm với PC sẽ không được sao lưu. Bạn sẽ cần ổ đĩa USB có tối thiểu 16 gigabyte.

Cảnh báo: Sử dụng ổ đĩa USB trống vì quy trình này sẽ xóa mọi dữ liệu đã được lưu trữ trên ổ đĩa. 

Để tạo ổ đĩa khôi phục trong Windows 11:

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, tìm kiếm Tạo ổ đĩa khôi phục rồi chọn ổ đĩa đó. Bạn có thể nhận được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  2. Khi công cụ mở, hãy đảm bảo đã chọn Sao lưu tệp hệ thống vào ổ đĩa phục hồi, sau đó chọn Tiếp theo.

  3. Kết nối ổ đĩa USB với PC, chọn ổ đĩa đó, sau đó chọn Tiếp theo.

  4. Chọn Tạo. Nhiều tệp cần phải được sao chép vào ổ đĩa khôi phục, do đó việc này có thể mất một khoảng thời gian.

Nếu bạn cần sử dụng ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại Windows 11 PC của mình, hãy xem Tùy chọn khôi phục trong Windows để biết thêm hướng dẫn. Bạn nên thường xuyên sao lưu và Khôi phục trong Windows vì ổ đĩa khôi phục không phải là ảnh hệ thống. Ổ đĩa khôi phục này không chứa các tệp, cài đặt cá nhân hoặc chương trình của bạn.

Bạn cần thêm tùy chọn để tạo ổ đĩa khôi phục?

Bạn nên tạo ổ đĩa khôi phục. Bằng cách đó, nếu PC gặp phải sự cố lớn như hỏng phần cứng, bạn sẽ có thể sử dụng ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại thiết bị Windows 10. Các bản cập nhật Windows để cải thiện hiệu suất PC và bảo mật định kỳ, vì vậy, bạn nên tạo lại ổ đĩa khôi phục hàng năm. Tệp cá nhân và bất kỳ ứng dụng nào không đi kèm với PC sẽ không được sao lưu. Bạn sẽ cần ổ đĩa USB có tối thiểu 16 gigabyte.

Cảnh báo: Sử dụng ổ đĩa USB trống vì quy trình này sẽ xóa mọi dữ liệu đã được lưu trữ trên ổ đĩa.

Để tạo ổ đĩa khôi phục trong Windows 10:

  1. Trong hộp tìm kiếm bên cạnh nút Bắt đầu , tìm kiếm Tạo ổ đĩa khôi phục rồi chọn ổ đĩa đó. Bạn có thể nhận được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  2. Khi công cụ mở, hãy đảm bảo đã chọn Sao lưu tệp hệ thống vào ổ đĩa phục hồi, sau đó chọn Tiếp theo.

  3. Kết nối ổ đĩa USB với PC, chọn ổ đĩa đó, sau đó chọn Tiếp theo.

  4. Chọn Tạo. Nhiều tệp cần phải được sao chép vào ổ đĩa khôi phục, do đó việc này có thể mất một khoảng thời gian.

Nếu bạn cần sử dụng ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại Windows 10 PC của mình, hãy xem Tùy chọn khôi phục trong Windows để biết thêm hướng dẫn. Bạn nên thường xuyên sao lưu và Khôi phục trong Windows vì ổ đĩa khôi phục không phải là ảnh hệ thống. Ổ đĩa khôi phục này không chứa các tệp, cài đặt cá nhân hoặc chương trình của bạn.

Bạn cần thêm tùy chọn để tạo ổ đĩa khôi phục?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×